Sajtóközlemény

A Budapest Magyarország Cövek 2022. tavaszi konferenciája

Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza Budapest Magyarország Cövekének tavaszi konferenciáját 2022. május 7–8-án tartották meg a Tihany téren álló cövekközpontban. Több mint ötszázan jöttek el a cövek budapesti épületében megrendezett eseményre, amelyen számos egyházi vezető és egyháztag mondott beszédet.

Szobonya Olivér, második tanácsos a cövekelnökségben beszédében a többi között arra biztatott, hogy igyekezzünk a krisztusi tulajdonságokat magunkra venni, amelyek által a saját és a környezetünkben élők életét is jobbá tehetjük: „Krisztus a mi példaképünk, és az ő tulajdonságaiból kellene annyit a magunkévá tenni, amennyit csak rövid földi életünk alatt lehet. Kérlek, képzeljétek el, hogy mit szeretnétek, hogy Isten és a felebarátaitok milyen embert lássanak bennetek – majd bele kell nőni ebbe a szerepbe. Javaslom, hogy a Krisztushoz hasonlóvá válás folyamatában válasszátok ki három olyan tulajdonságát, amely a lehető legjobb hatással lenne a ti és a környezetetek életére.”

Németh-Tóth Zsolt cövekpátriárka beszédében kiemelte, hogy milyen hatása lehet annak, ha folyamatosan tanulmányozzuk a szentírásokat, és azokat az ismereteket, tudást, amelyeket az által szerzünk, a mindennapokban alkalmazzuk: „A szentírások tanúsága szerint, ha először Isten országát és az Ő igazságát keressük, akkor minden szükséges dolog megadatik nekünk. Miután bizonyságot kapunk az igazságról, törekednünk kell azok szerint élni és felhagyni a helytelen dolgainkkal, szokásainkkal, hagyományainkkal. Így a tudásunk és a Szentlélek ajándéka által képesek leszünk különbséget tenni igaz és hamis között.”

Vasváry Károly, első tanácsos a cövekelnökségben is azt hangsúlyozta beszédében, hogy az egyházban tanultak a világi életünkben is felhasználhatóak, és valójában nem kell ketté válnia a „vasárnapi” és a „hétköznapi” életünknek: „Számomra csodálatos érzés az, és lelkesedéssel tölt el, hogy a visszaállított evangélium nem csak lelki igazságokkal foglalkozik. Sok lelki tantételnek van világi vonatkozása, és a világi életünk gyakran hatással van a lelki fejlődésünkre. A kettő összefügg, nehezen választható külön. Talán nem is kell különválasztani. Meg kell próbálnunk egyensúlyban tartani.”

Kutasiné Pető Tünde, a cöveki szintű Segítőegylet elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy ne féljünk attól, hogy nem vagyunk tökéletesek, ezt senki nem várja el tőlünk, mindössze arra kell törekednünk, hogy a folyamatosan megszerzett tudásunk által változzunk: „Krisztus tanítványának lenni nem a tökéletességet jelenti! Tanítványnak lenni maga a változás. A tettekről szól, és arról, hogy kivé válunk. Tudom, hogy egy végtelenül szerető Mennyei Atya gyermekei vagyunk ezért biztos vagyok benne, hogy a próbálkozásunkat értékeli és nem az eredményt, hiszen az majd egyre jobb lesz, ahogy változunk.”

Az egyház világszerte található cövekei évente két alkalommal, tavasszal és ősszel tartanak konferenciát. Ezeket rendszerint az egyház általános konferenciáihoz közeli, azokat követő időpontban szervezik meg. Ilyenkor az adott cövek vezetői és az általuk felkért egyháztagok szólnak az egybegyűltekhez különböző evangéliumi témákban. A Budapest Magyarország Cövek a 2006. júniusi 4-i megszervezése óta ugyanezt a gyakorlatot követi.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.