Sajtóközlemény

A mormon apostol toleranciára buzdít és bölcsességre a vallásszabadság előmozdítása érdekében

Dallin H. Oaks elder, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Tizenkettek Kvórumának tagja, szeptember 11-én, a fiataloknak tartott „Igazság és tolerancia” címet viselő beszédében négy olyan alapvető tantételt említett, melyeknek irányítania kellene a nyilvánosság előtti vallással kapcsolatos megnyilvánulásokat.

Elengedhetetlen, hogy tudjuk, miként kommunikáljunk illően és szavahihetően a nyilvánosság előtt, mondta Oaks elder, hiszen „egymás különbözőségei iránti kölcsönös tiszteletben élni kihívást jelent a mai világban”. Oaks elder kihangsúlyozta, hogy a vallási és a közösségi életben az igazság és a tolerancia kéz a kézben jár. „Ki kell állnunk az igazságért még akkor is, amikor toleranciát és tiszteletet tanúsítunk a sajátunktól különböző hitelvek és eszmék, valamint az azokat valló emberek iránt.”

A másokkal szembeni jobb megértés érdekében, illetve annak elmagyarázására, hogy a nyilvánosság előtti részvételt, „miként irányítja… az igazság és a tolerancia közötti egyensúly”, Oaks elder a következő tantételeket sorolta fel útmutatóul:

„Amikor Jézus Krisztus hívei nyilvánosság elé viszik az igazságról alkotott nézeteiket, az Úr sugalmazására kell törekedniük annak körültekintő és bölcs megválasztásában, hogy mely igaz tantételeket kívánják törvény által előmozdíttatni vagy végrehajtatni. Rendszerint tartózkodniuk kell, még közvetve is, olyan hitelvek törvényesítésére vagy bevezetésére való törekvésektől, melyek jellegzetes tevékenységei a hívőknek, mint például a hódolat módja. Kevésbé kell azonban óvatosnak lenniük olyan kormányzati lépésekre való törekvésekben, melyek hitelveik gyakorlásánál szélesebb körben szolgálatot nyújtó elveket támogatnak, mint például a közegészségüggyel, a biztonsággal és az erkölccsel kapcsolatos törvények.”

„Amikor a hívők nyilvánosan kívánják előmozdítani helyzetüket, módszereiknek és ügyük képviseletének mindig toleránsnak kell lenniük azok véleményével és álláspontjával szemben, akik nem az ő hitüket vallják. Nem szabad hozzájárulnunk azon szélsőségekhez, melyek már amúgy is megosztják a társadalmunkat. Hívőkként mindig szeretettel kell beszélnünk, valamint türelmet, megértést és együttérzést kell mutatnunk ellenségeink iránt. A keresztény hívőknek engedelmeskedniük kell azon parancsnak, hogy szeressék a felebarátaikat, bocsássanak meg másoknak, és tegyenek jót azokkal, akik rosszindulatúan kihasználják őket. […] Hívőkként úgy kell megfogalmaznunk érveinket és álláspontunkat, hogy az elősegítse az ésszerű tárgyalást és intézkedést, amely elengedhetetlen a demokratikus kormányzáshoz egy pluralista társadalomban. Ezáltal elősegítjük az előzékenységet, amely létfontosságú civilizációnk megőrzéséhez.”

„A hívőket ne riassza el az a gyakori vád, hogy megpróbálják az erkölcsös viselkedést törvényesíteni. A törvény számos területe a judeo-keresztény erkölcstanon alapszik, és ez évszázadok óta így van. Civilizációnk alapja az erkölcs, és e nélkül nem is tudna létezni.”

„A hívő emberek ne féljenek olyan törvényeket követelni, amelyekkel fenntarthatják azokat a közállapotokat, illetve irányelveket, amelyek segítenek nekik a hitük követelményeinek gyakorlásában, azokon a helyeken, ahol ezek az állapotok, illetve irányelvek kedvező hatással vannak a közegészségügyre, a közbiztonságra, illetve a közerkölcsre is. […] Ahol azonban a hívő emberek alkotják a többséget, figyelembe kell venni a kisebbség álláspontját is.”

Zárásként Oaks elder arra buzdította az utolsó napi szenteket, hogy legyenek bölcsebbek és gyakorlottabbak nézeteik elmagyarázásában és követésében, továbbá, amikor rendelkeznek vele, akkor befolyásuk gyakorlásában is.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.