Sajtóközlemény

A mormon nőket arra buzdítják, hogy építsenek Krisztus tanára

Az általános női gyűlés az általános konferencia kezdetét jelzi

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza vezetői arra buzdították a mormon nőket, hogy összpontosítsanak Jézus Krisztus tanára, amikor nők, fiatal nők és 8 éves, valamint annál idősebb lányok világszerte összegyűltek az általános konferencia első ülésére. A 186. félévi általános konferencia általános női ülését 2016. szeptember 24-én tartották a Utah állambeli Salt Lake City Konferencia-központjában. A gyűlést Linda K. Burton nőtestvér vezette le, a Segítőegylet általános elnöke.

„Továbbra is gyarapítsátok a Jézus Krisztus tanáról való megértéseteket” – szorgalmazta Carole M. Stephens nőtestvér, aki első tanácsos a Segítőegylet általános elnökségében. Stephens nőtestvér a Tizenkét Apostol Kvórumába tartozó Russell M. Nelson elnök egy évvel ezelőtti, Kérés a nőtestvéreimhez című beszédére összpontosította a mondanivalóját.

Azt mondta, hogy a Szabadító „tartós enyhülést” nyújthat a bűn által előidézett bánattól, meg tud erősíteni  minket a „mások hamislelkű tettei” okozta fájdalom megtapasztalásakor, és vigaszt adhat azoknak, akik olyan dolgokat tapasztalnak meg, mint a „katasztrófa, mentális vagy egyéb betegség, krónikus fájdalom vagy halál”.

„A Jézus Krisztusba vetett hitünk által szembe tudunk nézni bármilyen kihívással” – hangsúlyozta Stephens nőtestvér, aki elmondta a nőknek, hogy imád tanulni tőlük, miközben bejárja a világot. „Semmi sem fogható ahhoz, mint amikor karöltve, szemtől szembe, lélektől lélekig veletek lehetek.”

„Nőtestvérek, nehéz időket élünk” – mondta Bonnie L. Oscarson nőtestvér, a Fiatal Nők általános elnöke, aki utalt „világunk Istentől egyre inkább eltávolodó” állapotára.

Oscarson nőtestvér így folytatta: „Ha a jelenlegi irányzat egy jelzés, akkor felkészültnek kell lennünk az előttünk álló viharokra.”

A Fiatal Nők vezetője felszólította az egyházban a lányokat és a nőket, hogy „tanulmányozzák az evangélium alapvető tanait”, és legyen „megingathatatlan bizonyságuk… azok igaz voltáról”. Ő is utalt Nelson elnöknek a 2015. októberi általános konferencián elhangzott beszédére, aki azt mondta, hogy előreláthatóan folytatódni fognak az egyház elleni támadások, és a nőknek alaposan meg kell érteniük Krisztus tanát.

Oscarson nőtestvér arra buzdította a nőket, hogy tanulmányozzák Jézus Krisztus engesztelését, tanítsák a családjukat és másokat a szabadítás tervéről, értsék meg a tan visszaállításának szükségességét, valamint tanulmányozzák és értsék meg a templomi szertartásokat és szövetségeket, vagyis az Úrnak tett ígéreteket.

„Aggódom, hogy olyan légkörben élünk, ahol olyannyira kerüljük a sértést, hogy teljes egészében elkerüljük a helyes tantételek tanítását is” – mondta a fiatalok vezetője. „Ha mi nem tanítjuk meg gyermekeinknek és fiataljainknak az igaz tant – mégpedig világosan –, akkor a világ Sátán hazugságaira tanítja majd őket.”

Jean B. Bingham nőtestvér, aki első tanácsos az Elemi általános elnökségében, a jószívűség témájáról és arról beszélt, hogy milyen erőfeszítéseket tesz az egyház világszerte a közösségben élő menekültek megsegítésére.

„Időtök, tehetségeitek és erőforrásaitok megosztása felemelte a ti szíveteket és a menekültekét is” – mondta Bingham nőtestvér. – A valódi jószívűség óhatatlanul reményt, hitet és fokozott szeretetet ébreszt azok között, akik adnak és akik kapnak.”

„Az élet Pinterest vagy Instagram verzióját nézzük, [és] esetleg beszippant minket az iskolánk vagy a munkahelyünk által diktált verseny” – mondta, arra buzdítva a nőket, hogy felemelő szavakkal építsék egymást.

„Legyünk bár 8 vagy 108 évesek, elhozhatjuk az evangélium világosságát a saját környezetünkbe, legyen az egy manhattani felhőkarcoló, egy malájföldi cölöpház vagy egy mongóliai jurta” – tette hozzá Bingham nőtestvér. – Elhatározhatjuk, hogy a jót fogjuk keresni másokban és a körülményeinkben.”

Záró beszélőként Dieter F. Uchtdorf elnök, aki második tanácsos az Első Elnökségben, a hit erejét taglalva eltöprengett az életére hatással lévő nőkön, például a nagymamáján, az édesanyján és a feleségén.

„Talán annak tudata tesz engem leginkább alázatossá, hogy ugyanezt a hatást egyházszerte több milliószor megsokszorozza a hozzátok hasonló, hittel rendelkező nők intelligenciája, bizonysága, képességei és tehetségei” – mondta Uchtdorf elnök.

„Időnként nem könnyű úgy szert tenni a lelki dolgokba vetett hitre, hogy közben egy fizikai világban élünk, viszont megéri az erőfeszítést, mert a hit hatalmas erővel bírhat az életünkben” – mondta.

„A hit bizalom – bizalom abban, hogy Isten látja, amit mi nem látunk, és tudja, amit mi nem tudunk” – mondta Uchtdorf elnök, egy olyan tanulságként, melyet pilótaként vont le, amikor sűrű ködbe vagy felhőkbe berepülve a műszereire és a légiirányítóra kellett hagyatkoznia.

Uchtdorf elnök annak történetét is elmesélte, amikor kitartó misszionáriusok kopogtattak felesége, Harriet ajtaján, aki akkor még kislányként apja halála után édesanyjával és a nővérével együtt egy négyszintes ház legfelső emeletén lakott a németországi Frankfurtban. „Mily gyakran mondtam már köszönetet azért, hogy továbbmentek, egészen a harmadik emelet utolsó ajtajáig!”

Végezetül azt  mondta, hogy „Isten megjutalmazza azokat, akik Őt keresik, azonban ez a jutalom általában nem az első ajtó mögött található. Kopogtassatok hát tovább! Ne adjátok fel! Keressétek Istent teljes szívetekből! Gyakoroljatok hitet! Járjatok igazlelkűségben!”

A zenét a Utah állambeli Ogden, Huntsville és Morgan városában található gyülekezetekből érkező fiatal nők kórusa szolgáltatta.

Az általános női ülés az első a hat általános konferenciai ülés közül. Sok nyelven élőben közvetítették utolsó napi szentek kápolnáiba, televízión, rádión, valamint az interneten.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.