Téma

A Mountain Meadows-i mészárlás

1857. szeptember 11-én mintegy 50–60 dél-utahi helyi csendőr indiánokkal szövetkezve lemészárolt körülbelül 120 bevándorlót, akik szekérrel Kaliforniába tartottak. Ez a tragikus esemény, amelynek során mindössze 17, hat évesnél fiatalabb gyermeknek kegyelmeztek meg, a Mountain Meadows (hegyi rét) elnevezésű völgyben történt, délnyugati irányban körülbelül 56 kilométerre Cedar Citytől.

Mivel az elkövetők Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai voltak, az egyház nagy erőfeszítésekkel igyekezett begyógyítani a mészárlás okozta sebeket. 1999-ben az egyház akkori elnöke, Gordon B. Hinckley, az áldozatok leszármazottaival együtt emlékművet szentelt fel ezen a helyen. Azóta az egyház a leszármazottak csoportjaival együtt munkálkodva tartja karban az emlékművet és az azt körülvevő területet, és elkötelezte magát a terület fejlesztése és fenntartása mellett a jövőben.

Emellett az esemény részletei napvilágra hozatalára irányuló erőfeszítésként az utolsó napi szentek vezetői megnyitották az egyház archívumait a 2007-ben megjelenő Massacre at Mountain Meadows(Mészárlás Mountain Meadows-ban) könyv szerzői előtt. A mészárlás másfél évszázados évfordulóján, 2007. szeptember 11-én, azt mondta beszédében Henry B. Eyring elnök:

Bár az egyház alkalmazottai, a szerzők teljes mértékben maguknál tartották a szerkesztői irányítást, és saját következtetéseket vontak le a történelmi anyagok általuk összegyűjtött hatalmas tárából, teljes hozzáférést kaptak az eseményekhez kapcsolódó, az egyház birtokában lévő anyagokhoz . Két jelentős következtetésre jutottak: (1) a Brigham Young akaratát és szándékát tükröző üzenet, mely szerint hagyják békén a bevándorlókat, túl későn érkezett, és (2) a mészárlás felelőssége Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában a Mountain Meadows-hoz közeli régiók helyi vezetőié, akik polgári és katonai tisztségeket is betöltöttek, és azon egyháztagoké, akik az irányításuk alatt cselekedtek.

Bár a történelem egyetlen eseménye sem ismerhető meg teljes mértékben, e három szerző munkája révén ma többet tudhatunk erről a borzalmas eseményről, mint korábban bármikor. Az igazság, ahogyan azt megismertük, mélyen elszomorít bennünket. Jézus Krisztus evangéliuma, amelyet magunkévá tettünk, irtózik a férfiak, nők és gyermekek hidegvérű meggyilkolásától. Inkább békességet és megbocsátást hirdet. Amit az egyház tagjai itt oly régen tettek, rettenetes és megbocsáthatatlan elhajlást jelent a keresztény tanításoktól és viselkedéstől. Ami történt, azon nem tudunk változtatni, de emlékezhetünk azokra, akiket itt megöltek, és tiszteleghetünk előttük.

Őszinte sajnálatunkat fejezzük ki azon mészárlás miatt, amely ma 150 éve történt ebben a völgyben, valamint azért a jogtalan és kimondatlan szenvedés miatt, amelyben az áldozatoknak akkor részük volt, és amely hozzátartozóikat azóta is kíséri.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.