Sajtóközlemény

Ana Maria Bonny Hernandez lett az egyház új képviselője az ENSZ-nél

Ana Bonny nővér az első európai egyháztag, aki elhívást kapott, hogy az egyházat képviselje a Nők Helyzetét Vizsgáló NGO-bizottságban Genfben

A spanyolországi születésű Ana Maria Bonny Hernandez nővért nemrégiben az egyház új képviselőjeként hívták el a Nők Helyzetét Vizsgáló NGO-bizottságba Genfben. Ő az egyház első európai származású tagja ebben a feladatkörben; Carol McConkie nővért fogja váltani, aki számos éven át szolgált ebben az elhívásban. Ana Bonny nővér azonnal hatállyal elkezdi a munkát ebben az elhívásában.

A most felmentésre került McConkie nővér ezt mondta: „Amikor az Utolsó napi szent szeretetszolgálat képviselőjeként szolgálva alelnöke voltam a genfi Nők Helyzetét Vizsgáló NGO-bizottságnak, örömömre szolgált, hogy olyan, figyelemre méltó nőkkel dolgozhattam együtt, akik számos különböző civil szervezetet képviselnek, és a nők és lányok fizikai, társadalmi, érzelmi és lelki jóllétének és fejlődésének a szószólói.”

A Nők Helyzetét Vizsgáló NGO-bizottság kiáll a nemek közti egyenlőségért, továbbá a nők és a lányok jogainak a megerősítéséért és védelmezéséért világszerte.  A genfi Nők Helyzetét Vizsgáló NGO-bizottságot nagyjából 40 olyan, az ENSZ által akkreditált nem állami szervezet (NGO) képviselői alkotják, amelyek tanácskozási joggal rendelkeznek az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsában. Az Utolsó napi szent szeretetszolgálat révén az egyház is ezen szervezetek egyike.

Ana Bonny Madridban született. A szülei 1976-ban csatlakoztak az egyházhoz, ezzel úttörőnek számítanak Spanyolországban. Édesanyja azt tanította Anának és testvérének, Silviának, hogy az élet nehézségei ellenére mindig szolgálják az Urat. „Nagyon áldottak voltunk, amiért Jézus Krisztus evangéliuma már fiatal korunkban megadatott nekünk” – idézte fel Bonny nővér. 1982 nyarán a Hernandez család Genfbe költözött.

Ana 1997-ben ment feleségül az argentin, Buenos Aires-i származású Martin Bonnyhoz. Négy gyermekük van, három fiú és egy lány. Az egyik fiuk, Luis, már elhunyt. Azon elmélkedve, hogy mit is jelent ez számára és a családja számára, Ana ezt mondta: „Nagyon különleges tapasztalat volt ez számunkra, mely lehetővé tette, hogy érezzük Mennyei Atyánk mélységes szeretetét; hogy tudjuk és érezzük, mily vékony a fátyol, amely elválasztja ezt a halandó világot a menytől, kitörölhetetlen érzelmeket hagyva ránk az örökkévalóságon át.” Legidősebb fiuk, Adam, nős, további két gyermekük pedig, Beatriz és David, még velük lakik.

E különleges megbízás teljesen meglepte a családot. „Nagyon hálás vagyok, hogy érezhetem a Szabadítónk, Jézus Krisztus szeretetét, és hogy minden szeretetemmel és vágyammal Őt szolgálhatom” – mondta Ana. Emellett úgy érzi, az élete felkészítette arra, hogy még jobban megértse ezt az új feladatot. Úgy fogalmazott: „Mindig is a feleségként és anyaként betöltött szerepem tanította és tanítja a nekem a legtöbbet arról a tökéletes és mély szeretetről, amelyet Mennyei Atya táplál minden egyes gyermeke iránt.”

Ryan Koch, aki az egyház és az ENSZ közti együttműködést irányítja, ekképpen magyarázta annak a munkának a fontosságát, amelyben Ana Bonny nővér közre fog működni: „Világméretű szervezetekként az ENSZ és az egyház javára válik a világ minden részéről érkező hangok sokasága. Ana Bonny nővérben tökéletesen egyesül a hit, az evangéliumi tudás és a közösségi szerepvállalás, hogy kapcsolatokat alakítson ki az egyház számára és világméretű szintre emelje a nők és lányok szerepét.”

A feladataira reagálva Ana Bonny nővér megerősítette, hogy az isteni értékek keresése minden egyes emberi lényben ezen a földön – és különösen az Ő leányaiban –, rendkívüli és mélyreható lelki kalandot jelent. „Azt kívánom, hogy képes legyek támogatni minden nőt ezen a világon, és minden szeretetemmel hozzájárulhassak az ő jóllétükhöz.”

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.