Sajtóközlemény

Az Általános kézikönyv 2021. augusztusi frissítése

Az Általános kézikönyv: Szolgálat Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházában angol kiadásának legutóbbi frissítése 2021. augusztus 4-én jelent meg. A frissítés egy új, kettő újraírt és egy kibővített fejezetre terjed ki, valamint számos frissített adminisztrációs eljárásrendre is. Továbbá kisebb módosítások is történtek más fejezetekben.

Handbook01Download Photo

Ezek a frissítések angolul már megjelentek a ChurchofJesusChrist.org honlapon és az Evangéliumi könyvtár alkalmazásban. Más nyelvekre történő lefordításukra a következő hónapok során kerül sor. A teljes kézikönyv angol nyelvű frissítése ez idei év végére várható.

A kézikönyv ezen – 2020 februárjában megkezdett – módosítására az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma irányítása alatt kerül sor.

A legjelentősebb módosítások a következők:

  • 4. fejezet: Vezetés és tanácsok Jézus Krisztus egyházában A cím megváltoztatásra került, hogy magába foglalja az „és tanácsok” kifejezést. A fejezet tanácsokról szóló általános információval bővült, amelyek közül néhány korábban a 7. fejezet része volt.
  • 5. fejezet: Általános és területi vezetőség Ez az új fejezet az általános és területi egyházi vezetők és tanácsok munkáját, valamint feladatait mutatja be. Az új területi szervezeti tanácsadói elhívás felelősségkörét is elmagyarázza. Megjegyzés: Az új 5. fejezet hozzáadásával a korábbi 5. fejezet (Cöveki vezetőség) átvette a 6. fejezet helyét. A korábbi 6. fejezet (A püspökség) a 7. fejezet helyére került. A 7. fejezet (Tanácsok az egyházban) tartalma a 4. és 29. fejezetben található meg.
  • 20. fejezet: Tevékenységek Ez az újraírt fejezet magában foglalja az egyházközségi tevékenységi bizottság megszervezésének lehetőségét nagy méretű egyházközségekben, egyértelműsíti az egyedülálló felnőtt egységek hétfő esti tevékenységeinek megtartására vonatkozó utasításokat, frissíti a többcövekes és területi tevékenységekre vonatkozó utasításokat, valamint frissíti A fiatalság erősségéért (FSY) konferenciák eljárásrendjeit.
  • 30. fejezet: Elhívások az egyházban. Ez az újraírt fejezet magában foglalja az utasítást, miszerint amennyiben lehetséges, az egyháztagoknak elegendő ideig kell szolgálniuk az elhívásukban ahhoz, hogy erős kapcsolatokat hozzanak létre azokkal, akiket szolgálnak. A fejezet azt is elmagyarázza, hogy ki hívhat és választhat el cöveki és az egyházközségi írnokokat.

Egyéb új és frissített tartalmak

Püspökségek és cövekelnökségek mostantól kettő segéd-végrehajtótitkárt is elhívhatnak, hogy segítsék az egyházközségi és a cöveki végrehajtó titkárt a kötelességeiben. További tudnivalókért lásd a 6.4.1 és a 7.3 szakaszokat.

Egy menekültekről szóló új bejegyzés szerint az utolsó napi szentek „azon feladatuk részeként, hogy gondoskodnak a rászorulókról, … felajánlják idejüket, tehetségeiket és barátságukat, hogy a közösségük tagjaiként köszöntsék a menekülteket”. A bejegyzés a ChurchofJesusChrist.org/refugees oldalra irányítja az olvasókat. A Bevándorlás (korábban Egyháztagok kivándorlása) című különálló szakasz a bevándorlók felé mutatott ugyanezen befogadó hozzáállást hangsúlyozza.

A Politikai és állampolgári tevékenység szakasz is frissítésre került. A szakasz szerint: „Az egyháztagok ne ítélkezzenek mások felett politikai témákban. Hithű utolsó napi szentek többféle politikai párthoz tartozhatnak, és számos jelöltre leadhatják voksukat. Mindenki érezze, hogy szeretettel fogadják az egyházban.” (Olvasd el Dallin H. Oaks elnök a 2021. áprilisi általános konferencián tett hasonló kijelentéseit.)

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.