Sajtóközlemény

Az egyház általános konferenciáján bejelentették: az egyháztagság elérte a 15 milliót

Szombat délelőtt Thomas S. Monson elnök bejelentette, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza most már több mint 15 millió tagot számlál világszerte.

„Az egyház továbbra is folyamatosan növekszik, egyre több ember életét változtatva meg évről évre – mondta Monson elnök. – Egyre jobban szétterjed az egész világon, miközben misszionáriusaink felkutatják azokat, akik az igazságot keresik.”

Később ugyanezen az ülésen Dieter F. Uchtdorf elnök, az Első Elnökség második tanácsosa beszélt arról, vajon miért növekszik ennyire az egyház „a sorvadó hit korában”.

„[E]bben a korban, amikor oly sokan érzik magukat eltávolodva a menny ölelő karjától – olyan népet fogtok találni itt, akik hőn vágynak Szabadítójuk megismerésére és közelségére azáltal, hogy szolgálják Istent és felebarátaikat” – mondta Uchtdorf elnök.

Uchtdorf elnök elmondta, hogy az egyszerű hitnél többre van szükség.

„Istenben hinni dicséretes, de a legtöbb ember többet szeretne tenni az inspiráló prédikációk meghallgatásánál – mondta. – Szeretnék tettekre váltani a hitüket. Szeretnék felgyűrni az ingujjukat, és kivenni a részüket ebből a nagyszerű ügyből.”

Az egyház lehetőséget kínál a hit tettekbe történő átültetéséhez, jegyezte meg Uchtdorf elnök.

„Mivel nincsen helyi fizetett papság a világszerte megtalálható gyülekezeteinkben, tagjaink maguk végzik a szolgálat munkáját – mondta. – Sok lehetőségük adódik tehetségeiket, könyörületüket és idejüket jótettekre váltani.”

 

1996 óta az Egyesült Államokon és Kanadán kívül élő egyháztagok száma meghaladja az ezen országokon belül élő egyháztagokét. Uchtdorf elnök elmondta, hogy az egyház sokszínűsége az egyház egyik legnagyobb erősségét jelenti, és arra buzdította azokat, akik szeretnének valahová tartozni, hogy jöjjenek az egyházba.

„Az egyház úgy lett megalkotva, hogy táplálja a tökéletlent, a küszködőt és a kimerültet – mondta. – Olyan emberekkel van tele, akik teljes szívükkel vágynak a parancsolatok betartására, még ha esetleg nem is sajátították el azokat teljes mértékben. […] Jézus Krisztus Egyháza magához vonzza a kedveseket és a gondoskodókat, a becsületeseket és az iparkodókat.”

Az egyházat 183 évvel ezelőtt, 1830. április 6-án szervezték meg. Joseph Smith és öt társa – körülbelül 50 másik személy jelenlétében – egy faházban szervezte meg hivatalosan az egyházat, a New York állambeli Fayette-ben.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.