Téma

Az egyház növekedése

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza hivatalos megszervezésére 1830-ban került sor, egy kis faházban New York állam északi részén.

117 évbe telt, míg a hat fővel alapított egyház tagsága – 1947-re – elérte az egymilliót. Az egyház kezdettől fogva küldött ki misszionáriusokat, először az indiánok lakta földekre és Kanadába, majd 1837-ben az észak-amerikai földrészen túl, Angliába is. Nem sokkal később a misszionáriusok már az európai földrészre is eljutottak, majd egészen Indiáig és a Csendes-óceáni-szigetekig.

A kétmilliós egyháztagság elérésére már 16 évvel később 1963-ban sor került, majd nyolc évvel ezután a taglétszám elérte a hárommilliós határt. Az egyház egyre gyorsabb ütemben növekszik Most közel háromévente gyarapodik egymillióval az egyháztagság száma. A növekedés egyrészt a megtért kereszteléseknek, másrészt a gyermekek születése miatti természetes növekedésnek köszönhető.

Az egyháztagság száma mára meghaladja a 14 milliót.

E gyors és állandó növekedés következményei sok helyen megmutatkoznak a világ azon részein, ahol működik az egyház. Az egyházközségként ismert, földrajzi elhelyezkedés szerint csoportokba rendezett gyülekezeteket időről időre kettéválasztják, mert túlságosan nagyok lesznek ahhoz, hogy igazgatni lehessen őket, vagy ahhoz, hogy egyszerre hódoljanak egy kápolnában vagy gyülekezeti házban. A növekvő egyháztagság befogadása végett gyakorlatilag az év minden napjára esik egy-egy új épület elkészülte.

Az Egyházak Nemzeti Tanácsa szerint Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza a második leggyorsabban növekvő egyház az Egyesült Államokban. Növekvő számadatai ellenére azonban az egyház nem szeret túlzott hangsúlyt fektetni a statisztikákra. Az egyház nem hasonlítja magát statisztikailag más egyházakhoz, és bár a hírmédiumok gyakran tesznek erre utaló megjegyzést, nem állítja magáról, hogy a leggyorsabban növekvő keresztény felekezet. Az ilyen összehasonlítások ugyanis ritkán veszik figyelembe a különféle tényezők összetettségét, például a tevékenységi és elhalálozási arányokat, a a tagok nyilvántartásának vagy megszámlálásának módszerét, és azt, hogy milyen tényezőkből áll maga a tagság. Emellett világszerte nagy eltéréseket mutat a növekedési arány. Még sok más tényező is befolyásolja az egyház erejét, különösen tagjainak odaadása és elkötelezettsége.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.