Sajtóközlemény

Az egyház bejelentette egy templom megépítését Magyarországon

2019. április 7-én, vasárnap, magyarországi idő szerint 23:53-kor Salt Lake Cityben, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 189. éves általános konferenciájának zárásaként az egyház elnöke, Russell M. Nelson elnök nyolc új templom építését jelentette be, melyek közül az egyik Budapesten fog felépülni. E bejelentésekkel az egyház templomainak száma világszerte 209-re – 162 működő, 47 pedig bejelentett vagy építés alatt álló – emelkedik.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai számára a templom szó szerint az Úr háza, ezáltal a legszentebb hely a földön. A gyülekezeti házakkal ellentétben, amelyekben a vasárnapi istentiszteletet és a hétközbeni tevékenységeket tartják, a templomok vasárnap zárva tartanak. A többi napon az egyház arra érdemes tagjai a templomokban olyan szent szertartásokon vesznek részt, melyek összekötik a családokat az örökkévalóságra, tanítják az élet célját, és elmagyarázzák Isten szabadítástervét, melyet a gyermekei részére készített. A templomba járás megerősíti az utolsó napi szentek azon elkötelezettségét, hogy keresztény tantételek szerint éljék az életüket, előtérbe helyezi a személyes lelki fejlődést, és fokozza a család iránti odaadást.

Az egyház templomai feltűnő szépségű és fenségű építmények, és gyakran szembetűnő helyen épülnek. Mivel az egyház tagjai Isten házaként tekintenek a templomra, az egyház mindig arra kéri a templom és annak környezetének tervezőit és építőit, hogy alkotásukban tükrözzék ezt a hitet.

A hódolat ezen kiemelt épületei rendszerint nem csupán a helyszínéül szolgáló országok egyháztagjai számára épülnek, hanem a templommal nem rendelkező szomszédos vagy távolabbi országok is a vonzáskörzetébe tartoznak. Az egyház Magyarországhoz legközelebb eső temploma jelenleg a németországi Freibergben található.

    

Russell M. Nelson elnök bejelentésével és a templom felépültével a magyarországi egyháztagok három évtizedes álma válik valóra. 1987. április 19-én az egyház mostani elnöke volt az, aki – akkor még apostolként – felszentelte Magyarországot az evangélium prédikálására. Nelson apostol 1988-ban ismét hazánkban járt, hogy részt vegyen azon a hivatalos találkozón, amelyen a magyar állam és Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza képviselői aláírták az egyház hivatalos hazai elismeréséről szóló iratokat. Egy évre rá, 1989 októberében pedig részt vett az egyház első magyarországi gyülekezeti házának felszentelésén.

Bár egy templom annak felszentelését követően csak az egyház tagjai számára áll nyitva, ezt megelőzően az egyház nyílt napokat szervez, melyre minden látogatót szeretettel vár. A budapesti templommal kapcsolatos további részletek, a pontos helyszínek és dátumok később kerülnek bejelentésre.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.