Sajtóközlemény

Az egyház kiadja a Bibliát portugál nyelven

Az 1,4 millió portugál nyelvű egyháztagot az új kiadás tanulmányozására buzdítják

Öt évi előkészület után Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza megjelentette a Szent Biblia új kiadását portugál nyelven, mely most már az interneten is elérhető (AsEscrituras.lds.org). A nyomtatott verziókat 2016 márciusától kezdődően jelentetik meg, és ezután világszerte elérhetőek lesznek. Az elektronikus változat az Evangéliumi könyvtár alkalmazáson keresztül érhető el. Az egyháznak mintegy 1,4 millió tagja beszéli anyanyelvként a portugált.

A Biblia új, portugál nyelvű kiadása a João Ferreira Annes de Almeida-féle, 1914-es fordításra épül, melyre kiváló minősége miatt esett a választás. A fordítás foglalkozik az idejét múlt nyelvtannal és szókinccsel is.

Henry B. Eyring elnök, az Első Elnökség első tanácsosa egy videoüzenetben arra buzdította az egyház portugálajkú tagjait, hogy tanulmányozzák a Biblia új kiadását, melynek címe: Bíblia Sagrada, Almeida 2015.

„A szentírások az elsődleges útmutatók az evangéliumi tanuláshoz. Kulcsok ahhoz, hogy megértsük Atyánkat és Jézus Krisztust, a Szabadítónkat – mondta Eyring elnök. – Miközben imádságos lélekkel tanultok és tanítotok a szentírásokból, a bizonyságotok növekedni fog, és pontosabb útmutatást kaptok majd mindennapi életetekhez.”

„A Szent Biblia összeköt bennünket más vallású testvéreinkkel. Olyan közös talaj, melyre az Atyánk szavaiból, az ősi próféták írásaiból és Szabadítónk és Megváltónk időtálló tanításaiból és engeszteléséből táplálkozó hit épül” – mondta.

A Biblia Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza egyik alapvető szentírása. Más szentírásokkal – többek között a Mormon könyvével együtt használják.

„Ez az új Bibliakiadás evangéliumi tudást és mélyebb tiszteletet ébreszt az emberekben eme bámulatos, alapvető szentírás iránt” – mondta D. Todd Christofferson elder a Tizenkét Apostol Kvórumából.

„Az átdolgozott szentírások hatalmas áldást jelentenek majd és sok portugálnyelvű ember életére lesznek hatással” – mondta Ulisses Soares elder a Hetvenek Elnökségéből, aki maga is a brazíliai São Paulóból származik. – Jobban megismerhetjük az Urat a saját nyelvű szentírásainkon keresztül.”
Ana Gaertner De Agostini nőtestvér, aki portugál származású és anyanyelvű, a Segítőegylet általános testületének tagjaként részt vállalt a Biblia portugál kiadásának elkészítésében. „Nagyszerű csak rá gondolni is, hogy lehetőségük lesz sokkal egyszerűbb, eredetibb módon megérteni Isten szavát – mondta Agostini nőtestvér. – Ez felbecsülhetetlen.”

A projektben részt vevő csapatot általános felhatalmazottak, területi hetvenesek, szakképzett nyelvészek és egyháztagok alkották, akik az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma felügyelete alatt munkálkodtak.

A Szent Biblia új, portugál nyelvű kiadásában olyan tanulási segédletek is találhatók, mint a keresztutalások; lábjegyzetek; téma szerinti szentíráskalauz; evangéliumi összehasonlító táblázat (Máté, Márk, Lukács, János és az utolsó napi kinyilatkoztatások); bibliai kronológia; válogatások Joseph Smith bibliafordításából, valamint bibliai térképek és fotók.

Körülbelül 100 000 portugálnyelvű bibliát nyomtatnak az egyház nyomdáiban Salt Lake Cityben és Brazíliában. Az új, kemény- és puhakötésű példányokhoz jövő tavasztól lehet majd hozzájutni. Ezt követően forgalomba kerülnek majd a valódi bőr és műbőr kötésűek is. A hangoskönyv változat és a Braille-verzió 2016 második felében válik elérhetővé.

Ezen kívül 2016-ban a portugál nyelvű négyes kötet is bemutatásra kerül, mely a Bibliát, a Mormon könyvét, a Tan és a szövetségeket és a Nagyértékű gyöngyöt fogja tartalmazni. E négy egybekötött szentírást az egyház Isten szavának tekinti.

Az egyház portugálnyelvű hármas szentíráskötete, mely tartalmazza a Mormon könyvét, a Tan és a szövetségeket és a Nagyértékű gyöngyöt, szintén kisebb átdolgozáson esett át: javították a tipográfiai hibáit, a betűképét, valamint változásokat eszközöltek a tanulási segédletekben és a fejlécben. További információkért látogasson el a BibliaSagrada.lds.org honlapra. 
2009-ben az egyház kiadott egy spanyol nyelvű bibliafordítást a Reina-Valera-féle fordítás alapján.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.