Sajtóközlemény

Az egyház női szervezetének elnöke beszédet mondott az Európai Parlamentben

Camille N. Johnson nővér megosztotta azzal kapcsolatos meglátásait, hogy miként erősíthető meg a nők lelkiismereti és vallásszabadsága.

Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza Segítőegyletének általános elnöke, Camille N. Johnson nővér 2024. március 4-én felszólalt az Európai Parlamentben, Brüsszelben. Civil szervezetek képviselőit, az egyházak és a vallásszabadság támogatóit megszólítva a nők lelkiismereti és vallásszabadságának a megerősítéséről beszélt, személyes élményeket és meglátásokat osztva meg azzal kapcsolatban, hogy a hívő nők miként járulhatnak hozzá egy igazságosabb és befogadóbb társadalomhoz.

Az esemény házigazdája Anja Haga – az Európai Parlament tagja – volt, valamint az egyház EU- és Nemzetközi Kapcsolatok Irodája Brüsszelben. Az előadások a lelkiismereti és vallásszabadság különféle szempontjait taglalták, és megrendezésre került két olyan panelbeszélgetés, amelyen személyes élmények is elhangzottak. Az esemény egybeesett a minden évben március 8-án megtartott nőnappal, amely a nők eredményeit és kihívásait méltatja szerte a világon.

Johnson nővér a felszólalása elején kijelentette, milyen különleges szerepet játszanak a nők a társadalomban azzal, hogy természetükből adódóan vezetnek, tanítanak, táplálnak, gyógyítanak és békét teremtenek. Ezt a szerepet nem tudják maradéktalanul betölteni akkor, ha a lelkiismereti és vallásszabadság nem kap teljes védelmet.

„A társadalomtudósok kimutatták, hogy olyan mértékben nőnek a társadalmi ellentétek, amilyen mértékben a társadalmak és a kormányzatok a vallásszabadságot korlátozzák. Az ilyen ellentétek és a belőlük eredő erőszak mindig azoknak árt, akik a leginkább sérülékenyek, köztük a nőknek és a gyermekeknek. Szétzilálja a gazdaságot és a háztartásokat. Fokozza az egyenlőtlenséget, a nemek közötti egyenlőtlenséget is beleértve. Visszatartja továbbá a nőket attól, hogy használják a béke ápolására irányuló velük született tehetségeiket” – mondta.

Megemlítette, hogy a hétköznapi nők akkor tudják betölteni a különleges, mindennapi béketeremtésre irányuló szerepüket, ha maguk is részesülnek inspirációban, gondoskodásban, gyógyításban, erőben, és tanítják őket az isteni lehetőségeikről. A nők számára lehetővé kell tenni azt, hogy „a legmagasztosabb törekvéseik és értékeik szerint éljenek, és egymás támogatása végett összegyűljenek, osztozzanak és szerveződjenek. Ezt természetesen a szilárd lelkiismereti és vallásszabadság teszi lehetővé – annak biztosítása, hogy a nők, a férfiak és a gyermekek lelkiismeretes, erkölcsi életet tudnak élni a többi hívő támogatásával, miközben ugyanebben a tisztességben részesítik a felebarátaikat is” – jelentette ki.

Az első panelbeszélgetés a nők ellenálló képességére összpontosított szerte a világon, valamint a lelkiismereti és vallásszabadsággal kapcsolatos történeteikre. A felszólalók között volt Rachel Bayani a Bahá’í International Community képviseletében, Helene Fisher, a nemek közötti egyenlőség és vallásszabadság érdekvédelmi felelőse, valamint Anastasia Hartman, az Open Doors International képviselője.

A második panelbeszélgetés a nők jogainak elősegítésére vonatkozó stratégiákat és megoldásokat mutatta be a lelkiismereti és vallásszabadság összefüggéseiben. Carolyn Handschin, a nők helyzetével foglalkozó genfi civil szervezet bizottságának elnöke a szervezet Egyesült Nemzetek keretein belüli hozzájárulásával kapcsolatos meglátásokat osztotta meg. Susan Kerr, aki a lelkiismereti és vallásszabadság rangidős tanácsadója az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalánál, elmondta, hogy a vallásszabadság gyakorlásánál milyen fontos összetevő a biztonság.

A panelbeszélgetés moderátora Francesco Di Lillo volt, aki az egyház EU- és Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának az igazgatója Brüsszelben. Elmondta, azt reméli, hogy „ez az esemény további beszélgetéseket és együttműködést indít majd el a vallási és a politikai vezetők, valamint a civil társadalom között, elősegítve és védelmezve a nők vallásszabadságát szerte a világon”.

Az esemény házigazdája, Anja Haga zárásként azt mondta, hogy „ha békét akarunk, akkor ki kell állnunk a vallásszabadság mellett. Önöknek pedig harcolniuk kell a nők vallásszabadságáért. Ez teremt békét a világban.”

A nap a civil szervezetek női küldötteinek és vezetőinek tartott vacsorával végződött, ahol tovább folytatódott a beszélgetés a vallásszabadság különböző szempontjairól és arról, hogy ez az alapvető jog miként vezethet igazságosabb társadalmakhoz.

Johnson nővér egy nőknek tartott különleges áhítaton egyháztagokkal is találkozott Brüsszelben, később pedig részt vett egy gyűlésen az egyház azon misszionáriusaival, akik a Belgium-Hollandia Misszióban szolgálnak. A gyűlést az egyház új gyülekezeti házában tartották Hollandiában, Breda városában.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.