Sajtóközlemény

Az egyház új jelképe kiemeli a Szabadító központi szerepét

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát mostantól egy új jelképről lehet felismerni. Ezt az egyház prófétája és elnöke, Russell M. Nelson jelentette be és fejtette ki annak jelentőségét a 2020. áprilisi általános konferencia szombat esti ülésén.

Nelson elnök elmondta, hogy ez az új jelkép annak az erőfeszítésnek a folytatása, melynek elindítására 2018. augusztusában érzett sugalmazást, és amely az egyház Isten által kinyilatkoztatott nevére összpontosít. Elmondása szerint mostanra az egyház vezetői, osztályai, kapcsolódó szervezetei, központi honlapja, tagjai és sokan mások is az egyház helyes nevét használják.

„E rendkívüli erőfeszítések azért történtek, mert ha az Úr nevét eltávolítjuk az Ő egyházának nevéből, akkor azzal akaratlanul is Őt távolítjuk el hódolatunk és életünk középpontjából – mondta akkor Nelson elnök, aki a szolgálattétele során már legalább 1990 óta erőteljesen hangsúlyozza az egyház helyes nevének használatát. – Amikor a keresztelkedéssel magunkra vesszük a Szabadító nevét, akkor elkötelezzük magunkat aziránt, hogy gondolataink és tetteink által tanúskodunk arról, miszerint Jézus a Krisztus.” 

© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
   Ez az új jelkép kiemeli Jézus Krisztus nevét, valamint az Ő központi szerepét mindabban, amit az egyház tesz. Az egyház neve egy téglalap alakú keretben jelenik meg, amely egy szegletkövet jelképez. Ennek az elgondolásnak bibliai gyökerei vannak. Amikor Pál apostol az első évszázadban levelet küldött az Epheszoszban élő szenteknek, azt írta, hogy az egyház az apostolok és próféták alapjára épül – a szegletkő maga Jézus Krisztus lévén. A jelkép közepén Thorvaldsen Krisztus nevet viselő márványszobrának megjelenítése látható. Jézus egy boltív alatt áll, amely arra emlékeztet, hogy három nappal a halála után maga mögött hagyta a sírkamrát.

A jelkép „a feltámadt, élő Urat jeleníti meg, aki ölelő karját tárja mindazok felé, akik készek Őhozzá jönni – jelentette ki Nelson elnök. – Ez a jelkép sokakban bizonyára ismerős érzéseket kelt, mivel már régóta az élő, feltámadt Krisztussal azonosítjuk a visszaállított evangéliumot.”

Az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma iránymutatása szerint ez az új jelkép meg fog jelenni az egyházi anyagokon. A részletes használati irányelvek, beleértve az új jelkép világszerte történő használatának lehetséges módjait, jelenleg kidolgozás alatt állnak.

 „A jelkép mostantól az egyház hivatalos kiadványainak, híreinek és eseményeinek látható azonosítója lesz – folytatta a próféta. – Mindenkit arra emlékeztet majd, hogy ez a Szabadító egyháza, valamint hogy minden, amit az Ő egyházának tagjaiként teszünk, Jézus Krisztusra és az Ő evangéliumára összpontosul.”

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza több mint 16 millió egyháztag világméretű családja. Az új jelkép 110 nyelven készül el – ez egy összetett folyamat, melynek megvalósítása hónapokig fog tartani. Ahogy azt az Első Elnökség 2019-ben is kérte, amikor az egyház a teljes nevének helyes használatát célzó változtatásokat tett, a világszerte élő egyháztagok most is legyenek türelmesek és megértőek, miközben minden nyelven lezajlanak ezek a jelképpel kapcsolatos változtatások.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.