Sajtóközlemény

Az egyházi vezetők elítélik a zavargások idején tanúsított erőszakot és a törvénytelen magatartást

Üzenet Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza Első Elnökségétől és a Tizenkét Apostol Kvórumától.

Azon kormányzati alapelvek, amelyek Isten minden gyermeke számára lehetővé teszik az emberi méltóság és szabadság fenntartását, az emberiség egészéhez tartoznak (lásd Tan és szövetségek 98:5).

Nagy aggodalommal figyeljük az Amerikai Egyesült Államokban és a szerte a világon tapasztalható politikai és kulturális megosztottságot. Elítéljük az erőszakot és a törvénytelen magatartást, beleértve a Washington DC-ben a közelmúltban történt erőszakos eseményeket, és a további erőszakra való buzdítást. Ugyan Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza a pártpolitika tekintetében semleges, emlékeztetjük az egyházunk tagjait – bármilyen egyéni politikai nézeteket valljanak is –, hogy legyenek egységesek a Szabadító, Jézus Krisztus és az Ő tanításai iránt való elkötelezettségünkben. Az Ő követőiként egymást és Isten valamennyi gyermekét tisztelettel, méltósággal és szeretettel kell kezelnünk. Semmilyen politikai vagy egyéb hovatartozás nem írhatja felül ezt a szövetséget és szent felelősséget.

Minden embert arra buzdítunk, hogy emlékezzen a szabadság és a béke becses és törékeny voltára. Amint az Amerikai Egyesült Államok állampolgáraiként előre tekintünk egy új elnök beiktatására, arra buzdítjuk a tagjainkat, hogy tartsák tiszteletben a demokratikus intézményeket és folyamatokat, valamint tartsák be, tiszteljék és tartsák fenn a törvényt (lásd Hittételek 1:12).

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.