Sajtóközlemény

Az egyház és a faji kérdés: Isten szemében mindenki egyforma

Jézus Krisztus evangéliuma mindenkinek szól. A Mormon könyve kijelenti: „…feketét és fehéret, szolgát és szabadot, férfit és nőt… mindegyik egyforma Istennek” (2 Nefi 26:33). Ez az egyház hivatalos tanítása. Az egyházban a kezdetektől fogva szeretettel fogadtak és kereszteltek meg minden embert, faji hovatartozásra való tekintet nélkül. Sőt, élete vége felé 1844-ben Joseph Smith, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza alapító prófétája nyíltan ellenezte a rabszolgaságot. Ebben az időszakban néhány fekete férfit már elrendeltek a papságba. Az egyház egy időben felhagyott az afrikai származású férfiak elrendelésével, bár volt néhány kivétel. Nem pontosan ismert, miért, hogyan vagy mikor kezdődött el ez a korlátozás az egyházban, de véget ért. Az egyház vezetői isteni útmutatásra törekedtek ez ügyben, és több mint három évtizeddel ezelőtt kiterjesztették a papságot minden arra érdemes férfi egyháztagra. Az egyház azonnal elkezdte ezeket az egyháztagokat elrendelni a papság hivatalaiba világszerte, bárhol is tagjai az egyháznak. Az egyház világosan elítéli a rasszizmust, beleértve bármely korábbi rasszista megnyilvánulást akár az egyházon belül, akár azon kívül. 2006-ban az egyház akkori elnöke, Gordon B. Hinckley elnök kijelentette, hogy „egyetlen ember sem tekintheti magát Krisztus igaz tanítványának, aki becsmérlő megjegyzéseket tesz a másik fajból valókra. Sőt, nem gondolhatja azt sem magáról, hogy összhangban él Krisztus egyházának tanításaival. […] Ismerjük fel mindannyian, hogy mindenki Mennyei Atyánk gyermeke, aki minden gyermekét szereti.” Az egyház nemrégiben a következő nyilatkozatot tette ebben a témában: „A papság rendelkezésre állásának eredete nem teljesen tisztázott. Ez ügyben születtek olyan magyarázatok, melyek nem közvetlen kinyilatkoztatásból származnak, sőt e magyarázatokra néha a különböző kiadványokban is utalnak. Ezek a korábbi személyes állítások nem az egyházi tant képviselik.”

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.