Sajtóközlemény

Az evangélium megosztása az internet használatával

Az új technikai eszközök segítségével elősegíthetitek az Úr munkáját azáltal, hogy bekapcsolódtok az egyházról szóló folyamatos párbeszédbe. A 80. életévemben járok. Néhányak szerint ez már elég öregnek számít. Sőt, vannak, akik úgy vélik, hogy a Tizenkettek közül is néhányan már túl öregek, és nem tudják, hogy mi történik a világban. Hadd biztosítsalak benneteket arról, hogy nagyon is tudjuk. Egy változó világ 80 év alatt sok változásnak voltam tanúja. Amikor 1948-ban elkezdtem missziós szolgálatomat Angliában, az emberek leginkább az újságokból és a rádióból értesültek a hírekről. Mennyire más a világ ma! Sokatok esetében, ha olvastok újságokat, valószínű, hogy az interneten olvassátok azokat. Ma a kibertér világában élünk: videofelvételt készítő mobiltelefonokkal, film- és zene- letöltésekkel, közösségi hálózatokkal, szöveges üzenetekkel és blogokkal, kézi számítógépekkel és podcastekkel. Ez a jövő világa. Olyan találmányok vesznek körül, melyekről nem is álmodtunk, hogy akár az én, de akár a ti életetek során elérhetővé válnak. Hogyan fogjátok használni e csodás találmányokat? Sőt, hogy fokozzam, miként fogjátok őket használni az Úr munkájának előremozdításában? Megvan a nagyszerű lehetőségetek arra, hogy a jó dolgok erőteljes forrásai legyetek az egyházban és a világban. Van igazság a régi mondásban, miszerint „erősebb a toll a kardnál”.1 Sok esetben szavakkal fogjátok elérni azokat a nagyszerű dolgokat, melyeket kitűztetek magatok elé. Most pedig legfőképp arról szeretnék beszélni veletek, hogy milyen módokon oszthatjátok meg e szavakat másokkal. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza egészen a kezdetektől fogva kihasználta a nyomtatott szó erejét annak érdekében, hogy világszerte elvigye a visszaállított evangélium üzenetét. Az évszázadok során az Úr sugalmazta az embereket olyan eszközök felfedezésében, melyek az evangélium terjesztését könnyítik meg. Az egyház alkalmazta és magáévá tette ezeket az eszközöket: például a nyomtatást, a sugárzott médiát és az internetet. Talán kevés olyan találmány van, mely nagyobb hatással lett volna a világra, mint a nyomdagép, melyet az ihletett Johannes Gutenberg talált fel 1436 körül. A nyomdagép lehetővé tette, hogy a tudás, beleértve ebbe a Szent Bibliában találhatót is, sokkal szélesebb körben elterjedjen, mint azelőtt bármikor. Az internet: egy modern nyomdagép Ma a nyomdagép modern változatával rendelkezünk az interneten. Az internet lehetővé teszi mindenki számára, hogy könyvkiadó legyen, hogy saját szavát hangoztassa, ez pedig forradalmasítja a társadalmat. Az internet előtt a nyomtatásnak hatalmas gátakat szabtak. A kiadáshoz pénz, hatalom, befolyás és rengeteg idő kellett. Ma azonban az úgynevezett „új média” kiemelkedése az internet által lehetővé tette sok ilyen gát lebontását. Az új média olyan internetes eszközökből áll, melyek bárki számára lehetővé teszik, hogy akár nagy, akár kis közönség számára közzétegyen vagy sugározzon dolgokat. Ezen eszközök közül néhányról már említést tettem. Az új média felemelkedése teret ad egy olyan, világszerte folyó eszmecserének, mely szinte minden témát felölel, beleértve ebbe a vallást is, melybe közel mindenki bekapcsolódhat. A nyomdagép modern megfelelője nem kizárólag a legfelsőbb társadalmi réteg számára van fenntartva. Nos, néhány ilyen eszköz – úgy, mint bármilyen eszköz, mely gyakorlatlan vagy fegyelmezetlen kézbe kerül – veszélyes lehet. Az internet használható arra, hogy Jézus Krisztus evangéliumát hirdessük, de ugyanilyen könnyen használható arra is, hogy a pornográfia mocskát népszerűsítse. Az iTunes programhoz hasonló számítógépes szoftverek használhatóak felemelő és felpezsdítő vagy a legrosszabb fajta, trágárságokkal teli, antiszociális szövegek letöltésére is. Az interneten található közösségi hálózatok ugyanolyan könnyen használhatóak egészséges baráti kapcsolatok bővítésére, mint amilyen könnyen arra is, hogy mindenféle ragadozók becsapják a gondatlan embereket. Ez semmiben sem különbözik attól, hogy az emberek miként használják a televíziót vagy a mozifilmeket, vagy egy könyvtárat akár. A sátán mindig gyorsan felderíti az új találmányok negatív erejét, hogy azok jó dolgokra indító hatását megrontsa, lealacsonyítsa és semlegesítse. Győződjetek meg arról, hogy az új média használatával kapcsolatos döntéseitek olyan döntések, melyek kibővítik értelmeteket, növelik lehetőségeiteket és táplálják lelketeket. Mint tudjátok, az új média már igen erősen érintette az újságok régi világát, valamint a többi hagyományos médiát. Régen egyházi vezetőként, ha interjút készítettek velem, vártam egy-két napot, hogy az valahol az újság mélyén megjelenjen. Ezután az újságot eldobták, az általam esetlegesen gyakorolt hatás pedig elég gyorsan szertefoszlott. Most pedig, miközben egy megbeszélésről egy másikra tartok, a látogatásomról vagy a velem tartott interjúról szóló cikk szinte azonnal megjelenik az újság internetes oldalán vagy blogokban, ahonnan az egész internetre átmásolható és terjeszthető. Láthatjátok tehát, hogy napjainkban milyen fontosak a megfelelő szavak. Az interneten feljegyzett szavak nem tűnnek el. Bármely Google vagy Yahoo! keresés, valószínűleg elég sokáig meg fogja találni valaki szavait. Egy ide kapcsolódó eset: 2007-ben az NBC televízió eljött Salt Lake-be, hogy interjút készítsen velem egy olyan műsorral kapcsolatban, mely az egyházról szólt. A riporter, Ron Allen és én egy órát töltöttünk együtt egy kápolnában a Joseph Smith Emléképületben. Hosszasan beszéltünk az egyházról. Pár nappal később a beszámoló megjelent, a sugárzott négyperces bejátszás alatt pedig egy körülbelül hat másodperces rövid idézet hangzott csak el az egyórás interjúból. Ez éppen elég idő volt számomra, hogy bizonyságomat tegyem a Jézus Krisztusba vetett hitünkről, mint hitvallásunk középpontjáról. Ismétlem, csak hat másodpercet használtak fel a 60 perces interjúból. A hat másodperc tulajdonképpen elég átlagos a hagyományos média tagjai számára, akik rövid snittekben gondolkodnak és sugároznak. A régi időkhöz viszonyítva azonban, ma az a nagy különbség, hogy a riporter az interjúnkból egy 15 perces változatot is közölt az NBC Esti Hírek internetes oldalán. Az a 15 perc pedig még mindig ott van. Amit mondunk, már nem csak egy pillanatra jelenik meg a képernyőn, hanem egy maradandó archívummá válik, és megjelenhet más oldalakon is, ahol újra felhasználják annak tartalmát. Azok az emberek, akik internetes keresőket használva vadásznak az egyházról szóló cikkekre, rá fognak találni arra az interjúra és sok másikra is. Ezek az eszközök lehetővé teszik különböző szervezetek és egyének számára, hogy teljesen átugorják a sajtót, és üzeneteiket azok teljességében a megadott célközönség irányába tegyék közzé vagy sugározzák. Tavaly például az egyház közönségkapcsolati részlege interjút készített Dallin H. Oaks elderrel a Tizenkét Apostol Kvórumából és Lance B. Wickman elderrel a Hetvenektől az egyház, az azonos neműekhez vonzódó emberekkel kapcsolatos állásfoglalása kapcsán. A régi időkben a sajtóhoz kellett volna fordulnunk, hogy egy ilyen üggyel kapcsolatban eljuttassuk üzenetünket a nyilvánossághoz. Ezt az átfogó interjút azonban az egyház közönségkapcsolati dolgozói készítették, majd pedig azt az egyház internetes oldalán teljes egészében közzé tették, így a sajtó nem tudta azt megszűrni. Csatlakozni a párbeszédhez Az egyházról folyamatosan beszélnek. E beszélgetések mindig is folytatódnak, akár részt veszünk bennük, akár nem. Mi azonban nem állhatunk az oldalvonalnál, míg mások -- beleértve a minket bírálókat -- megpróbálják meghatározni, hogy az egyház mit tanít. Jóllehet néhány beszélgetésnek több ezer vagy több millió hallgatója van, a legtöbb azonban sokkal, de sokkal kisebb körben zajlik. Minden párbeszéd azonban hatással van azokra, akik abban részt vesznek. Az egyházzal kapcsolatos benyomások beszélgetésenként alakulnak ki. A kihívás abban áll, hogy túl sok ember vesz részt az egyházzal kapcsolatos beszélgetésekben ahhoz, hogy az egyház személyzete egyenként válaszoljon nekik és elbeszélgessen velük. Nem tudunk minden kérdést megválaszolni, minden kérésnek eleget tenni, és minden létező pontatlanságra reagálni. Ne feledjük: különbség van az érdeklődés és a puszta kíváncsiság között. Sokszor az emberek csak azt akarják tudni, hogy mi is az egyház. Néhányan pedig, akik válaszok után kutatnak, azt akarják, hogy azokat közvetlenül egy egyháztagtól kapják meg. Méltányolják a négyszemközti beszélgetést. Mindannyian tudjátok, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjait folyamatosan arra buzdítják és emlékeztetik, hogy osszák meg másokkal az evangéliumot. Az egyház mindig keresi annak módját, hogy minél hatékonyabban nyilvánítsa ki üzenetét. A visszaállított evangélium prédikálása számomra mindig is különleges dolog volt. Nagyon szerettem Angliában misszionáriusnak lenni. Nagyon szerettem Kanadában misszióelnöknek lenni. És nagyon szeretem jelenlegi elhívásom is, mely lehetőségeket biztosít számomra, hogy a visszaállított evangélium üzenetét az egész világgal megosszam, és hogy bizonyságomat tegyem arról, hogy Isten, az Atya és Fia, Jézus Krisztus 1820-ban megjelentek Joseph Smith prófétának. Josephen keresztül, az Újszövetség idején Jézus által megalapított evangélium visszaállíttatott. A régi apostolok halálával elveszett. Megoszthatom a világgal azt a tudást, hogy az Újszövetségbeli egyház papsági felhatalmazása, tana és szertartásai újra itt vannak a földön. Ez a legfontosabb munka, amiben részt vehetünk. Most pedig szeretnélek megkérni benneteket, hogy kapcsolódjatok be az interneten folyó párbeszédbe, hogy megosszátok az evangéliumot, és hogy egyszerű és világos módon magyarázzátok el a visszaállítás üzenetét. Sokan tudjátok, hogy ha van internet hozzáférésetek, akkor perceken belül elindíthattok egy blogot, és megoszthatjátok mindazt, amiről tudjátok, hogy igaz. Letölthettek videókat az egyházi és más helyénvaló internetes oldalakról, például a newsroom.lds.org-ról, és elküldhetitek azokat barátaitoknak. Írhattok a különböző internetes médiaoldalakra, melyek az egyházzal kapcsolatos dolgokat közölnek, és hangot adhattok nézeteiteknek, a megjelent tartalmak pontosságát illetően. Ez természetesen megköveteli azt, hogy tisztában legyetek az evangélium alapvető tantételeivel. Létfontosságú, hogy képesek legyetek világos és helyes tanúságot tenni az evangéliumi igazságokról. Fontos továbbá az is, hogy ti, és azok az emberek, akiknek bizonyságotokat teszitek, megértsétek, hogy nem az egyház egészének nevében szóltok. Csak mint egy egyháztag szóltok, de bizonyságotokat teszitek az általatok megismert igazságról. Túl kevés ember rendelkezik megfelelő tudással az egyházról, mivel a rólunk szóló dolgok többségét olyan sajtóhírekből hallják, melyeket sokszor félreértések vezérelnek. Az ellentmondásokra irányuló túlzott figyelem negatív hatással van az emberek megítélésére annak kapcsán, hogy mi is valójában Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza. Nemrég egy főbb amerikai újság cikkírója meggondolatlanul pontatlan volt abban, amit az egyházról, hitelveinkről és szokásainkról írt. Több tucat, vagy talán több száz egyháztag és mások, akik ismerik hitelveinket, hagytak megjegyzést az újság internetes oldalán, és javították ki az újságíró által terjesztett félreértéseket, és kértek helyesbítést. Példák, hogy mit tehettek Hadd adjak nektek néhány példát arra, hogy az egyháztagok miként használják az új médiát. Egy, az Egyesült Államok középnyugati részén élő egyháztag minden nap összetett erőfeszítéseket tesz, hogy személyesen megossza az evangéliumot. Majd ír egy blogot a személyes törekvéseiről, hogy megossza a Mormon könyve tanításait, és hogy szórólapokat ad mindenkinek, akivel csak találkozik. Az evangélium megosztása iránti szorgalma csodálatra méltó, azon további erőfeszítése pedig, hogy erről ír, kétségtelenül sokakat indít arra, hogy ugyanezt tegyék. Mások népszerű video-megosztó oldalakon jegyezték le és tették közzé bizonyságukat a visszaállítás, a Mormon könyve és más evangéliumi témák kapcsán. Ilyen módon ti is elmesélhetitek saját történeteteket a nem egyháztagoknak. Olyan történeteket és szavakat használjatok, melyeket megértenek majd. Őszintén és komolyan beszéljetek arról, hogy az evangélium milyen hatással volt az életetekre, és hogy miként segített nektek legyőzni gyengeségeiteket vagy kihívásaitokat, és miként segített az értékrendetek meghatározásában. Az ilyen és más új médiaeszközök közönsége gyakran kicsi lehet, azonban több ezer ilyen történet halmozódó hatása hatalmas lehet. Az összefogott erőfeszítés bizonyosan megéri a végeredményt, ha akár csak néhány emberre hatással vannak hittel teli szavaitok, és Isten és az Ő Fia, Jézus Krisztus iránti szeretetetek. Jézus Krisztus evangéliumának visszaállítása kétségtelenül hatalmas hatással volt életetekre. Részben azzá formált titeket, akik most vagytok, és amivé a jövőben válni fogtok. Jézus Krisztus követőiként ne féljetek másokkal megosztani tapasztalataitokat. Mindannyian rendelkezünk olyan történetekkel, melyek hatással voltak identitásunkra. Az ilyen történetek megosztása szelíd módja annak, hogy másokkal beszéljünk. Az ilyen történetek megosztása segít az egyház érthetőbbé tételében. Saját környezetetekben – melybe az internet is bele kell, hogy tartozzon -- segíthettek legyőzni a félreértéseket. Kerülendő dolgok Krisztus minden tanítványa akkor lesz a leghatékonyabb, és akkor fogja a legtöbb jót véghezvinni, ha a Szabadító követéséhez méltó viselkedést ölt magára. Az olyan beszélgetések, melyek az evangéliumi tantételek megkérdőjelezésére, kétségbevonására, vagy az azokról szóló vitákra összpontosít, nem nagyon szolgálnak az egyház épülésére. Pál apostol arra intett minket, hogy ne szégyelljük Krisztus evangéliumát, mert Isten hatalma az a szabadulásra (lásd Rómabeliek 1:16). Álljunk mindannyian szilárdan, és hittel osszuk meg üzenetünket a világgal. Sokan közületek visszatért misszionáriusok, és a missziótok során megtanult nyelven is tudtok értelmes beszélgetést folytatni. A ti karotok nemzetközi szintre is elérhet. Miközben részt vesztek ebben a párbeszédben, és kihasználjátok az új média eszközeit, emlékezzetek arra, hogy kik vagytok: utolsó napi szentek. Emlékezzetek arra, amit a példabeszéd is állít: „Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot” (Példabeszédek 15:1). Emlékezzetek továbbá arra, hogy a viszálykodás pedig az ördögtől való (lásd 3 Nefi 11:29). Semmi szükség arra, hogy hitelveinkkel kapcsolatban másokkal vitatkozzunk. Semmi szükség arra, hogy vitát provokáljunk vagy ellenségesek legyünk. Álláspontunk szilárd: az egyház igaz. Olyan beszélgetést kell folytatnunk, mint amilyen barátok között zajlana egy szobában, ahol mindig a Lélek sugalmazásai vezetnek, ahol egyfolytában emlékezetünkben tartjuk az Úr Jézus Krisztus engesztelését, mely arra emlékeztet minket, hogy Mennyei Atyánk mennyire drága gyermekei vagyunk. Az Úr áldjon meg mindannyiótokat, hogy erőteljes befolyással legyetek azokra, akikkel kapcsolatba kerültök. Ahogy az elején is mondtam: elképesztően nagy a szavak hatalma. Hallassátok hangotokat Jézus Krisztus evangéliumának e nagyszerű ügyében. M. Russell Ballard, „Sharing the Gospel Using the Internet”, Ensign, Jul. 2008, 58–63 Jegyzetek 1. Edward Bulwer-Lytton, Richelieu (1839), act 2, scene 2; in John Bartlett, comp., Familiar Quotations, 14th ed. (1968), 601.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.