Sajtóközlemény

Az utolsó napi szentek általános konferenciája az otthonközpontú keresztény tantételekre összpontosít

Az október 6-7. között, az amerikai egyesült államokbeli Salt Lake Cityben megrendezett általános konferencia a Krisztus tanításai iránti elkötelezettségük újbóli megerősítésének ideje volt a szerte a világon élő több mint 16 millió utolsó napi szent számára. Ezt Russell M. Nelson, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza világszintű vezetője és egyéb beszélők is kihangsúlyozták a beszédükben.  Az egyháztagok Európa-szerte az interneten keresztül otthonaikból, valamint a gyülekezeti házakból kapcsolódtak be a konferencia üléseibe.

Nelson elnök kiemelte az egyház neve helyes használatának, valamint a krisztusi tantételek követésének fontosságát.  A vasárnap délelőtti ülésen elhangzott beszédében ezt mondta: „A világ nagy része számára az Úr egyháza jelenleg a »Mormon egyház« álcáját viseli.  De mi, az Úr egyházának tagjai tudjuk, hogy ki áll az élén: maga Jézus Krisztus. […]

[H]a megtesszük a tőlünk telhető legtöbbet, hogy visszaállítsuk az Úr egyházának helyes nevét, akkor Ő, akinek az egyháza ez, olyan hatalmat és áldásokat áraszt majd az utolsó napi szentekre, amilyet még nem tapasztaltunk – mondta Nelson elnök. – Rendelkezni fogunk Isten tudásával és hatalmával, hogy elvihessük Jézus Krisztus visszaállított evangéliumának áldásait minden nemzethez, nemzetséghez, nyelvhez és néphez, és felkészíthessük a világot az Úr második eljövetelére.”

Nelson elnök útmutatásának lelkületét követve az egyház által támogatott és világhírű Mormon Tabernacle Choir [Mormon Tabernákulum Kórus] a nevét „A Templom téri Tabernákulum kórusra” változtatja meg.  Ron Jarrett kóruselnök a következőt mondta: „Mindig is előre tekintő nép voltunk, és azt helyezzük a középpontba, ami nem változik: a világszintű zenészi képesség, a lélekemelő feldolgozások és hangszerelés, valamint a heti „Zene és az Élő Szó” közvetítésünk, egy folytatólagos hagyomány, amely 90 éve vette kezdetét.”

Az egyház bejelentette továbbá az otthonban és az egyházban történő evangéliumi tanítás egy új egyensúlyát, beleértve az utolsó napi szent gyülekezeti házakban zajló vasárnapi gyűlések rendjének módosítását. E módosított rend szerint egy kétórás időszak ad teret a vasárnapi hódolatnak és tanóráknak.  Ez egy a családok és egyének megerősítésére irányuló kezdeményezés része a tan elsajátítására, a hit megerősítésére, valamint a nagyobb személyes hódolat táplálására egy otthonközpontú, egyház által támogatott terv által.

Bejelentésre került 12 új templom felépítése a következő helyszíneken: Argentína, Mendoza; Brazília, Salvador; Amerikai Egyesült Államok, Kalifornia, Yuba City; Kambodzsa, Phnom Penh; Zöld-foki Köztársaság, Praia; Guam, Yigo; Mexikó, Puebla; Új-Zéland, Auckland; Nigéria, Lagos; Fülöp-szigetek, Davao; Puerto Rico, San Juan; valamint Amerikai Egyesült Államok, Utah, Washington megye.  Az utolsó napi szentek a templomokra „az Úr házaként”, a földön található legszentebb helyként tekintenek.  A templomok nagymértékben különböznek a világszerte a vasárnapi istentiszteletekhez használatos szokásos kápolnák és gyülekezeti házak ezreitől.

A világméretű női ülésen Joy D. Jones nővér, az egyház gyermekeket tömörítő szervezetének (az Eleminek) általános elnöke arra buzdította a nőket, hogy komolyabban összpontosítsanak a családoknak, a barátoknak, a közösségnek, valamint az egyházban nyújtott minden szolgálatuk „miértjére”.  „Amikor mindarra összpontosítunk, amit Isten értünk tett, a szolgálatunk hálás szívből fog fakadni – tanította. – Amint kevésbé törődünk vele, hogy a szolgálat felmagasztaljon minket, rájövünk, hogy a szolgálatunk középpontjába egyre inkább az kerül, hogy Istent tegyük az első helyre.”  Majd hozzátette: „A teendőink listájának minden egyes eleme lehetőséget adhat, hogy Őt dicsőítsük. […] Amikor Isten szolgálata kerül az első helyre az életünkben, elveszítjük magunkat, végül azonban meg is találjuk magunkat.”

Záróbeszédében Russell M. Nelson elnök arra buzdította az egyház tagjait, hogy „lakmározza[nak] az Úr szaván, és [alkalmazzák] az Ő tanításait a személyes élet[ükben]”. Ezt mondta: „Biztosítalak benneteket arról, hogy a kinyilatkoztatás folytatódik az egyházban, és nem is ér véget… Megáldalak benneteket az Őbelé és az Ő szent munkájába vetett megnövekedett hittel, valamint hittel és türelemmel ahhoz, hogy ki tudjatok tartani az élet személyes megpróbáltatásai során”.

Az utolsó napi szent misszionáriusok 1837-ben érkeztek meg először Európába. Mára Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza több mint félmillió tagot számlál az európai földrészen, akik több mint 40 országban és területen élnek.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.