Téma

Egyházi elnökök

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 1830-as megalapítása óta 16 férfi szolgált az egyház elnökeként. Az utolsó napi szentek ezeket a férfiakat prófétáknak tartják, akik Istentől kapnak kinyilatkoztatást. Mindegyikük különleges tehetségekkel és ajándékokkal rendelkezett, amelyek az adott időszakban segítették az egyház fejlődését, és előkészítették a későbbi növekedést.

Az egyház első elnöke, Joseph Smith, Keresztelő Jánostól, valamint Pétertől, Jakabtól és Jánostól, Krisztus három olyan apostolától kapott felhatalmazást az egyház vezetésére, akik magától Jézus Krisztustól kapták meg ezt az „erőt és hatalmat” (Lukács 9:1). Ezek a férfiak angyalokként jelentek meg és ruházták rá a papságot Joseph Smithre. Ugyanez a papság azután töretlen láncban napjainkig továbbadatott az egyház jelenlegi elnökének, Thomas S. Monsonnak.

A következőkben rövid összefoglalást nyújtunk az egyház elnökeinek életéről.

{nb}

 

{nb}

{nb}Joseph Smith

{nb}Elnökként töltött évei: 1832–1844
{nb}Született: 1805. december 23.
{nb}Meghalt: 1844. június 27.

{nb}Ifj. Joseph Smith a vermonti Sharonban született, 1805. december 23-án,
Joseph Smith és Lucy Mack 11 gyermekei között ötödikként. A családi gazdaságban dolgozott
Vermont államban, majd később New York állam nyugati részén. 1820-ban, a New York állambeli Palmyrában
Joseph Smith látomásban látta az Atyaistent és Jézus Krisztust. Kinyilatkoztatás által lefordította, majd kiadta a Mormon könyvét, 1830. április 6-án megszervezte Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát, és kinyilatkoztatásokat kapott az egyház irányítására. Vezetése alatt az utolsó napi szentek közösségeket hoztak létre Ohio, Missouri és Illinois államban. Joseph Smitht és bátyját, Hyrumot, csőcselék ölte meg 1844. június 27-én, az illinois-i Carthage-ben.

Joseph Smith részletesebb életrajzáért kattintson ide.

{nb}

{nb}Brigham Young

{nb}Elnökként töltött évei: 1847–1877
{nb}Született: 1801. június 1.
{nb}Meghalt: 1877. augusztus 29.

Brigham Young 1801. június 1-jén született a vermonti Whitinghamben. 1835-ben,
{nb}három évvel azután, hogy csatlakozott az egyházhoz, elhívást kapott a Tizenkét {nb}Apostol Kvórumába. Joseph Smith utódjaként ő vezette nyugatra, a Sziklás-hegységbe tartó vándorlást 1846–47-ben, és alapította meg Salt Lake Cityt. 1847. december 27-én támogatták az egyház elnökeként. Ebben a minőségben és Utah területi kormányzójaként utolsó napi szent településeket hozott létre Utahban és az amerikai Nyugaton. Irányítása alatt kezdődött el a Utahi Salt Lake, St. George és Logan templom építése. Utahba hozta a távírót és a vasutat, és együttműködésre építő iparágakat szorgalmazott az utolsó napi szentek között. 1877. augusztus 29-én halt meg Salt Lake Cityben, miután közel 30 évig volt az egyház elnöke.

Brigham Young részletesebb életrajzáért kattintson ide.

{nb}

{nb}John Taylor

{nb}Elnökként töltött évei: 1880–1887
{nb}Született: 1808. november 1.
{nb}Meghalt: 1887. július 25.

{nb}John Taylor 1808. november 1-jén született Milnthorpe-ban, az angliai Westmorland területén. 1832-ben vándorolt ki a kanadai Torontóba, kádárként és részidőben metodista lelkészként dolgozott. Feleségével, Leonórával együtt 1836-ban csatlakoztak az egyházhoz. Két évvel később apostol lett, szoros kapcsolatban állt Joseph Smithszel és Brigham Younggal. John Taylor 1844 júniusában elkísérte Joseph Smitht az illinois-i Carthage-be, és súlyosan megsebesült, amikor Joseph Smitht megölték. 1880. október 10-én támogatták az egyház elnökeként. Igazgatása alatt Taylor elnök mormon településeket hozott létre Wyoming, Colorado, Arizona, Kanada és Mexikó területén, felügyelte a gyermekek Elemi programjának világméretűvé válását, és szentírásként kanonizálta a Nagyértékű gyöngyöt. 1887. július 25-én halt meg a utahi Kaysville-ben.

{nb}

{nb}Wilford Woodruff

{nb}Elnökként töltött évei: 1887–1898
{nb}Született: 1807. március 1.
{nb}Meghalt: 1898. szeptember 2.

{nb}Wilford Woodruff 1807. március 1-jén született Connecticut államban, ott is nevelkedett, és foglalkozását tekintve molnár volt. 1833-ban csatlakozott az egyházhoz, és két missziót szolgált, mielőtt 1839-ben apostollá rendelték volna. A Tizenkettek Kvórumának tagjaként további négy missziót teljesített, elnökölt a Utahi St. George templom felett, és hat éven át szolgált egyházi történészként. 1899. április 7-én támogatták az egyház elnökeként. Igazgatása alatt templomot szentelt fel a utahi Salt Lake Cityben és Mantiban, felügyelte egy genealógiai társaság megszervezését, és ismételten kihangsúlyozta a történelmi feljegyzések vezetésének fontosságát. 1890-ben, sok gondolkozás és ima után Woodruff elnök kinyilatkoztatást kapott, mely szerint az utolsó napi szentek hagyjanak fel a többnejűség gyakorlásával. San Franciscóban hunyt el, 1898. szeptember 2-án.

{nb}

{nb}Lorenzo Snow

{nb}Elnökként töltött évei: 1898–1901
{nb}Született: 1814. április 3.
{nb}Meghalt: 1901. október 10.

{nb}Lorenzo Snow 1814. április 3-án született az ohiói Mantuában. Fiatalként inaskodás helyett inkább felsőoktatási tanulmányokat folytatott, és héber, valamint teológiai tanulmányainak köszönhetően 1836-ban megtért az egyházhoz. Misszionáriusként és apostolként is szolgált, mielőtt 1898. szeptember 13-án az egyház elnökévé vált. Segített az egyháznak talpra állni az ezt megelőző évtizedek csapásaiból. Kiterjesztette a misszionáriusi erőfeszítéseket, és a tized fizetésére való biztatással stabilizálta az egyház pénzügyeit. A 20. század hajnalán volt az egyház elnöke, és új korszakot nyitott az utolsó napi szentek történelmében. Salt Lake Cityben halt meg, 1901. október 10-én, 87 évesen.

{nb}

{nb}Joseph F. Smith

{nb}Elnökként töltött évei: 1901–1918
{nb}Született: 1838. november 13.
{nb}Meghalt: 1918. november 19.

Joseph F. Smith 1838. november 13-án született a Missouri állambeli Far Westben. 1844-ben mártírhalált halt édesapja, Hyrum Smith, és nagybátyja, Joseph Smith. Az ifjú Joseph F. Smith 1848-ban segített édesanyjának, Mary Fielding Smithnek Utahba vándorolni. 1865 és 1874 között Utah területi törvényhozó testületében szolgált, számos misszióba ment, majd 1901. október 17-én lett az egyház elnöke. Joseph F. Smith átvezette az egyházat a XX. Századba, és közben az utolsó napi szentekben növelte a korai egyháztörténet iránti megbecsülést. Azon volt, hogy minél több mindent a közvélemény tudomására hozzon az egyházzal kapcsolatban, ezért fontos egyházi történelmi helyeket alakított ki New York, Missouri és Illinois államban, látogatói irodát épített, és kibővítette az egyház misszionáriusi és oktatási rendszereit. Joseph F. Smith 17 éven át szolgált az egyház elnökeként, majd 1918. november 19-én halt meg Salt Lake Cityben.

{nb}

{nb}Heber J. Grant

{nb}Elnökként töltött évei: 1918–1945{nb}
{nb}Született: 1856. november 22.
{nb}Meghalt: 1945. május 14.

{nb}Heber Jeddy Grant 1856. november 22-én született Salt Lake Cityben, és özvegy édesanyja, Rachel Grant nevelte fel. 15 éves korára sikeres üzleti karrier építésébe kezdett. Tíz évvel később elhívták a Tizenkét Apostol Kvórumába, ahol 37 éven át szolgált. Miután 1918. november 23-án az egyház elnöke lett, felszentelt három új templomot, létrehozta a jóléti programot, és segített az utolsó napi szenteknek feldolgozni a II. világháború tragédiáját. Üzleti tapasztalatai lehetővé tették számára az egyházi szervezetek és eljárások modernizálását. Misszionáriusi erőfeszítései révén, melyekhez az is hozzá tartozott, hogy gyakran beszélgetett és barátságokat tartott fenn a nemzet üzleti életének vezetőivel, az egész nemzet felfigyelt az egyházra. Heber J. Grant 27 évig volt elnök, majd 1945. május 14-én halt meg Salt Lake Cityben.

{nb}

{nb}George Albert Smith

{nb}Elnökként töltött évei: 1945–1951
{nb}Született: 1870. április 4.
{nb}Meghalt: 1951. április 4.

{nb}George Albert Smith 1870. április 4-én született Salt Lake Cityben. Édesapja, John Henry Smith, és nagyapja, George A. Smith is volt tanácsosa az egyház elnökeinek. 33 éves korában hívták el a Tizenkét Apostol Kvórumába, ekkor éppen a Utahi Szövetségi Földhivatalnál dolgozott. Bár sokat betegeskedett és gyengénlátó volt, egyházi vezetőként kiválóan teljesített. 1945. május 21-én lett az egyház elnöke. A II. világháborút követően megszervezte az egyház hatalmas emberbaráti segítségnyújtását Európába, és pártfogolta az utolsó napi szentek között a cserkészetet. George Albert Smith hat évig szolgált elnökként, majd 81. születésnapján halt meg Salt Lake Cityben, 1951. április 4-én.

{nb}

{nb}David O. McKay

{nb}Elnökként töltött évei: 1951–1970
{nb}Született: 1873. szeptember 8.
{nb}Meghalt: 1970. január 18.

{nb}David Oman McKay elnök 1873. szeptember 8-án született, és a utahi Huntsville-ben nőtt fel. A Weber Cövek Akadémián és a Utah Egyetemen tanult és készült fel pedagógiai karrierjére. Az iskolák elvégzése és missziója után 1901-ben feleségül vette kedvesét, Emma Ray Riggst, akit az egyetemi évek alatt ismert meg. Öt évvel később, 32 évesen hívták el apostollá, majd 1951. április 9-én lett az egyház elnöke. Kitágította az egyház világméretű küldetésének látószögét, és az ő igazgatása alatt került sor az első cövekek megszervezésére az Egyesült Államokon kívül. Azzal is megerősítette az egyház tagságát, hogy újból kihangsúlyozta a családi élet és az oktatásértékét. David O. McKay elnök 44 évet szolgált a Tizenkét Apostol Kvórumában, majd 19 évet az egyház elnökeként, és 96 évesen, 1970. január 18-án halt meg Salt Lake Cityben.

{nb}

{nb}Joseph Fielding Smith

{nb}Elnökként töltött évei: 1970–1972
{nb}Született: 1876. július 19.
{nb}Meghalt: 1872. július 2.

{nb}Joseph Fielding Smith, Joseph F. Smith fia, 1876. július 19-én született Salt Lake Cityben, és egész életét egyházi szolgálattal töltötte. Közel háromnegyed évszázad időkeretében volt misszionárius, egyházi történész, a Utahi Genealógiai Társaság, majd a Salt Lake templom elnöke, apostol és egyházelnök. 1970. január 23-án, 93 évesen lett az egyház elnöke. Az egyház egyik legtermékenyebb írójaként Joseph Fielding Smith számos könyve és cikke utolsó napi szentek nemzedékeit tanította az egyház történelmére és tanára. Igazgatása alatt tovább bővült a misszionáriusi munka, felszentelésre került az Ogden és a Provo templom, és állandósultak az egyházi folyóiratok. Smith elnök 1972. július 2-án halt meg otthonában Salt Lake Cityben.

{nb}

{nb}Harold B. Lee

{nb}Elnökként töltött évei: 1972–1973
{nb}Született: 1899. március 28.
{nb}Meghalt: 1973. december 26.

{nb}Harold Bingham Lee 1899. március 28-án született az idahói Cliftonban, dolgozott az oktatásban, az üzleti életben és a kormányzatban is. A Gazdasági világválság idején cövekelnökként az önellátás és a segítségnyújtás olyan programját vezette be, amely később az egyház jóléti rendszerévé nőtte ki magát. Miután 1941-ben elhívták a Tizenkét Apostol Kvórumába, tovább dolgozott a jóléti programon, és olyan szervezeti változtatásokat hajtott végre, amelyek gördülékenyebbé tették az egyház központja és a világszerte található utolsó napi szent gyülekezetek közötti kapcsolattartást. Ezek a változtatások segítettek az egyháznak felkészülni a következő évtizedekben bekövetkezett gyors növekedésre. 1972. július 7-én lett az egyház elnöke. Hivatali ideje alatt, amely csupán 18 hónapig tartott, gyakran utazott. Lee elnök 1973. december 26-án halt meg Salt Lake Cityben.

{nb}

{nb}Spencer W. Kimball

{nb}Elnökként töltött évei: 1973–1985
{nb}Született: 1895. március 28.
{nb}Meghalt: 1985. november 5.

{nb}Spencer Wooley Kimball 1895. március 28-án született Salt Lake Cityben, és az arizonai Thatcherben nevelkedett. Miután missziót szolgált, majd feleségül vette Camilla Eyringot, az arizonai Saffordban telepedett le, ott nevelte fel gyermekeit és vezetett egy biztosítási társaságot. 1943-ban hívták el apostollá, és súlyos egészségügyi problémák leküzdését követően 1973. december 30-án, 78 évesen lett az egyház elnöke. Dinamikusan és céltudatosan vezette az egyházat egy olyan időszakban, amikor drámai méreteket öltött annak életereje és növekedése. Elnökségének 12 éve alatt megkétszereződött a működő templomok száma, 50 százalékkal növekedett a misszionáriusok száma, a papság pedig minden arra érdemes férfi egyháztagra ki lett terjesztve. 1985. november 5-én halt meg Salt Lake Cityben.

{nb}

{nb}Ezra Taft Benson

{nb}Elnökként töltött évei: 1985–1994
{nb}Született: 1899. augusztus 4.
{nb}Meghalt: 1994. május 30.

{nb}Ezra Taft Benson 1899. augusztus 4-én született az idahói Whitneyben, és a családi farmon korán megtanulta a kemény munka alapelvét. Nagy-Britanniában szolgált missziót, visszatérve pedig 1926-ban feleségül vette Flora Amussent. A mezőgazdaság területén képezte magát, és sok fontos tisztséget töltött be ebben az iparágban. Mialatt apostolként szolgált, egy ideig az Egyesült Államok elnöke, Dwight D. Eisenhower kormányának mezőgazdasági minisztereként is szolgált. 1985. november 10-én lett az egyház elnöke. Hangsúlyozta a Mormon könyve fontosságát a szentírások mindennapos tanulmányozásában, a misszionáriusi erőfeszítésekben és az evangélium tanításában. Hanyatló egészsége ellenére igazgatása alatt tovább növekedett az egyház, templomokat szenteltek fel, és világszerte elterjedt a misszionáriusi munka, különösen Kelet-Európa területén. Salt Lake Cityben halt meg, 1994. május 30-án, 94 évesen.

{nb}

{nb}Howard W. Hunter

{nb}Elnökként töltött évei: 1994–1995
{nb}Született: 1907. november 14.
{nb}Meghalt: 1995. március 3.

{nb}Howard William Hunter 1907. november 14-én született az idahói Boise-ban, és már fiatalkorában nagyon szerette a zenét. A középiskola elvégzése után zenekara, a Hunter's Croonaders öt hónapon át játszott az SS President Jackson hajón, ami lehetőséget biztosított neki arra, hogy sok egzotikus helyre eljusson Ázsiában. Miután 1931-ben feleségül vette Clara May Jeffst, lemondott zenei karrierjéről, hogy stabilabb családi életet tudjon élni. Hunter elnök jogot kezdett tanulni, és sikeres ügyvéd lett belőle Kaliforniában. 1959-ben hívták el apostollá, amely minőségben 35 éven át szolgált, mielőtt 1994. június 5-én, 86 évesen az egyház elnökévé lett. Rövid elnöksége alatt arra biztatta az egyház tagjait, hogy váljanak érdemessé és menjenek el a templomba, ami előkészítette a még nagyobb léptékű templomépítés évtizedét. Amennyire az egészsége engedte, utazott, két templomot szentelt fel és megemlékezett Joseph és Hyrum Smith mártírhalálának 150. évfordulójáról. 1995. március 3-án halt meg Salt Lake Cityben.

{nb}

{nb}Gordon B. Hinckley

{nb}Elnökként töltött évei: 1995–2008
{nb}Született: 1910. június 23.
{nb}Meghalt: 2008. január 27.

{nb}Gordon Bitner Hinckley Salt Lake Cityben született, 1910. június 23-án. A Utah Egyetem elvégzése után elhívást kapott, hogy Nagy-Britanniában szolgáljon missziót. Visszatérve megkezdte egész életén át tartó egyházi szolgálatát. Az Egyházi Rádiózási, Sajtó és Misszionáriusi Kiadványok Bizottságának ügyvezető titkáraként dolgozott, mielőtt 1961-ben elhívták volna apostolnak. Kimball elnök, Benson elnök és Hunter elnök tanácsosaként is szolgált, mielőtt 1995. március 12-én az egyház elnöke lett. Igazgatása alatt irányította az egyház történetének legintenzívebb templomépítési programját, és létrehozta az Állandó Oktatási Alapot, amely fejlődő országokban segíti a fiatal mormonok oktatását és önellátóvá válását. Világszerte sokat utazott, és az utolsó napi szentekkel találkozva arra biztatta őket, hogy barátkozzanak az új megtértekkel és más vallások tagjaival. Televíziós interjúk és újságcikkek által növelte a média egyházra fordított figyelmét és javított az egyház közmegítélésén. Hinckley elnök 2008. január 27-én halt meg Salt Lake Cityben.

{nb}

{nb}Thomas S. Monson

{nb}Elnökként töltött évei: 2008–napjainkig
{nb}Született: 1927. augusztus 21.

{nb}Thomas Spencer Monson 1927. augusztus 21-én született a utahi Salt Lake Cityben.
A II. világháború vége felé az Egyesült Államok Tengerészeténél szolgált.
{nb}1950-ben, 22 évesen elhívták püspöknek, majd öt évvel később
{nb}elhívást kapott, hogy cövekelnökségben szolgáljon. 1959 és 1962 között az egyház
Kanadai Missziójának elnökeként szolgált, amelynek székhelye az Ontario állambeli Torontóban volt. Kanadából való visszatérte után nem sokkal, 1963-ban, 36 évesen támogatták a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjaként. Mielőtt 2008. február 3-án az egyház elnökévé vált, szolgált Ezra Taft Benson elnök, Howard W. Hunter elnök és Gordon B. Hinckley elnök tanácsosaként.

Monson elnök részletesebb életrajzáért kattintson ide.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.