Sajtóközlemény

Egyházi felhatalmazottak árvíz utáni látogatása az Eifel térségében

A július közepi, Németország, Belgium, Hollandia, Luxemburg és Svájc területeit érintő heves áradásokat követően Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza is részt vett a helyreállításokban a helyi gyülekezeteken, segélyszervezeteken és hatóságokon keresztül.

Eifel branch visit 01
Eifel branch visit 01
Pusztítás nyomai az Eifel térségében az áradás után2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Augusztusban számos egyházi vezető vett részt a németországi Eifel-hegység térségében egy helyi gyülekezet vasárnapi gyűlésein, hogy megköszönjék a helyi vezetőknek és egyháztagoknak a közösségükben nyújtott fáradhatatlan szolgálatukat. A látogatók között volt Erich W. Kopischke elder az Európa Terület elnökségéből és felesége, Christiane, valamint Christian Ottiker, az egyház európai jólléti és önellátási igazgatója. Emellett több mint 40 misszionárius is jelen volt, akik azon a héten a közeli városokban teljesítettek önkéntesi munkát. Augusztus elejéig a Németország Frankfurt Misszióban szolgáló misszionáriusok és a helyi egyháztagok több mint 10 000 órányi szolgálatot végeztek.

„A missziónkban szolgáló minden misszionáriusnak megadjuk a lehetőséget arra, hogy eljöjjön ebbe a régióba és szolgálja az embereket – mondta Hammon elnök, a Németország Frankfurt Misszió elnöke, aki feleségével, Debbie-vel szintén részt vett a vasárnapi gyűléseken. – A misszionáriusaink azt mondják, hogy a szolgálattal töltött hetük a legkielégítőbb és alázatra indítóbb élmény a missziójuk során.”

Eifel branch visit 02
Eifel branch visit 02
Kopischke elder és nővér misszionáriusokkal és egyháztagokkal az Eifel Gyülekezet vasárnapi gyűlése után2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Christian Ottiker röviden kifejtette, miként reagál az egyház vészhelyzetek idején. „Először is, az egyház központja az érintett területek helyi egyházi vezetőivel közösen kiértékeli, mire van szükség és hogyan történjen a szervezés. Egy katasztrófa esetén az egyház nem hoz létre egy különleges, az adott válságra elkülönített alapot, hanem a már létező emberbaráti segélyalapját használja, amely mindig elérhető. Ekképpen a szükség idején az egyház gyorsan segíteni tud, és mindig felkészült.

A legutóbbi utazásaim során számos önkéntest, valamint az áradások áldozatainak megsegítésére irányuló megszámlálhatatlan kedves cselekedetet láttam. Amikor arra gondolok, hogy mit is tehetne az egyház ezekben az emberpróbáló időkben, azt mondogatom magamban: Ti vagytok az egyház – mindenki segíthet kis és egyszerű dolgokkal!”

A közelmúltbeli vészhelyzet ierőfeszítésekre utalva Kopischke elder három kérdést tett fel a gyülekezetnek: „Mit láttatok? Mit éreztetek? Min fogtok változtatni a saját életetekben ezen élmény nyomán?”

Leo Lauener elder, egy svájci származású fiatal misszionárius visszaemlékezett egy esetre, amikor élelmiszert próbált vásárolni, de nem működött a bankkártyája. A mögötte álló sorból egy nő felismerte, hogy a segítő önkéntesek közé tartozik, és ezt mondta: „Örömömre szolgál, hogy fizethetek a csodálatos önkéntesek helyett.” Majd kifizetett mindent, amit misszionárius vásárolt.

Egy másik misszionárius, a Utah-ból érkezett Anna Hughes nővér ezt mondta: „Csodálatos élmény volt az áradásban érintett területeken szolgálni, mert segített Jézus Krisztus evangéliumának legtisztább és legfontosabb tanaira összpontosítanom: szeresd Istent és szeresd felebarátodat.”

Kopischke elder rámutatott arra, hogy ezek a csodálatos gesztusok – a szolgálat és a szeretet cselekedetei – az emberiség legkiválóbb jellemvonásai és értékei. „Valóban csodálatos lenne, ha ez a törődő és szerető magatartás nem csak kivételes időkben lenne érezhető és kimutatható, hanem a hétköznapi életünk rendjévé válna – tette hozzá. – Az Úr ezt Sion kultúrájának nevezné.”

Christian Ottiker azt javasolta, hogy mindenki gondolkodjon el azon, mit tehetne a körülményeinek megfelelően, a rendelkezésére álló forrásai segítségével. Felajánlhatjuk például az időnket, vagy segíthetünk a szükséget látó szomszédjainknak és barátainknak. Adakozhatunk az egyház emberbaráti segélyalapjába. Kopischke elder hozzátette, hogy az ebbe az alapba adományozott pénz gyorsan hozzáférhető a válsághelyzetek idején. „Ezzel az alappal lehetőségünk van azonnal kezdeti segítséget nyújtani, bárhol legyen rá szükség Európában. Ma ez segítség lehet az áradás áldozatainak Németországban, holnap talán az éppen zajló erdőtüzek áldozatainak Olaszországban, Görögországban és Törökországban” – foglalta össze Kopischke elder.

Eifel branch visit 03
Eifel branch visit 03
Kopischke elder és nővér az Eifel Gyülekezet vasárnapi gyűlése előtt2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Számos más önkénteshez hasonlóan, Kopischke elder is időt szakított egy szolgálattal töltött napra Bad Ahrweiler környékén a feleségével, a családjával, és a misszionáriusokkal, hogy segítsen az áradások által sújtottaknak.

„Bízunk abban, hogy a szükséget szenvedők támogatása és az irántuk érzett szeretet kimutatása folytatódni fog – mondta. – Nem csak akkor, amikor válság van, de hetekkel és hónapokkal később is, mert még akkor is szükség lesz rá.” Így fejezte be: „Remélem, elgondolkozunk az életünkön, és rájövünk, mennyire törékeny. Amikor megáldatunk valamivel, fontos, hogy könyörülettel legyünk mások iránt! Hogy Ésaiás próféta szavaival éljek: »Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ« [Ésaiás 58:8].”

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.