Sajtóközlemény

Egyházi vezetők meglátogatták Kelet-Európa növekvő egyháztagságát

Ukrán és orosz szentek ezrei gyűltek össze a héten Kelet-Európa több részéről, hogy üdvözöljék Dieter F. Uchtdorf elnököt, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Első Elnökségének tagját, valamint Neil L. Andersen eldert, a Tizenkét Apostol Kvórumából. Újtuk során a két vezető számos nagyobb mormon gyülekezet előtt beszélt az ukrajnai Kijevben, valamint Szamarában, Jekatyerinburgban és Moszkvában. Különleges lehetőség volt ez az egyháztagok számára, hogy személyesen hallhassák az egyház rangos vezetőit. „Nagyon izgatott voltam. Minden programomat lemondtam, hogy ott lehessek – mondta Anna Csigir, ukrán egyháztag. – Ő egy apostol és Isten szolgája, és nem sokszor találkozhatunk egy apostollal az országunkban.” Az elmúlt években az egyház jelentős mértékű növekedést mutatott Európa keleti részében. Az utóbbi évtizedekben szinte robbanásszerű fejlődésnek lehettünk tanúi. A néhány tagból álló egyház mára Oroszországban közel 20 000, Ukrajnában körülbelül 10 000 fősre nőtte ki magát. (Lásd Az egyház története Oroszországban és Ukrajnában.) Az Ukrajnai Kijev templom Az egyház növekedésének egyik említésre méltó jele az Ukrajnai Kijev templom megépítése, melyet 1998. július 20-án jelentettek be. A talajfeltörésre 2007. június 23-án került sor. A munkálatok hamarosan befejeződnek, így nemsokára elkészül Kelet-Európa legelső temploma. Az Ukrajnai Kijev templom területén Uchtdorf elnökkel tett látogatása közben Andersen elder azt mondta, hogy „a templom áldást hoz Ukrajnára”, és hogy „az emberek itt százával és ezrével fognak majd csatlakozni az egyházhoz”. Az egyik egyháztag így lelkendezett: „Már 1998 óta várunk erre a pillanatra. Gordon B. Hinckley elnök ekkor jelentette be a kijevi templom építését. Hatalmas esemény ez az ukrán nemzet számára!” Az utolsó napi szent templomok eltérnek az egyház gyülekezeti házaitól vagy kápolnáitól, melyekben az egyháztagok a vasárnapi istentiszteletek alkalmából gyülekeznek. A templomokat „az Úr házának” tekintik, ahol az egyház tagjai még többet tanulhatnak az élet céljáról, és ahol erősíthetik a Jézus Krisztus és embertársaik szolgálata iránti elkötelezettségüket. Az Ukrajnai Kijev templom közelgő befejezése azt jelenti, hogy az egyháztagoknak Kelet-Európában ezután már nem kell hatalmas távolságokra utazniuk, hogy részt vehessenek a templomi hódolatban. Emberbaráti segítség Ukrajnában Látogatásuk alkalmával Uchtdorf elnök és Andersen elder ellátogattak az Automatizált Diagnosztikai Központ nevű klinikára is, amely a templom közelében található. Az egyház adományban részesítette a központot, hogy fejlettebb diagnosztikai felszereléseket tudjanak venni. Alexander Szerafimovics Szitnyik úr, a non-profit klinika testületi tagja elmesélte, milyen erőfeszítéseket tett azért éveken át, hogy létrehozzon egy olyan klinikát, amely modern orvosi diagnosztikai szolgáltatást nyújthat az alacsonyabb jövedelmű és szociálisan veszélyeztetett helyzetben lévő népességnek, köztük a csernobili nukleáris katasztrófa áldozatainak is. Köszönetét fejezte ki a klinika, a kormány valamint az egyház és más adományozók közötti együttműködésért. A kormány vezetői és a kórház szakemberei szintén köszönetet mondtak az egyház adományáért, mondván, „ezek nélkül a diagnosztikai központ ma nem működhetne”. Találkozás a szentekkel Uchtdorf elnök és Andersen elder meglátogatták az Ukrajnai Kijev Misszió teljes idejű misszionáriusait is. „Építsétek tovább az egyházat Ukrajnában! – buzdította Uchtdorf elnök a misszionáriusokat. – Húsz év múlva, ha az ösvényen maradtok, hatalmas áldások szemtanúi lehettek.” Moszkvában, ahol több száz egyháztag gyűlt össze, Uchtdorf elnök áldást kért a fiatalokra. A gyűlés után az ifjúsági hitoktatás egyik 17 éves diákja Moszkvában azt mondta: „Mi vagyunk azok, akik tudjuk, hogyan osszuk meg az evangéliumot a moszkvaiakkal, és mi vagyunk azok, akik ezt a munkát el is tudjuk végezni.” A moszkvai egyháztagokhoz Andersen elder így szólt: „Érzem a jóságotokat, és azt, hogy Krisztus Lelke lakozik bennetek. Érzem, mennyire bátrak vagytok. Mindannyian más és más háttérrel érkezünk az egyházba, de mindannyian Isten fiai és leányai vagyunk. Ő mindannyiunkat szeret.” Vasárnap 600 egyháztag gyülekezett az oroszországi Jekatyerinburgban, akik az Urál vidékének különböző részeiből érkeztek. Az Első Elnökség egyik tagja most először látogatott el Jekatyerinburgba. E történelmi pillanatnak számító esemény miatt voltak olyan egyháztagok, akik például 1600 kilométert vonatozva Szurgutból érkeztek, hogy jelen lehessenek a gyűléseken. Uchtdorf elnök megjegyezte, hogy az Urált néha „Szibéria kapujának” nevezik. Majd hozzátette: „Ti pedig az egyház jövőjének kapui vagytok. Igazi pionírok vagytok, a szó legnemesebb értelmében, és mások is követni fognak benneteket. Eljövendő nemzedékek fogják dicsérni a neveteket, mert nem szégyellitek az evangéliumot, és nincs bennetek félelem.” Az egyháztagok nagy elvárásokkal érkeztek, azt remélve, hogy megerősödnek és ösztönzésben részesülnek – és nem csalódtak! Pavel és Tatjana Kulakovij nyolc órás autóutat tettek meg a gyermekeikkel Ufából. „Tudtam, hogy ez nagyszerű lehetőség lesz, és elhatároztam, hogy ezt semmiképp nem hagyhatom ki” – mondta Pavel Kulakovij. Második rész: Míg Moszkvában tartózkodtak, Uchtdorf elnök és Andersen elder meglátogattak egy történelmi baptista templomot, ahol Ezra Taft Benson, az Egyesült Államok földművelésügyi minisztériumának akkori titkáraként és az Egyház Tizenkét Apostol Kvórumának tagjaként beszédet mondott 1959-ben. A Newsroom a hét folyamán be fog számolni erről a látogatásról, valamint a moszkvai utazás részleteiről.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.