Sajtóközlemény

Elhunyt Patricia Terry Holland

Holland nővér az apostol, Jeffrey R. Holland elder felesége volt

Patricia Terry Holland – Jeffrey R. Holland eldernek, a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjának a felesége, valamint Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza Fiatal Nők szervezete Általános Elnökségének a korábbi tanácsosa – rövid kórházi kezelést követően békében hunyt el 2023. július 20-án. 81 éves volt.

Patricia (Pat) Terry 1942. február 16-án született, és egy farmon nőtt fel Dél-Utah-ban, a pionírok alapította Enterprise nevű kis településen. Pat szülei Maeser és Marilla Terry voltak.

„Hithű közösségből származom, ahol a közösség minden tagjának volt hite és tanította is azt. Semmit sem tudtam megúszni” – emlékezett vissza Patricia.

Pat teheneket terelt és fejt, gazdasági furgonokat vezetett, és az őszi időszakban távol maradt az iskolából a burgonyabetakarítás miatt. „Eléggé rakoncátlan, fiús lány voltam.”

Holland nővér emellett a pionír ősei erős meggyőződéséről és hitéről szóló történeteket hallgatva cseperedett fel, amelyek egész életében hatással voltak rá.

„Az evangéliumról mindent az édesanyámtól, az ő ölében ülve tanultam meg – mondta. – Szeretett tanulmányozni és szeretett olvasni. Evangéliumi dolgokat tanulmányozott, és azokat átültette a gyermekeibe is, köztük főként belém. Életem nagy részében öt fiú egyetlen lánytestvére voltam. 16 éves koromban aztán született egy kishúgom.”

Középiskolás évei elején Pat családja a közeli St. George városába költözött Utah államban, ahol – saját szavaival élve – félénk és kevéssé magabiztos lánykén került a Dixie Középiskoába. Jószívű jelleme azonban hamar megmutatkozott és sok új barátra tett szert. E barátok egyike „az iskola legjóképűbb sráca”, Jeffrey Holland volt, akivel Patricia randevúzott, a fiatalember angliai missziója során levelezett, majd ötévnyi udvarlás után végül összeházasodott 1963. június 7-én a St. George templomban. Jeffrey-vel három gyermekük – Matthew, Mary Alice és David –, 13 unokájuk és öt dédunokájuk van.

Pat a Salt Lake City-i LDS Business College (UNSZ Üzleti Főiskola, mai nevén Ensign Főiskola) hallgatója volt, majd a Dixie Főiskolán (mai nevén Utah-i Műszaki Egyetem) diplomázott St. George-ban. A New York városában található Juilliard oktatóitól vett zongora- és énekleckéket. Támogatta Jeffey-t, amíg ő mester- és doktori fokozatokat szerzett a Brigham Young Egyetemen és a Yale Egyetemen, valamint az Egyházi Oktatási Szervezet alkalmazottja volt.

„Szó szerint ő juttatott keresztül engem az egyetemen, saját maga pedig lemondott a zenei karrierről azért, hogy hazajöjjön és összeházasodjunk – mondta Holland elder. – Nem tudom eléggé kihangsúlyozni, mennyire bámulatos ajándékot adhat az egyik társ a másiknak.”

Hollandék gyermekei az egyetemi tanulmányokból következően gyakran szűkös anyagi körülmények között nőttek fel, és gyakran költöztek, amint azt Holland elder új állása megkívánta. Idővel nyilvánosság elé kerültek, amikor 1980-ban Holland elder elhívást kapott, hogy a Brigham Young Egyetem elnöke legyen.

„A feleségem az egész kampusz anyukája volt – mondta Holland elder. – Szerettünk is volna annak a kampusznak a szülei lenni.”

Pat szorgalmasan dolgozott azon, hogy a gyermekeik a lehető legnormálisabb körülmények között élhessenek. Egy alkalommal ezt mondta: „Egyedi körülmények közepette neveltük fel őket, de nem akartam, hogy egyedinek tartsák magukat.”

Patnek a hit, a szolgálat és a családja iránti szeretete mellett vállalt elkötelezettsége mindig emlékezetes lesz. Matt fia – aki jelenleg általános felhatalmazott hetvenesként szolgál – elárulta, hogy a vacsoraasztal körül folyó családi beszélgetéseik a kedvenc gyermekkori emlékei közé tartoznak. „Minden este egyfajta családi est volt, telve nevetéssel, egymás dicséretével, bátorítással, érdekes beszélgetésekkel, bizonyságtétellel, valamint a szeretetünk kifejezésével” – mondta.

Pat az egyházi szolgálatnak szentelte az életét: négy különböző alkalommal szolgált a Segítőegylet elnökeként, továbbá az Elemi és a Fiatal Nők szervezeteiben is tevékenykedett. Bár sok feladata volt egy egyetem elnökének a feleségeként, 1984-ben elhívták tanácsosnak Ardeth G. Kapp mellé a Fiatal Nők Általános Elnökségébe. Ebben az időszakban is talált időt az elcsendesedésre és arra, hogy az ima által közelebb kerüljön Istenhez.

„A hite mindig is tisztább és hatalmasabb és erősebb volt bárkiénél, akit valaha ismertem.” – Jeffrey R. Holland elder

Pat az egyházi szolgálata éveiben a nők összes korosztályára összpontosított, emlékeztetve őket a jelentőségteljes hozzájárulásaikra és feladataikra különféle szerepeikben. Egy nyilvános beszédében ezt mondta: „Ha a szerepetek, avagy megbízásotok támogató jellegű – ahogy sokunk szerepe gyakran az –, akkor eleget kell tanulmányoznunk és készülnünk ahhoz, hogy világosan kijelenthessük a világnak, hogy nem kérünk elnézést, amiért megerősítjük az otthonunkat, hanem a személyesen, társadalmilag és teológiailag is legfontosabb feladatot végezzük. Észre fognak venni bennünket. Legyünk mi a világosság a hegyen…, és tanítsuk világosan az igazságot arról, hogy mi a legfontosabb a számunkra, és milyen kiváltságban van részünk az egyház női tagjaiként.”

Az egész élete során végzett egyházi szolgálat mellett Pat számos könyvet írt, köztük a díjnyertes A Quiet Heart, and Strength and Stillness: A Message for Women (Csendes szív, erő és nyugalom: Üzenet nők számára) címűt. A férjével társszerzői voltak az On Earth As It Is In Heaven (Mint a mennyben, úgy a földön is) és a To Mothers: Carrying the Torch of Faith and Family (Az anyáknak: A hit és a család fáklyájának hordozása) című könyveknek.

Egy másik alkalommal Holland elder ezt mondta a feleségéről: „A hite mindig is tisztább és hatalmasabb és erősebb volt bárkiénél, akit valaha ismertem. Nagyon jószívű ember ő. Egész életében csak adott és adott és adott az idejéből és a szeretetéből.”

Pat Jézus Krisztusba vetett hite megáldotta az egész egyházat. Idén januárban egy fiatal felnőtteknek szóló világméretű áhítaton – amelyet korábbi otthonából, St. George-ból közvetítettek – egy egyszerű megközelítést javasolt a fiatal felnőttek számára a hitélethez: „Kérlek, legyen hitetek Istenben, reményetek, hogy Ő segít nektek, és fogadjátok be azt a jószívűséget, amely lehetővé teszi a Számára, hogy rajtatok keresztül munkálkodjon annak véghezvitelén, melyet csak ti tehettek meg.”

„Ezeket az áldásokat nem kaphatjátok meg úgy, hogy hajszoljátok őket – zárta beszédét. – Kérlek, hagyjátok abba a kimerülésig való rohanást. Csendesedjetek el. Egyszerűsítsetek. Legyetek szelídek és alázatos szívűek, és imádkozzatok. Tanúsítom nektek, hogy csodák fognak történni, amikor lelassítunk, lenyugszunk és letérdelünk. Minden, amivel az Atya rendelkezik, egy napon a tiétek lehet. Mily igazán reményteljes módja ez annak, hogy szembenézzetek a jövőtökkel!”

Patricia T. Holland temetése szervezés alatt áll.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.