Sajtóközlemény

Elhunyt Richard G. Scott elder

Richard G. Scott elder, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Tizenkét Apostol Kvórumának tagja a mai napon (kedden, 1:45 perckor, Salt Lake City-beli otthonában) rövid betegséget követően elhunyt. Scott apostol 86 éves volt.  (1928. november 7-én született).

Scott eldert 1988. október 1-jén támogatták apostolként. Ezt megelőzően, 1977. április 2-án a Hetvenek Első Kvórumába kapott elhívást. Ezután a kvórum elnökségében szolgált 1983. októberétől az 1988-as apostoli elhívásáig.

„Scott elder nagyon sikeresen tudta a tekintetét az örökkévalóságon tartani – mondta D. Todd Christofferson elder, a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja, aki egykor fiatal misszionáriusként szolgált Richard G. Scott elder keze alatt. – Üzenetei tele voltak reménnyel. Mentegetőzés nélkül szólt a bűnbánatról és az engesztelésről, mert tudta, hogy azok jelentik a remény forrását, ahogyan azt is, hogy milyen reményeket táplálhat az, aki igaz, maradéktalan bűnbánatot tart, és aki az élete során részesül az engesztelés hatásában, Jézus Krisztus kegyelmében.”

Amint az az újszövetségi időkben is történt, az utolsó napi szent apostolok is arra kapnak elhívást, hogy Jézus Krisztus különleges tanúi legyenek. Scott elder egyike volt annak a 15 férfiúnak, akik segítik felügyelni a ma már 15 millió tagot számláló világegyház fejlődését.

Scott elder ezt tanította: „Kevés dolog jár akkora örömmel az életben, mint az abból fakadó öröm, hogy segítünk valakinek jobbá tenni az életét.”

„Nem tudok olyan helyre látogatni – különösen Latin-Amerikában, ahol oly sokáig és oly sok helyen szolgált… nem tudok olyan helyre látogatni ott, ahol ne látnám a nyomait, ahol ne találkoznék valakivel, akire ne lett volna hatással valamilyen módon” – mondta Christofferson elder.

Richard Gordon Scott 1928. november 7-én született az Idaho állambeli Pocatellóban, Kenneth Leroy Scott és Mary Whittle Scott gyermekeként. A teljes idejű misszióját Uruguayban szolgálta, majd pedig az Argentínai Északi Misszió felett elnökölt az argentínai Cordobában, 1965 és 1969 között.

Gépészmérnökként diplomázott a George Washington Egyetemen, majd posztgraduálisan atommérnöki képesítést szerzett a Tennessee állambeli Oak Ridge-ben. 1953 és 1965 között Scott elder Hyman Rickover admirális stábjában dolgozott, ahol sokféle tengeri és szárazföldi atomerőmű fűtőanyagának fejlesztését irányította. Emellett több atomerőmű vállalat is tanácsadóként alkalmazta.

A Brigham Young Egyetem 2008-ban a keresztényi szolgálat díszdoktorává avatta Scott eldert.

Scott elder felesége, Jeanene, 1995. május 15-én hunyt el. Az iránta érzett szeretete, melynek gyakran hangot adott, számos egyháztag előtt közismert volt. Scott eldertől hét gyermeke, unokája és  dédunokája búcsúzik.

„Úgy fognak rá emlékezni, mint egy fáradhatatlan munkásra, egy fáradhatatlan szolgára, valamint az Úr olyan barátjára, aki az Úr szolgálatában használta el az életét, és ezt boldogan tette – mondta Christofferson elder. – Azt gondolom, mindig úgy fognak rá emlékezni, mint aki a reményt továbbította.”

Az egyház közzé fogja tenni a temetéssel kapcsolatos tudnivalókat, amint azok ismertté válnak. Egyelőre még nincs kijelölt időpont Scott elder apostoli utódjának elhívására és bejelentésére.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.