Sajtóközlemény

Hogyan működnek együtt a világ vallási vezetői?

Mintegy 180 évvel ezelőtt Joseph Smith felvázolta a tolerancia eszményét, amely visszatekintve meglepően időszerűnek tűnik. „[B]átran kijelentem a menny előtt, hogy ugyanígy kész vagyok meghalni egy presbiteriánus, egy baptista vagy bármely más felekezethez tartozó jó embernek a jogai védelmében.” 

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza első elnökeként kiemelte a vallásszabadság és tolerancia tantételét, amikor ezt írta: „Igényt tartunk arra a kiváltságra, hogy saját lelkiismeretünk parancsai szerint hódoljunk a Mindenható Istennek, és minden embernek megadjuk ugyanezt a kiváltságot, hadd hódoljanak úgy, ott és annak, ahogy, ahol és aminek akarnak.” (Hittételek 1:11)

2019 novemberében a utah-i Salt Lake Cityben találkozott az Első Elnökséggel Őexcellenciája Dr. Mohammad bin Abdul Karim Al-Issza, a Muszlim Világliga általános titkára és a Muszlim Tudósok Nemzetközi Szervezetének elnöke.

  „Amit itt láttam, az nagyszerű példája annak, mit is jelent valójában az emberiség iránt érzett irgalom és szeretet – mondta Dr. Al-Issza a Jólléti téren tett látogatását követően, a Sajtószoba cikke szerint. – Világszerte mindannyiunknak pontosan kell követnünk ezt az emberbaráti [hozzáállást]. Az egész világnak látnia kell ezeket az erőfeszítéseket és projekteket, valamint tanulniuk kell belőlük.

 Elvihetjük ezt az üzenetet az iszlám világba, és elmondhatjuk nekik, hogy vannak a világnak olyan részei, ahol az emberek kimondottan arra áldozzák az életüket, hogy segítsék fivéreiket és nővéreiket és az emberiséget. Szeretnék gratulálni önöknek. Meglepve látom milyen magas színvonalú munkát végeznek itt. Inspirációként szolgálnak másoknak.”

A 2019-es év elején Russell M. Nelson elnök Rómában, a Vatikánban találkozott Ferenc pápával. Ez volt az első olyan alkalom, amikor egy utolsó napi szent elnök és egy pápa találkozott. A látogatás egy nappal azelőtt történt, hogy Nelson elnök felszentelte Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza első római templomát. Nelson elnök kíséretében volt M. Russell Ballard elnök is a Tizenkét Apostol Kvórumából.

  A 33 percen át tartó találkozót követően Nelson elnök és Ballard elnök találkoztak a média képviselőivel. „Szívélyes, feledhetetlen élményben volt részünk. Őszentsége nagyon szívélyes, barátságos és befogadó volt – mondta Nelson elnök. – Mily kedves, csodálatos ember [a pápa], és milyen szerencsések a katolikus emberek, hogy ilyen jóakaratú, törődő, szerető és hozzáértő vezetőjük van” – folytatta.

Gerhard Egger püspök Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházától az innsbrucki vallásközi program szóvivőjeként bemutatta az ezen év (2019) sikeres vallásközi tevékenységeit: egy kapcsolódó vallásközi út Rómába, a Templomok hosszú éjszakájának és a Vallások hosszú éjszakájának megtartása, valamint vallásközi hozzájárulás az Innsbrucki Egyetem 350. évfordulójának részeként. Személy szerint szükségét látja annak, hogy a tartomány oktatási szabályozása fejlődjön abban, hogy nagyobb mértékben képviselje a vallási közösségeket és az azokhoz kapcsolódó értékeket a társadalmak stabilizálása céljából.

        „A más hitet vallókkal végzett szolgálat során – írja Betsy VanDenBerghe a Jobb szentekké válni a vallásközi tevékenységek által című cikkében – felfedeztem Quentin L. Cook elder, a Tizenkét Apostol Kvóruma tagja bátorításának igazságát: „A tiszteletteljes és őszinte vallásközi szolgálat nem csupán a közösségeinket építi, hanem képessé tesz bennünket arra is, hogy közösen és egyénileg is elmélyítsük az Isten és az Ő gyermekei iránt érzett szeretetünket. […] Tudom, hogy az utolsó napi szentek komolyan veszik Jézus azon parancsolatát, hogy szeressük felebarátainkat, felruházzuk a mezíteleneket, enni adjunk az éhezőknek és meglátogassuk a foglyokat (lásd Máté 25:34–36) anélkül, hogy a megtérését várnánk azoknak, akiknek vagy akikkel szolgálunk. Az őszinte és tiszteletteljes vallásközi szolgálat soha nem várja el egy csoporttól sem, minket is beleértve, hogy megtagadja a hitét. Ehelyett arra buzdít minden résztvevőt, hogy »egyetlen egyház ellen se hadakozza[nak]« (T&Sz 18:20) és »palástként [öltsék magukra] a jószívűség kötelékét« (T&Sz 88:125).”

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.