A Sajtószoba Blog

Interjú a Magda házaspárral

A Magda házaspár 1994-ben csatlakozott az egyházhoz, Szegeden. György és Ágnes a misszionáriusokkal az utcán találkozott, akiket mindketten már elsőre szimpatikusnak találtak, így meghívták öket az otthonukba. Arról meséltek, hogy milyen hatással volt az Utolsó Napi Szentekhez való csatlakozásuk a családjuk életére.

A házaspárnak két alig 5 éves ikerfia volt – Gergő és Péter, amikor meghozták a döntést, hogy megkeresztelkednek, és így tagjai lesznek Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának. A gyermekeik, akik akkor még nem sokat értettek az evangéliumból, a misszionáriusokat nagyon megszerették, és sokat játszottak velük. Ettől az időtől a család minden vasárnap együtt ment Istentiszteletre, így az ikrek hamar hozzászoktak a változáshoz.
A szülök elmondása szerint az evangélium hatására sok területen változott meg az életük. Sok rossz szokást hagytak el, és új célokat tűztek ki a családjuk számara. A legfontosabb tanítás az örökkévalóságról szólt, vagyis, hogy a családok, a templomi pecsételő szertartásoknak köszönhetően örökre együtt maradhatnak. Ez a tudás megerősítette őket abban, hogy megértsék, a céljaikat csak együtt tudják elérni. Átértékelődtek az életükben szereplő fontos események és a templomi látogatások, és az ott végezhető szertartások kiemelt helyet kaptak. Ahogy lehetőségük volt rá, a család elutazott Németországba és a freibergi templomban örökkévaló házasságot kötöttek, és fiaikat is hozzájuk pecsételték. Ezt követően még két gyermekük született, Katinka és Gyuri, akik már egy örökkévaló családba érkeztek meg.

Idén volt 100 éve annak, hogy az egyház akkori vezetői egy úgynevezett családi est bevezetését javasolták, amikor is az otthonokban a szülők gyermekeikkel közösen tanulmányozhatják az Úr igéjét. Ezeknek a programoknak a célja, hogy a szülők felismerhessék családjuk szükségleteit és igényeit... ”egyidejűleg pedig ők és a gyermekeik is alaposabban megismerhetik Jézus Krisztus evangéliumának tantételeit. Ezt a családi estet szenteljék az imának, a himnuszok éneklésének, a hangszeres zenének, a szentírások olvasásának, családi témáknak, valamint az evangélium tantételeivel és az élet erkölcsi problémáival, illetve a gyermekeknek a szüleik, az otthonuk, az egyház, a társadalom és az ország iránt fennálló feladataival és kötelességeivel kapcsolatos konkrét útmutatásnak. A kisebb gyermekek számára helyénvaló mondókák, énekek, történetek és játékok alkalmazhatók. Felszolgálhatók olyan könnyű frissítők, melyek nagyrészt otthon is elkészíthetők. Hangsúlyozottan kerüljék a hivatalosságot és merevséget, és az egész család vegyen részt a tevékenységekben.” (Idézet az Első Elnökség azon leveléből, amelyben bevezették a családi estet. A levelet 1915. áprilisában küldték ki, és az Improvement Era 1915. júniusi számában került kinyomtatásra (733–734. oldal).

Ennek a programnak a megtartását a Magda család is elkezdte, és bár nem ment mindig minden zökkenőmentesen, sok szép élménnyel lettek gazdagabbak. Amíg kisebbek voltak a gyerekek, ez jó alkalom volt arra, hogy az egyházi himnuszokat énekeljék, amiben kislányuk is szívesen vállalt szerepet, mint a családi kórus karmestere. De a családi estek mindig jó lehetőségek arra is, hogy együtt olvassanak a szentírásokból, vagy játszanak, és a sütemény sem maradhatott el ezeken az estéken. Később adódtak nehézségek, amikor már a gyerekeknek egyéb iskolai, vagy sport elfoglaltságuk volt, de igyekeztek időpontot egyeztetni, és volt amikor nem hétfőn tartották a családi estet, hanem amikor mindenki otthon volt.

A Magda házaspár azt vallja, hogy bár sokszor kapunk olyan kihívásokat az életünkben, amelyek nagyon nehezek, de ezek által fejlődhetünk. És ha így nézik az életüket, akkor az egyháztagságuk nagy segítség volt, hogy ezeken az időszakokon könnyebben átjussanak.

Jelenleg az ikrek közül Gergő, vagyis Elder Magda, teljesidejű missziót szolgál az England Birmingham Misszióban.

 

A Blog böngészése

Névjegy: This blog is managed and written by staff of the Public Affairs Department of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The information here is reliable and accurate but should not necessarily be viewed as official statements from the Church. The purpose of this blog is to provide journalists, bloggers, and the public with additional context and information regarding public issues involving the Church. For official news releases and statements from the Church, visit MormonNewsroom.org.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS: Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.