Sajtóközlemény

Az Első Elnökség iránymutatást nyújt az egyházi gyűlésekhez és tevékenységekhez való biztonságos visszatéréshez

A helyi kormányzati szabályozásokat követve óvatos, körültekintő módon újra megtartásra kerülnek a hódolati és egyéb gyűlések és tevékenységek

Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza Első Elnöksége és a Tizenkét Apostol Kvóruma felhatalmazást adott a felekezet egyes heti hódolati gyűléseinek és tevékenységeinek szakaszos újraindításához. A szerte a világon szolgáló általános és helyi vezetőknek 2019. május 19-én kiküldött értesítés értelmében ez csak akkor valósítható meg, amikor azt a helyi kormányzati szabályozások lehetővé teszik és az egyház területi elnökségei további iránymutatást nyújtottak a helyi egyházi vezetőknek.

Ehhez egy kétszakaszos megközelítést fognak alkalmazni, minden körülmények között követve a kormányzati szabályozásokat az érintettek egészségének és biztonságának megóvása érdekében. Az alábbi modelleket a területi elnökségek átalakíthatják, amint azt a helyi körülmények megkövetelik, és azt jóváhagyja a Tizenkét Apostol Kvórumának és a Hetvenek Elnökségének az a tagja, akivel kapcsolatban állnak. A cövekelnökök a püspökökkel tanácskozva fogják meghatározni a gyűlések és tevékenységek újbóli megtartásának pontos időzítését.

Sabbatnapi hódolati gyűlések: 1. szakasz

Rövidített gyűlések a gyülekezeti házban legfeljebb 99 fő részvételével, a helyi kormányzati szabályozások betartásával

Egyéb gyűlések és tevékenységek (beleértve a temetéseket és esküvőket is): 1. szakasz

Rövidített gyűlések a helyi kormányzati szabályozások betartásával, vagy távolról megtartva, a technika használatával

Sabbatnapi hódolati gyűlések: 2. szakasz

Gyűlések a gyülekezeti házban 100 vagy annál több fő részvételével, a helyi kormányzati szabályozások betartásával

Egyéb gyűlések és tevékenységek: 2. szakasz

Tarthatók gyűlések a gyülekezeti házban a helyi kormányzati szabályozások betartásával 

„Hálásak vagyunk az egyháztagjaink hitéért, melyet otthoni hódolatuk során tanúsítottak, és hálásak vagyunk azokért az áldásokért is, amelyekben a hódolatra és tevékenységekre való egybegyűlés miatt lesz részünk” – jelentette ki az Első Elnökség.

Általános irányelvek

 

Az egyházi vezetőket arra kérik, hogy vegyék figyelembe a 2020. április 16-án kelt, Igazgatási alapelvek kihívást jelentő időkre című első elnökségi levelet, valamint annak két mellékletét (itt és itt). Emellett arra kérik őket, hogy vegyék fontolóra a következő kiegészítő alapelveket és irányelveket is a COVID-19 további terjedésének megakadályozása érdekében:

  • Nagy körültekintéssel viseltessenek az egyháztagok egészségének és biztonságának védelme iránt. Fordítsanak kiemelt figyelmet azokra az egyháztagokra, akik az egészségi állapotuk vagy a koruk miatt veszélyeztetettek.
  • Azoknak az egyéneknek, akik nem érzik jól magukat; akiket arra kértek, hogy vonuljanak önkéntes karanténba; illetve akik az alábbi tünetek: láz, köhögés, légszomj, fejfájás, orrfolyás és torokfájás bármelyikét mutatják, tanácsolják azt, hogy ne vegyenek részt a gyűléseken.
  • Kövessék a Preventative Measures for Members [Megelőző intézkedések egyháztagok számára] című dokumentumban ismertetett gyakorlatokat a közösségi távolságtartásra, a kézmosásra és egyebekre vonatkozóan.
  • Valamennyi helyszínen kövessék a nyilvános gyűlésekre vonatkozó kormányzati szabályozásokat, beleértve a gyűlések létszámát, gyakoriságát és időtartamát is. Alkalmazzák a kormányzati szabályozásokat.
  • Lassan térjenek vissza a megszokott gyakorlathoz: miközben a működéshez továbbra is igénybe veszik a technika vívmányait, szakaszosan térjenek vissza a személyes gyűlésekhez az alább ismertetett módon. Azok a gyűlések élvezzenek elsőbbséget, amelyeken szertartások is elvégzésre kerülnek. Ilyenek például a keresztelők és az úrvacsorai gyűlések.

A vezetőknek küldött értesítés további iránymutatást nyújt a következőkkel kapcsolatban: közösségi távolságtartás; teendők, amikor a jóváhagyottnál több egyháztag szeretne részt venni egy gyűlésen; az egyetlen gyülekezeti házat használó több gyülekezet kezelése; megfelelő higiéniai eljárásrendek; az úrvacsora biztonságos kiszolgálása, stb.

További útmutatásig az egyháztagokat arra kérik, továbbra is leljék örömüket az otthonközpontú sabbatnapi hódolatban.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.