Sajtóközlemény

Isten előtt mindenki egyforma

„Hagyjunk fel bármely csoport vagy egyén ellen irányuló minden előítéletes hozzáállással és viselkedéssel”

Thorvaldsen Krisztusa megkapó látványt nyújt a koppenhágai Nagyboldogasszony templom csendes, lelki légkörében. Gyönyörűen megvilágítva, és látszólag aranyfényben úszva, lenyűgözően áll e békés helyen, Dánia fővárosában.

A feltámadt Jézus Krisztus eme ábrázolása nagy jelentéssel bír a keresztények számára világszerte, beleértve Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza tagjait is, akiknek hite a Szabadító és az Ő tanításai köré összpontosul. Az eredeti Krisztus-szobor reprodukciója az egyház római látogatóközpontjában áll, és további replikák találhatók szerte a világon az utolsó napi szentek számára fontos helyeken.

A feltámadt Úr szobra kinyújtott karokkal hív minden férfit, nőt és gyermeket, hogy jöjjenek Őhozzá. A baráti felhívás az egész emberiségnek szól, hitvallásra, rasszra vagy háttérre való tekintet nélkül.

24.The_Christus_close_up.20150715082449-(1).jpg
Thorvaldsen impozáns Krisztus-szobra a koppenhágai Nagyboldogasszony templomban© 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
     A Mormon könyve kijelenti, hogy egy szerető Isten „senkit nem utasít vissza, aki hozzá jön, feketét és fehéret, szolgát és szabadot, férfit és nőt… – hangsúlyozva, hogy – mindegyik egyforma Istennek” (2 Nefi 26:33).

Az egyház Általános kézikönyvének legutóbbi változásai – melyet a vezetők és a tagok számára globálisan adtak ki – tükrözik a vallás tanításait arról, hogy minden lélek méltóságát tiszteletben kell tartani. „Az előítéletesség nem áll összhangban Isten kinyilatkoztatott szavával – jelenti ki a kiadvány. – Az, hogy valakit kedvel-e Isten vagy sem, az Iránta és az Ő parancsolatai iránti odaadástól függ, nem pedig az ember bőrszínétől vagy más tulajdonságaitól.”

Az egyházi kiadvány „minden embert felszólít arra, hogy hagyjon fel bármely csoport vagy egyén ellen irányuló minden előítéletes hozzáállással és viselkedéssel.” Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza elítéli „a rasszra, etnikai hovatartozásra, nemzetiségre, törzsre, nemre, életkorra, fogyatékosságra, társadalmi helyzetre, vallási meggyőződésre vagy vallástalanságra, valamint szexuális irányultságra alapuló előítéletet”.

A szeretet és a tolerancia tulajdonságai megáldják az életünket a személyes evangéliumi növekedés útján – az út során felmerülő egyéni kihívások ellenére – csakúgy, mint mások építésének újtán.

A rasszizmus sanyargató hatása a közelünkben is látható.  Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen az Európai Parlamentben kijelentette:Beszélnünk kell a rasszizmusról. És cselekednünk kell. Mindig van lehetőség az irányváltásra, ha megvan hozzá az akarat. Örülök, hogy olyan társadalomban élhetek, amely elítéli a rasszizmust.”

MEDIALIBRARYchicago_family_scripture_study-(1).jpeg
A szeretetnek a Szabadító által tanított tulajdonságai megáldják az életünket a személyes evangéliumi fejlődésünk ösvényén© 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
 Vallásként tisztában vagyunk azzal, mit jelent elnyomott kisebbségnek lenni. A XIX. század folyamán például az utolsó napi szenteket többször is hevesen üldözték az Amerikai Egyesült Államokban.

Napjainkban az egyház emberbaráti szervezete, az Utolsó Napi Szent Szeretetszolgálat Európában és világszerte is együttműködik önkéntesekkel, és felszólal a minden ember számára járó tisztelet mellett, otthon és külföldön egyaránt.

Az ENSZ Genfben megrendezett Második világméretű csúcstalálkozó a vallásról, a békéről és a biztonságról elnevezésű rendezvényén felszólalva Sharon Eubank nővér, az Utolsó Napi Szent Szeretetszolgálat elnöke kijelentette: „A kisebbségek, a menekültek és a migránsok egy dologban megegyeznek: a méltóságuk veszélyben van. Másságuk, illetve szükségleteik égető mivolta sebezhetővé teszi őket.” Hangsúlyozta, baráti jobbot kell nyújtanunk számukra. „Pontosan e »másoknak« való segítségnyújtásban látható a méltóság ébredése, és ebből kapunk emlékeztetőt arról mit kellene jelentenie a demokráciának, és mit jelenthet a fejlődés.”

A néhai főrabbi, Lord Jonathan Sacks kiemelte, hogy minden emberi lény megbecsülése valóban az isteni szándékot tükrözi, hiszen „Isten, mindenek teremtője, az Ő képét vetítette az egyénre… változatos kultúránkat és civilizációnkat megelőzve, és attól függetlenül, így olyan méltóságot és szentséget ruházván az emberi életre, amely túllép a különbségeinken.”

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.