Sajtóközlemény

Jelentés a 2018. áprilisi általános konferenciáról

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai 2018. március 31-én és április 1-jén egybegyűltek a Salt Lake City-ben álló Konferencia-központban, illetve kápolnákban és otthonokban szerte a világon, hogy részt vegyenek a 188. éves általános konferencián. Történelmi jelentőségű eseménynek voltak tanúi, amelyen számos változást és egyéb bejelentést közöltek. Az alábbiakban a történések összefoglaló jelentése olvasható, időrendi sorrendben.

Az utolsó napi szentek ünnepélyes gyülekezeten támogatják az új Első Elnökséget

Támogatásra került Russell M. Nelson elnök prófétaként, látnokként és kinyilatkoztatóként, valamint Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnökeként az egyháztagok egész világra kiterjedő ünnepélyes gyülekezetén szombaton, 2018. március 31-én. Dallin H. Oakst támogatták első tanácsosként, Henry B. Eyringot pedig második tanácsosként az Első Elnökségben, amely az egyház legfőbb irányító testülete.

Elhívtak két új apostolt a Tizenkettek Kvórumába

A Tizenkét Apostol Kvóruma két új tagja került bejelentésre szintén a szombat délelőtti ünnepélyes gyülekezeten. Gerrit W. Gong eldert és Ulisses Soares eldert támogatták e kvórum legújabb tagjaiként, akik a Thomas S. Monson elnök és Robert D. Hales elder halálát követő üresedést töltik be.

  Nyolc új általános felhatalmazott hetvenest jelentettek be a 2018. áprilisi általános konferencián

Dallin H. Oaks elnök, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Első Elnökségének tagja, nyolc általános felhatalmazott hetvenes és 55 területi hetvenes elhívását jelentette be a 2018. áprilisi általános konferencia szombat délutáni ülése során. Bejelentette továbbá azt is, hogy Carl B. Cook elder és Robert C. Gay elder fog a Hetvenek Elnökségében szolgálni, betöltve azt az üresedést, amelyet Gerrit W. Gong elder és Ulisses S. Soares elder a Tizenkét Apostol Kvórumába való elhívása idézett elő.

A Tizenkettek Kvóruma irányítása alatt a Hetvenek Elnöksége sokat utazik, hogy összejöveteleket és képzéseket tartsanak az egyház vezetői, misszionáriusai és tagjai számára a helyi közösségekben. Az újonnan elhívott általános felhatalmazott hetvenesek Steven R. Bangerter elder, Matthew L. Carpenter elder, Jack N. Gerard elder, Mathias Held elder, David P. Homer elder, Kyle S. Mackay elder, Juan Pablo Villar elder, valamint Takashi Wada elder.

Új Fiatal Nők elnökséget jelentettek be a 2018. áprilisi általános konferencián

Bonnie H. Cordon (az Elemi Általános Elnökségének korábbi 1. tanácsosa) szolgál majd elnökként; első tanácsosként Michelle Craig, második tanácsosként pedig Becky Craven szolgál majd, felügyelvén az egyház 12 és 17 éves kor közötti fiatal nők számára fennálló szervezetét.

    Lisa L. Harkness nőtestvért hívták el az Elemi Általános Elnökségének új első tanácsosaként. Harkness nőtestvér 2017 szeptembere óta az Elemi általános testületében szolgált. Az Elemi a 18 hónapos és 11 éves kor közötti gyerekek szervezete.
  

A 2017. év statisztikai jelentése a 2018. áprilisi általános konferencián

Az egyház tagjainak tájékoztatásául az Első Elnökség a következő statisztikai jelentést tette közzé az egyház növekedéséről és állapotáról a 2017. december 31-i adatok szerint.

  • 16 118 169 egyháztag
  • 67 049 teljes idejű misszionárius
  • 159 működő templom
  • 34 821 egyházi egység és gyülekezet

Az egyház felnőtteket magában foglaló papsági kvórumait érintő változásokat jelentettek be

Nelson elnök az egyház gyülekezeteiben világszerte élő minden felnőtt férfit érintő jelentős változást jelentett be: átszervezésre kerülnek a papsági kvórumok; mostantól minden főpap és elder egyetlen elderek kvórumának lesz a tagja.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza papsága két szintre vagy rendre tagolódik: az ároni papságra és a melkisédeki papságra. Az elder és a főpap a melkisédeki papság két elrendelt papsági hivatala.

   Nelson elnök elmondta, hogy hónapokon át zajlott a két papsági csoport egyetlen kvórumba vonásának kidolgozása, áttekintése és finomítása.  Kifejtette azt is, hogy a változás kulcsfontosságú oka a hatékonyabb szolgálattétel szükségessége. „Égető szükségét érezzük annak, hogy jobbá tegyük azt, ahogyan az egyháztagjainkról gondoskodunk – mondta. – Ahhoz, hogy ezt valóban jobban tudjuk tenni, meg kell erősítenünk a papsági kvórumainkat, hogy még nagyobb figyelmet tudjanak szentelni annak a szeretetteljes és támogató szolgálattételnek, melyet az Úr az Ő szentjeinek szán. Ezek az Úr által sugalmazott változtatások. Ha foganatosítjuk azokat, hatékonyabbak leszünk, mint korábban valaha.”

Az Első Elnökség húsvéti üzeneteket oszt meg az általános konferencián

Az Első Elnökség minden tagja megosztotta húsvéti üzenetét a konferencia vasárnap délelőtti gyűlésén. Russell M. Nelson elnök ezt mondta: „Megváltónk végtelen engesztelése nélkül egyikünk sem remélhetné azt, hogy valaha is visszatér Mennyei Atyánkhoz. Feltámadása nélkül a halál lenne a vég. Szabadítónk engesztelése tette mindenki számára lehetővé az örök életet és valóssá a halhatatlanságot.”

Dallin H. Oaks elnök, első tanácsos, kijelentette: „Ma más keresztényekkel együtt az Úr Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai számára Jézus Krisztus szó szerinti feltámadása hitünk egyik pillérét jelenti. Mivel hiszünk mind a Bibliában, mind pedig a Mormon könyvében található, Jézus Krisztus szó szerinti feltámadásáról szóló beszámolókban, hiszünk a szentírások számos arról szóló tanításában is, hogy minden halandónak, aki valaha élt ezen a földön, hasonló feltámadásban lesz része.”

Henry B. Eyring elnök, második tanácsos, e szavakkal adta át üzenetét: „Köszönöm Mennyei Atyánknak az Ő Szeretett Fia ajándékát, aki önként lejött a földre, hogy a Megváltónk legyen. Hálás vagyok annak tudatáért, hogy Ő engesztelést hozott a bűneinkért, és felkelt a feltámadásban. Minden napomra áldást hoz annak tudata, hogy az Ő engesztelése révén egy napon feltámadhatok, hogy örökre egy szerető családban éljek.”

A szolgálattétel váltja fel a házi- és látogatótanítást

Vasárnap délután Russell M. Nelson elnök bejelentette, hogy az egyház házi- és látogatótanítói programját (amely arra szóló megbízás, hogy az egyháztagok rendszeresen látogassák egymást és őrködjenek egymás felett) mostantól felváltja egy összehangolt, személyre szabottabb erőfeszítés, szolgálattétel néven.

  
     

Hét templom került bejelentésre a 2018. áprilisi általános konferencia zárásaként

Az utolsó ülés zárásaként Russell M. Nelson elnök hét új templom építését jelentette be, az alábbi helyszíneken: Argentína, Salta; India, Bengaluru; Nicaragua, Managua; Fülöp-szigetek, Cagayan de Oro; Utah, Layton; Virginia, Richmond; továbbá egy, a későbbiekben meghatározásra kerülő nagyváros Oroszországban. A hét most bejelentett templommal együtt az összes világszerte működő templom (159), valamint a bejelentett vagy építés alatt álló templomok (30) száma 189-re emelkedik.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.