Sajtóközlemény

Jézus Krisztus apostolai az Instagramot is használják a Szabadító üzenetének megosztására

Russell M. Nelson elnök, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnöke és prófétája, a tanácsosaival az Első Elnökségben, valamint a Tizenkét Apostol Kvórumának minden tagjával együtt már jelen van az Instagramon, egy olyan közösségi média felületen, melyet világszerte több mint 1 milliárd ember használ.

Az, hogy az egyházi vezetők használják az Instagramot, az arra való törekvésük megnyilvánulása, hogy szerte a világon elérjék és szolgálják az embereket. Az Instagram felhasználók 80%-a az Egyesült Államok területén kívül él, és kevesebb egyháztag él az USA területén, mint azon kívül. Nelson elnök világméretű utazásai és a számos nemzet népeinek nyújtott személyes szolgálattétele is az egyház egész világra való összpontosításának megnyilvánulása.

A Szabadító szeretetéről, a reményről, a bátorításról szóló, és prófétai iránymutatást tartalmazó üzenetek könnyebben elérnek majd a világ fiataljaihoz is, hiszen a tizenévesek 72%-a mindennap használja az Instagramot. A 18 és 31 év közötti fiatal felnőttek is jelentős hányadát teszik ki az Instagram-felhasználóknak, az egyházi vezetők pedig komoly figyelmet fordítanak arra, hogy meghallgassák őket és kapcsolatba lépjenek velük.

„Az utóbbi években rendkívül áldottak voltunk, hogy olyan módokon érhettünk el Jézus Krisztusba vetett hitet tápláló üzenetekkel szerte a világon élő embereket, amelyek fiatal férfi koromban – vagy akár fiatal apaként – még nem álltak rendelkezésünkre” – mondta D. Todd Christofferson elder, az egyház Kommunikációs Szolgáltatások Bizottságának elnöke. „A kommunikáció területén elért ezen fejlesztések áldások. Előreláthatóan a továbbiakban is ki fogjuk használni azokat a digitális csatornákat – beleértve az Instagramot is –, amelyek a leginkább segítségünkre vannak azon törekvésünkben, hogy megosszuk a Szabadító reményről, szeretetről és békéről szóló üzenetét.”

Az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjai arra használják az Instagramot, hogy megosszák Jézus Krisztus világosságát, valamint azon személyes élményeiket, amelyek által ők maguk többet tudtak meg az evangélium tantételeiről. Alább találhatóak az Instagram-profiljukhoz tartozó hivatkozások.

Russell M. Nelson elnök

Dallin H. Oaks elnök

Henry B. Eyring elnök

M. Russell Ballard elnök

Jeffrey R. Holland elder

Dieter F. Uchtdorf elder

David A. Bednar elder

Quentin L. Cook elder

D. Todd Christofferson elder

Neil L. Andersen elder

Ronald A. Rasband elder

Gary E. Stevenson elder

Dale G. Renlund elder

Gerrit W. Gong elder

Ulisses Soares elder

Az egyházi vezetők Facebook- és Twitter-fiókokkal is rendelkeznek. Az egyház segédszervezeteinek – a Segítőegylet, Fiatal Nők és Elemi – vezetői szintén megosztják a tapasztalataikat és szolgálattételüket a saját Facebook-fiókjukon keresztül.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.