Sajtóközlemény

Kitartanak a szamoai mormon egyháztagok

Nemrégiben Tad R. Callister, a Csendes-óceáni-szigetek Terület elnöke körutazást tett a cunami sújtotta Szamoán, ellátogatva számos olyan egyháztag otthonába, akik átélték a szeptember 29-i katasztrófát. Mindegyikük otthonában egy mormon püspök vagy cövekelnök fogadta, akik azért voltak ott, hogy lelki és esetenként fizikai támogatást nyújtsanak a bajba jutott családoknak. Callister elnök számára ez a szerető lelkipásztori gondoskodás megnyugató jel volt arra, hogy gondoskodnak az érintettek szükségleteiről, és meghallgatásra találnak az imáik. A katasztrófa által okozott fizikai és lelki sebhelyek örökre megmaradnak. Sok a fájdalom – de reményt és gyógyulást rejt, amikor az emberek együtt dolgoznak és hódolnak. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza szamoai tagjainak „rendkívüli hitük van a feltámadásban” – mondta Callister elder, a Hetvenektől. – Rendkívüli módon hisznek abban, hogy Isten jóságos. Rendkívül rugalmasak, és képesek újra talpra állni. Mindez Isten felé fordította őket, ahelyett, hogy eltávolította volna őket Tőle.” Sőt, ahogy telnek-múlnak a hetek, az élet kezd visszaállni a régi kerékvágásba a cunami sújtatta Szamoán, Amerikai Szamoán és a Tonga-szigetekhez tartozó Niuatoputapun. Az ivóvíz biztosítása továbbra is kihívást jelent néhány területen, ezért tehergépkocsikkal szállítanak vizet a helyi egyháztagoknak és más családoknak. Az élelmiszerellátás azonban megfelelő, mondta Brent H. Nielson elder a Hetvenektől, aki második tanácsosként szolgál a Csendes-óceáni-szigetek Terület elnökségében. „Mindent egybevéve az egyháztagok hozzállása pozitív” – tette hozzá. A területen egyháztagok tucatjai veszítették el otthonukat, melyek leggyakrabban a szamoai építkezési szokásoknak megfelelő nyitott oldalú szalmakunyhók voltak. Callister elnök elmondta, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza úgy tervezi, hogy felépít 50 ilyen kunyhót, melyek a cunami károsultjai közül olyanoknak is otthont nyújtanak majd, akik nem tagjai az egyháznak. Az egyház biztosítja az építőanyagot, „a munka java részét pedig a helyi lakosok végzik”, magyarázta. A Szamoa-szigetekhez tartozó Upolu keleti részén két cövekközpontot is súlyosan megrongált a víz és a hordalék. A cövekekbe tartozó egyháztagok ezért más megoldásokat találtak arra, hogy találkozzanak és együtt hódoljanak. Bár a Szamoai Apia templom csúcsá díszítő Moróni angyal kürtje letört a szeptember 29-ei földrengésben, az ott folyó munka nem állt meg, így a templom továbbra is a vigasz kikötője a szamoai egyháztagok számára, mondta Callister elnök. Az érintett területeken élő egyháztagok közül sokan a földből élnek, apró ültetvényeiken termelik meg a családjuk számára szükséges élelmet, és ez jelenti a pénzbevételi forrásukat is. Szerencsére a legtöbb ültetvény a partvidéktől beljebb fekszik, ezért a szökőár nem tett bennük kárt. Ennek köszönhetően a helyi gazdaságot nem érte túlságosan nagy csapás. Callister elnök csodálattal szemlélte, hogy az UNSZ áldozatok rokonai milyen felemelő módon nyújtottak érzelmi és lelki vigaszt a hozzátartozóiknak. Az egyház szaktanácsadást is biztosít a katasztrófa által érintetteknek, többek között például a gyermekeknek is. Nielson elder elmondta, hogy a segítőkész emberek azóta is érdeklődnek, hogyan támogathatnák a cunami áldozatait a Csendes-óceáni-szigetek déli részén. Azt javasolta, hogy az emberek járuljanak hozzá az egyház emberbaráti pénzalapjához, hogy ezáltal a lehető leghatékonyabb módon szolgálhassák a károsultakat.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.