Sajtóközlemény

Márciusban világszerte a nőket ünnepeljük

Márciusban két különleges napon is a nőket ünnepeljük: a nemzetközi nőnapon, március 8-án, majd a Segítőegylet megalapításának évfordulóján, március 17-én.

Ezen alkalomból az emberek világszerte visszatekintenek a múlt és napjaink nőinek értékére és mindarra, amivel gazdagabbá tették a világot. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházához tartozó nők ezenfelül megünneplik, hogy egy több mint 175 éves szervezethez tartozhatnak.

A Segítőegyletet 1842. március 17-én alapították a nők és családjaik megerősítésére, valamint a szükséget szenvedők megsegítésére. Emma Smith, a Segítőegylet első elnöke a szervezet első gyűlésén jelen lévő 20 nőnek a következőt mondta: „Valami rendkívülit fogunk véghezvinni.” A Segítőegyletnek ma már több mint 7 milló tagja van világszerte.

A Segítőegylet tagjai szerte Európában minden évben összegyűlnek, hogy megünnepeljék e csodálatos szervezet megalapításának évfordulóját. 

Magda Ágnes, a Budapest Magyarország Cövek cöveki Segítőegylet elnökségének első tanácsosa a következő gondolatokat osztotta meg a szervezettel kapcsolatban:

Minden évben március 17-én megünnepeljük, a Segítőegylet megalakulását. Most lesz 177 éve, hogy megszervezték a Segítőegyletet az egyházunkban. Ez egy női szervezet, amely a világon olyan nővéreket egyesít, akiknek ugyanaz az értékrendjük, és olyan fontos célkitűzéseik vannak, mint hogy a saját életükön és példájukon keresztül mások életébe áldást és örömet hozzanak.

Azonos a gondolkodásunk, de nem vagyunk egyformák. Mindannyian Istent követjük, de külön egyéniségek vagyunk. Egyenként érzékenyek, de közösen erősek vagyunk. A szeretetünk által tudjuk átadni Isten tanításait egymásnak. Mennyei Atyánkat képviseljük, bármerre járunk a világban. Mindig tenni akarunk, Istent követve példát mutatunk.

Az országban mindenhol olyan nővérekkel találkozok, akiknek erős a hitük, nagy a kitartásuk, határozott az Isten iránti elkötelezettségük, és olyan szeretetet mutatnak egymás iránt, amit csak azok tudnak, akik közel vannak Istenhez. Gondoskodnak a gyermekeikről, családjukról, a gyülekezetük tagjairól, vagy olyan emberekről, akik körülöttük élnek és segítségre szorulnak. Tanítanak, szerveznek, ápolnak, vigasztalnak. Egyszerűen csodálatosak!

Nagyon hálás vagyok, hogy ismerhetem ezeket a nővéreket. Hálás vagyok, hogy közéjük tartozom, tanulhatok tőlük, követhetem a példájukat. 

A Segítőegylet célja

A Segítőegylet mottója: „A jószívűség soha el nem fogy” (vö.: 1 Korinthusbeliek 13:8). A mottó arra emlékezteti és buzdítja a szervezet tagjait, hogy jószívűséggel telve menjenek és szolgálják felebarátaikat.

Megalapítása óta a Segítőegylet részt vesz társadalmi, emberbaráti, és közösségi munkákban. Eliza R. Snow – a Segítőegylet elnöke 1866-1887 között – a nők tanítására, valamint arra összpontosított, hogy orvosi iskolába küldje őket, ahol orvosoknak és nővéreknek tanultak. Emmeline B. Wells – a Segítőegylet elnöke 1910-1921 között – szenvedélyesen emelt szót a nők szenvedése ellen, és baráti kapcsolatot ápolt Susan B. Anthonyval. Kemény munkájuk eredményeként a Utah állambeli nők voltak az elsők, akik szavaztak az országos választásokon.

1876-tól kezdődően száz éven keresztül a Segítőegylet tagjai búzát termeltek, elraktározták azt, és a rászorulóknak adták. Ebből a búzából az 1906-os San Francisco-i földrengés és az I. és II. Világháború túlélőinek, valamint a saját közösségükben élőknek adományoztak. A búzaprojekt 1976-ban az egyház jólléti programjának részévé vált.

Jean B. Bingham, a Segítőegylet jelenlegi elnöke az emberbaráti segítségnyújtás, a vallásközi párbeszéd, valamint a nemzetközi női jogok szószólója. Első tanácsosa, Sharon Eubank, az UNSZ Szeretetszolgálat – az egyház világszintű emberbaráti szervezetének – igazgatójaként dolgozik. Második tanácsosa, Reyna I. Aburto Nicaraguában született, ahol túlélt egy háborút és egy hatalmas földrengést. Mióta 26 évesen csatlakozott az egyházhoz, fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy szolgálja a közösségét, a fiatalokat, valamint az egyházat.

         

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.