Téma

Mai próféták és folyamatos kinyilatkoztatás

  • A mai apostolok és próféták egyedi ismertetőjegyei Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának. Az egyház tagjai ugyanúgy tekintenek az egyház rangidős vezetőire – Joseph Smithre, Brigham Youngra és az egyház őket követő elnökeire –, mint Ábrahámra, Mózesre, Ésaiásra, és Jézus Krisztus apostolaira napjainkban. Az egyház jelenlegi elnöke és prófétája Thomas S. Monson.
  • Tagjai hiszik, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza annak az egyháznak a visszaállítása, amelyet eredetileg Jézus Krisztus alapított meg halandó élete alatt. Ennek a visszaállításnak a részét képezik az élő próféták és apostolok.
  • A mai prófétákkal együtt jár a folyamatos kinyilatkoztatás és a további szentírások. Joseph Smitht talán leginkább úgy ismerik, mint a Mormon könyve: egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról fordítóját, aki a XIX. században lefektette az egyház alapjait. Az egyház további elnökei is egyedi hozzájárulásokat tettek.
  • Az egyház élén álló prófétákba és apostolokba vetett hit nem jelenti azt, hogy az egyháztagok vakon követik a vezetőiket. Míg Isten prófétája az egyház egészére vonatkozó kinyilatkoztatásokat és sugalmazásokat kap, a kinyilatkoztatás minden szintre eljut, a gyülekezetek vezetőihez, valamint az egyes családokhoz és az egyház tagjaihoz. Sőt, az egyes tagoktól el is várják, hogy törekedjenek erre az isteni útmutatásra, amely segít nekik az életükben, az egyházi feladataikban, és még a világi törekvéseikben, a munkájukban is. Az egyháztagoktól azt is elvárják, hogy imádságos lélekkel saját „bizonyságra” törekedjenek, vagyis meggyőződésre azon tantételekről, amelyeket a vezetőik tanítanak nekik.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.