Sajtóközlemény

Miként használja fel Jézus Krisztus egyháza a tizedeket és a felajánlásokat

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza a tagjai szent tizedeit és nagylelkű adományait az Isten és a felebarátaink szeretetére irányuló világméretű erőfeszítéseire használja fel. A közelmúltban a médiában megjelent hírek tükrében, amelyek hamisan tüntették fel az egyház hozzáállását, az egyház a következő összefoglalót adta ki.

Az egyház elkötelezett aziránt, hogy segítse a szegényeket és a szükséget szenvedőket. Az Utolsó napi szent szeretetszolgálat egy világméretű program, amely elsősorban olyanokat segít, akik nem az egyház tagjai. Szükség idején és vészhelyzetekben összefogunk sok más világméretű szervezettel, mint például a Vöröskereszt, hogy segítséget nyújtsunk. Russell M. Nelson elnök nemrég beszélt ezekről az erőfeszítésekről. És ez csupán kis része annak, amit az egyház a szükséget szenvedők megsegítésére költ. A legfrissebb éves jelentés szerint az egyház emberbaráti szervezete 1985-ös megalapítása óta több mint 2,2 milliárd dollárt adományozott segélyként 197 országban. Emellett az egyház jólléti programján keresztül a vallás több mint 30 000 gyülekezetének vezetői rendszeresen segítenek férfiakat, nőket és gyermekeket élelemmel, a lakhatásukkal és más fizikai szükségleteikkel, amely segélyek összege szintén több milliárd dollárt tesz ki.

 Az egyház templomokat épít és családokat kapcsol össze a családtörténet által. Az egyház erősen összpontosít a családok nemzedékeken átívelő összekapcsolásának tanbéli tantételére. Ezt a lelki munkát 217 bejelentett vagy működő templomban végzik, egy olyan erőfeszítés keretében, amelyet az egyház nonprofit családtörténeti szervezete, a FamilySearch támogat, amely emellett bárki számára ingyenes hozzáférést nyújt a családtörténeti forrásaihoz.

Az egyház a tagjai számára helyet biztosít a hódolatra és az egybegyűlésre. Az egyháznak finanszíroznia kell a több mint 30 500 gyülekezetének létesítményeit, az ott zajló oktatást és tevékenységeket. A gyülekezeti házak továbbá a közösségi oktatás, a családtörténeti kutatás és vészhelyzeti reagálás helyszíneiként is szolgálnak.

 Az egyház egy világméretű misszionáriusi program támogatója. Jelenleg több mint 65 000 utolsó napi szent misszionárius hirdeti Jézus Krisztus örömhírét világszerte – ez egy olyan erőfeszítés, amelynek a misszionáriusok és családjuk hozzájárulásain felül az egyház nagymértékű pénzbeli támogatására van szüksége. Az egyház közel 400 missziójához tartoznak misszióházak, lakások, irodák és gépjárművek, amelyeket mind az egyház finanszíroz.

Az egyház befektet az oktatásba. Az egyház hitelvei szerint a világi és a lelki tudás egyaránt örökkévaló, ezért jelentős pénzügyi forrásokat fektet az oktatásba. Az egyház Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás programja napi vallási oktatással szolgál közel 400 000 középiskolai tanuló és 300 000 egyetemi hallgató számára minden évben. Az egyház világszerte biztosítja a továbbtanulás lehetőségét a kiterjedt PathwayConnect program keretében, amely kikövezi az egyetemi diplomához vezető utat azok számára, akik korlátozott lehetőségekkel és forrásokkal rendelkeznek. Emellett az egyház a fenntartója több egyetemnek és üzleti főiskolának, összesen mintegy 93 000 hallgatóval.

Egy véleményrovatban megjelent cikk szerint „a tény, miszerint Jézus Krisztus egyháza képes arra, hogy finanszírozza a gyülekezeti házak, templomok, oktatási intézmények és a misszionáriusi munka fenntartását – mindezek mellet tartalék forrásokat felépítve a nehezebb napokra, amelyek idővel eljönnek majd – egy olyan modell, amelyet ünnepelnie és követnie kéne a világ kormányainak és szervezeteinek.”

Az egyház ugyanazokat a pénzügyi tantételeket követi, amelyeket a tagjainak tanít. Elkerüli az adósságot, a költségvetésén belül költekezik és felkészül a jövőre. Nem meglepő módon a Wall Street Journal hasábjain nemrég Utah erős gazdaságát méltatták, amely részben annak köszönhető, hogy az államban „a többségi [utolsó napi szent] kultúra olyan divatjamúlt értékek megtartására ösztönöz, mint a takarékosság, a késleltetett jutalmazás és a biztos lábon álló családok.”

 D. Michael Quinn, egy tudós, aki 2017-ben megjelentetett egy 600 oldalas könyvet az egyház pénzügyeinek történetéről, úgy foglalta össze a kutatása során találtakat, mint egy „a hitet rendkívül elmélyítő történet”. Egy újság riporterének azt nyilatkozta, miszerint ha az utolsó napi szentek látnák „a teljesebb képet”, akkor „megkönnyebbülten sóhajtanának fel és látnák, hogy az egyház nem egy profitorientált vállalkozás”.

„Igen, az egyház megtakarít és befekteti a többletét – jelenti ki zárásként a Deseret News véleménycikke – de segít nagymértékben csökkenteni az egyetemi hallgatók adósságát is, azok hátterétől függetlenül adományoz a szegényeknek és támogatja az ország egyik legnagyobb nem állami jólléti programját. Ami pedig a legfontosabb, hogy mindezt úgy teszi, hogy nem gazdagítja az annak élén lévőket.”

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai által adományozott szent pénzalapok a hit, az odaadás és a tized bibliai törvényének való engedelmesség, valamint az arra irányuló vágy megnyilvánulásai, hogy építsék Krisztus egyházát a két nagy parancsolat szerinti élet által – szeretve Istent és a felebarátunkat.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.