Vezető hír

Monson elnök: „Deutschland, ich liebe dich!”

„Már hetek óta izgatottan vártam, hogy eljöhessek ebbe az országba, és meglátogathassam azt a népet, melyet annyira szeretek” – mondta Monson elnök az utolsó gyűlésen, melyet a Frankfurt am Main-i Jahrhunderthalléban tartottak október 21-én. Az eseményt Németország, Ausztria és Svájc különböző gyülekezeti házaiba egyenes adásban közvetítettek. A négy gyűlést több mint 10 000 utolsó napi szent látta élőben, de rajtuk kívül még sok ezren követték figyelemmel az eseményt a műholdas közvetítés segítségével.

A német egyháztagokhoz szóló üzenetének fő mondanivalója azon felhívása volt, hogy kövessék Jézus Krisztust. „Azért imádkozom, hogy kinyissuk a fülünket, hogy meghalljuk, amikor kopogtat; becsben tartsuk Urunk meghívását; és meglegyen a bölcsességünk, hogy kitárjuk szívünk és elménk kapuit, hogy Jézus Krisztus eljöhessen hozzánk” – mondta Monson elnök Hamburgban.

Azok, akik érzik a Szabadító hatását, változást tapasztalnak az életükben, és vágynak arra, hogy másokat szolgáljanak, magyarázta az egyház elnöke Berlinben. Monson elnök emlékeztette a hallgatóságot Münchenben, hogy Jézus halászokat hívott el, hogy hagyják ott a hálóikat, és kijelentette, hogy emberek halászaivá teszi őket. Krisztus minden követője emberek halásza lehet, mondta. A Frankfurt am Mainban összegyűlt híveknek pedig azt mondta, hogy Jézus a példájával tanított. Megbocsátást tanított azzal, hogy megbocsátó volt és könyörületet azáltal, hogy könyörületes volt, tette hozzá Monson elnök.

Monson elnök különleges kapcsolata Németországgal számos évtizedre visszanyúlik. 1968-ban, egy hideg novemberi napon egy romos raktárban találkozott az egyház tagjaival Görlitzben. A jelenlévő szentek hite oly mélyen megérintette Monson elnököt, hogy tett egy érzelmes kijelentést, amely aztán meghatározta európai szolgálatát. „Ha hűek maradtok Isten parancsolataihoz – ígérte Monson elnök –, minden olyan áldás a tiétek lesz, melyet a többi országban élvezhetnek a szentek.”

Egy másik emlékezetes esemény az volt, mikor Monson elnök felszentelte az akkori Német Demokratikus Köztársaságot Jézus Krisztus evangéliumának terjesztésére. 1975. április 27-én kora reggel egy Drezdához közeli domboldalon mondta el a felszentelő imát. Hálát adott az egyházért az országban, jellemezte az egyháztagok hitét, és könyörgött, hogy a híveknek módja lehessen építeni egy templomot, mely egy különleges szentség az utolsó napi szenteknek. Ekkoriban a legközelebbi templom Svájcban volt, a vasfüggöny másik felén.

2012-es németországi útján Monson elnök meglátogatta régi barátait és ismerőseit Szászországban. Ezután visszatért Drezdába, és José A. Teixeira eldertől, az egyház Európa Területének elnökétől, egy bekeretezett fényképet kapott a felszentelés helyszínéről.

„Monson elnök németországi látogatásával mindannyian felismerjük és tanúsítjuk, hogy prófétai ígérete beteljesedett. Mily csodás áldás ez mindannyiunknak, hogy itt lehet velünk, és beszél a gyülekezetekhez Hamburgban, Berlinben, Münchenben és Frankfurtban. Monson elnök tényleg nagyon szereti a német embereket, és a német nép viszonozza is ezt a szeretetet” – mondta Teixeira elder.

Monson elnök Görlitzben elhangzott történelmi ígérete prófétai ígéretnek bizonyult.

1985. június 29–30-án felszentelték a Freiberg templomot, mely az első, német földön épült templom. A berlini fal leomlása előtt pedig külföldi misszionáriusokat engedtek be az NDK területére, az onnan származó misszionáriusoknak pedig megengedték, hogy külföldre menjenek szolgálni.

A Freiberg templom felszentelése után két évvel a Hessen tartománybeli Friedrichsdorfban is felszenteltek egy templomot. Napjainkban Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 38 500 tagot számlál Németországban, akik 173 gyülekezetet alkotnak.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.