Fotóriport

Mormonizmus képekben: mormon misszionáriusok Magyarországon

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza misszionáriusi programja a vallás egyik kiemelkedő jellemzője. Jelenleg 71.000 misszionárius szolgál szerte a világon, összesen 422 missziós területen. A teljesidejű misszionáriusok nem maguk választják ki, hogy a világ mely pontján teljesítik missziójukat. Miután egy leendő misszionárius jelentkezik, az Egyház elnöke (a próféta), valamint az apostolok imában kérdezik meg Istent, hogy az adott személyt hova hívják el szolgálni.

Magyarország egész területe a Magyarország Budapest Misszió alá esik. A Misszióban kb. 100 teljesidejű misszionárius munkálkodik egyszerre, akik a nagyobb városokban élnek és teljesítik szolgálatukat minden nap.

Ez a fényképes összeállítás bepillantást enged e elkötelezett misszionáriusok mindennapjaiba, amint az Urat és embertársaikat szolgálják.

                                                                                                                                

A misszionáriusi szolgálat teljességgel önkéntes. Minden misszionárius saját maga fizeti a szolgálati idő alatt felmerülő költségeket. Sok fiatal egész gyermekkortól kezdve félreteszi zsebpénze, vagy diákmunka útján szerzett keresete egy részét, hogy a misszióját fizetni tudja a jövőben.

                                                                                                                                                         

A női misszionáriusok (nővérek) 18 hónapig, míg a férfiak (elderek) 2 évig szolgálnak a missziós területükön.

                                                                                                                                                                 

A nővérek számára 19, míg az elderekre vonatkozóan 18 éves korban határozta meg az Úr a missziós szolgálat legkorábbi kezdetét. Sok misszionárius egyetemi tanulmányait szakítja meg azért, hogy misszióba mehessen.

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                  

A misszionáriusok párosával (páratlan számú misszionárius esetén hármasával) szolgálnak a területükön. Ez a hagyomány az Egyház egyik, szentírásként számon tartott munkájára, a Tan és a Szövetségekre vezethető vissza: "Ti pedig menjetek Lelkem hatalmával, evangéliumomat prédikálva, kettesével, az én nevemben, felemelve hangotokat, mintha harsona hangján tennétek azt, Isten angyalaihoz hasonlóan hirdetve szavam." (T&Sz 42:6) A társak segítik, támogatják egymást és minden tekintetben közösen munkálkodnak Isten evangéliumának prédikálásán.

                                                                                                                                          

                                                                                                                                      

A Magyarország Budapest Misszióba 9 hetente érkezik új csapat misszionárius az amerikai vagy angliai Misszionáriusképző Központok valamelyikéből, és térnek haza otthonaikba azok, akiknek a szolgálati ideje letelt. A többi misszionárius az ilyen alkalmakkor általában új társsal, néhány "csere" után pedig új városban kezd el szolgálni.

                                                                                                                                   

                                                                                                                                

A fiatal misszionáriusok mellett szenior misszionáriusok is szolgálnak Magyarországon, és a világ számos területén. Olyan házaspárok, vagy egyedülálló nőtestvérek mehetnek misszióba, akik már nyugdíjba vonultak, és gyermekeik felnőttek, kirepültek. Az idős misszionáriusok feladata nem elsősorban az evangélium közvetlen prédikálása. Sok különböző területen teljesíthetik szolgálatukat: emberbaráti segítség, irodai adminisztráció, gyülekezetek támogatása, családfakutatás, fiatal egyedülálló felnőttekkel való munka, könyvvizsgálati feladatok, templomi szolgálat stb. 

                                                                                                                           

Az "irodai elderek" és a missziós irodában szolgáló misszionárius házaspár áldozatos munkája nélkül elképzelhetetlen lenne a Misszió működése. Ők az evangélium hirdetése mellett a Budán található Misszióházban adminisztrációs és szervezési feladatokat is ellátnak.

                                                                                                                         

Magyarországon a misszionáriusok autó helyett gyalogosan, vagy kerékpárral közlekednek, és a helyi tömegközlekedést használják. Ez csodálatos lehetőséget biztosít számukra, hogy az emberek között legyenek és szolgálhassák őket.

                                                                                                                     

                                                                                                               

A misszionáriusok sok időt töltenek különböző lakóépületekben, ahol családokat látogatnak meg és tanítanak Jézus Krisztus evangéliumáról.

                                                                                                             

                                                                                                    

Az evangélium iránt érdeklődők bármikor meghívhatják otthonukba a misszionáriusokat, ha találkoznak velük, illetve interneten, telefonon keresztül is jelezhetik ebbéli szándékukat. Egy ilyen látogatás alkalmával a misszionáriusok bemutatják az evangélium alapvető tantételeit és megválaszolják az esetleges kérdéseket az Egyházzal vagy hittel kapcsolatban.

                                                          

A misszionáriusok bemutatják és odaajándékoznak egy példányt a Mormon Könyvéből az érdeklődő személyeknek. Az utolsó napi szentek hite szerint a Mormon Könyve, a Szent Biblia mellett, egy olyan szentíráskötet, mely Jézus Krisztusról tesz tanúbizonyságot. A misszionáriusok ezután meghívják az embereket arra, hogy olvassák a Mormon Könyvét, és imában kérdezzék meg Istent, hogy az abban leírtak igazak-e.

                                                                                                       

                                                                                               

A misszionáriusok próbálják kreatív módokon is terjeszteni az evangélium üzenetét, például krétával rajzolják fel az aszfaltra Isten Boldogságtervét, hogy a járókelők láthassák.

                                                                                            

                                                                                           

Az evangélium hirdetése mellett a misszionáriusok mindennapjainak szerves része az emberbaráti szolgálat is. Nem ritka, hogy misszionáriusok szociális otthonokban, iskolákban vagy különböző emberek otthonaiban önkénteskednek. Emellett Magyarország nagyobb városaiban hetente egyszer ingyenes segítséget nyújtanak az angol nyelvtanulásban is.

                                                                                          

                                                                                       

Azért, hogy szolgálati idejük a leghatékonyabban teljen, a misszionáriusok minden nap gondosan beosztják idejüket. A napi tervezés mellett minden reggel útmutatásért és lelki fejlődésért imádkozva tanulmányozzák a szentírásokat és gyakorolják a magyar nyelvet is.

                                                                                         
Az Egyház vasárnaponként tartott istentiszteletein minden érdeklődőt szívesen látnak! A vendégeket gyakran a misszionáriusok üdvözlik és segítik az eligazodásban.
                                                                                          
                                                                               

A hazatérő misszionáriusok gyakran életük legszebb éveiként tekintenek a missziójukra. Számukra kiváltság és áldás, hogy az Úr szőlőskertjében munkálkodhatnak. Egész életükben szeretettel gondolnak vissza Magyarországra és a csodálatos magyar emberekre.

                                                                            

Amennyiben többet szeretne megtudni Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának hitelveiről, szívesen találkozna annak misszionáriusaival egy beszélgetésre, vagy igényt tart egy ingyenes példányra a Mormon Könyvéből, keresse fel az alábbi weboldalt: https://www.mormon.org/hun

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.