Téma

Nők az egyházban

A nők nélkülözhetetlen szerepet játszanak Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza munkájában. Bár a nőket az egyházban nem rendelik el a papságba – így nem szolgálnak olyan szertartásokban, mint az úrvacsorai jegyek megáldása vagy a keresztelés –, magas vezetői tisztségekben, továbbá misszionáriusokként és tanárokként szolgálnak, rendszeresen prédikálnak a szószékről és mondják ők a gyülekezeti imát a hódolati gyűléseken.

Az anyaságot és a gyermeknevelést különleges tisztelet övezi az egyházban, és sok mormon hölgy, aki ezt teszi első helyre, később az élete során kiválóságra tesz szert az üzleti, a pedagógiai, az orvosi világban vagy más területen.

Segítőegylet

Az egyház fő szervezete nők számára a Segítőegylet, melynek megalapítására 1842-ben került sor. Ma ez a szervezet több mint 5,5 millió 18 év feletti nőt foglal magában, több mint 170 országban.

A rendszeres vasárnapi gyűlések részeként a Segítőegylet minden vasárnap tart egy egyórás gyűlést a nőknek. Ezen a gyűlésen vallási oktatás folyik, amelyen segítenek a nőknek Jézus Krisztus evangéliumát tanítani otthon a családjuknak.

A Segítőegylet tagjai emellett segítik a szükséget látókat azzal, hogy ételt, ruhát és egyéb szükséges dolgokat adományoznak számukra. A nők továbbá részt vesznek egy írni-olvasni tanító programban, amely javítja ezeket a készségeket.

A Segítőegyletnek van egy különleges programja, amelyet „látogatótanításnak” hívnak, és olyan hálózatot hoz létre az egyházban a nők között, amely támogatást nyújt nekik. Minden nő mellé kijelölnek két másik nőt, akik havonta meglátogatják az otthonában, vallási üzenetet visznek neki, és szükség szerint felajánlják a segítségüket.

A nőknek a vasárnapi gyűléseken kívül is lehetőségük van az összejövetelre. Olyan tevékenységeken vesznek részt, mint könyvklub, nevelési és otthonteremtési készségeket tanító órák, szolgálati projektek és társasági események.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.