Sajtóközlemény

Nemzetközi nőnap - női vezetők gondolatai a szolgálatukról

Miközben a világ március 8-án a nemzetközi nőnapot ünnepli, az idei március egyúttal az első évfordulója is annak, hogy Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza létrehozta a területi szervezeti tanácsadói, női vezetői szerepkört. Ennek apropóján a női vezetők azokról az élményeikről és meglátásaikról beszélnek, amelyekre európai szolgálatuk során tettek szert.

Womens Day 01
Womens Day 01
Julia Wondra, Traci De Marco, Sibylle Fingerle, Ghislaine Simonet, Ann-Mari Lindberg, Letícia dos Santos Rudloff2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

„Minden nő Isten gyermeke. És ők nagyszerűek. Alkalmasak. Isteni lehetőség rejlik bennük, és minden apró szolgálatuk számít” – mondta Sibylle Fingerle nővér Németországból.

Traci De Marco nővér az Egyesült Királyságból megjegyezte: „Szerintem fontos, hogy a nők tudják, milyen óriási hatással vannak a tehetségeik, a készségeik és a lelki tulajdonságaik mások életére.”

Amikor a francia Ghislaine Simonet nővért arról kérdezték, hogy mi a szerepe a körülötte élő nők megerősítésében, ezt mondta: „Mivel közel vagyunk hozzájuk, segíthetünk nekik gyakran emlékezni arra, hogy ők Isten leányai. Amikor ott van ez az igazság az elméjükben és a szívükben, csodákat fognak véghez vinni.”

A területi szervezeti tanácsadók képzést nyújtanak az egyházi vezetőknek, és a tanácsok minden szintjén megjelenítik a női nézőpontot. „Ez az elhívás olyan, mint egy hiányzó láncszem a cöveki nővérvezetők számára, ahova válaszokért, tájékoztatásért és közös tanácskozásáért fordulhatnak, valamint a legfontosabbért: olyan különböző látásmódokért, melyet ez az elhívás adhat – mondta Ann-Mari Lindberg nővér Dániából. – A cöveki nővérvezetők a számukra nyújtott szolgálattételünk által úgy érzik, hogy sokkal gyakrabban látják, segítik és hallják meg őket, mint korábban.” (A cövek a katolikus egyházmegyéhez hasonlítható, és több gyülekezetet foglal magában.)

Womens Day 02
Womens Day 02
Julia Wondra, Traci De Marco, Sibylle Fingerle, Ghislaine Simonet, Ann-Mari Lindberg, Letícia dos Santos Rudloff2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Julia Wondra nővér Bécsből arról beszélt, hogy mit tanult az egymásnak nyújtott szolgálattételről: „Megtanultam, hogy ez nem rólam szól, hanem a Szabadítóról. Igyekszem tehát Hozzá hasonlóbbá válni, ami azt jelenti, hogy a napi szintű lelki felkészülésem kulcsfontosságú. Az egyik nővér a környékünkön nagyon kimerült lelkileg. Úgy érezte, nem számít, amit csinál, és fel akarta adni. A képzésünk után felfrissülve, felélénkülve érezte magát, és rendszeresen elmondja nekem, hogy több ötlete van és telve van szeretettel a nővérei iránt.”

Simonet nővér is megemlített egy példát: „Amikor egy cöveki szervezet elnökségének az egyik tagja komoly próbatételekkel nézett szembe a magánéletében, és azon gondolkozott, hogy a felmentését kéri, az elnökségben szolgáló nővérei meghallgatták, segítették és az együttérzésükről biztosították. Ennek a nővérnek a nehézségei nem múltak el, de ma már, miközben érzi nővérei szeretetét, örömmel és reménytelien folytatja a szolgálatát.”

Amikor megkérdezték, mit tanult Jézus Krisztustól a nőknek nyújtott szolgálattételről, De Marco nővér ezt mondta: „Nagyon szívesen gondolok bele abba, hogy nők voltak azok, akik tanúi voltak Krisztus szolgálattétele néhány legfontosabb pontjának. Az asszony a kútnál volt az, aki először megtudta, hogy Ő a Messiás, édesanyja kérésére végezte el a Szabadító az első csodatételét, Mária Magdaléna volt az, aki először látta az üres sírboltot és a feltámadt Urat. Akkoriban is bízott a nőkben, és most is bízik bennük. Ezek a nők nagyszerű misszionáriusok voltak; megosztották, amit láttak, hallottak és éreztek, és mi is megtehetjük ugyanezt napjainkban.”

Fingerle nővér kijelentette: „Minden nő hozzáfér Isten hatalmához itt a földön. Képesek használni, és használniuk is kell azt!” Lindberg nővér a Szabadító nőknek végzett szolgálatára utalva ezt mondta: „Olyannak látta és fogadta el őket, amilyen voltak. Nem ítélkezett, nem hasonlítgatott, csupán szeretett és a jobbra ösztönzött.” Ehhez De Marco nővér hozzátette: „A nem ítélkező szeretet oly nagyon fontos eleme minden általunk végzett szolgálattételnek, a gondoskodásnak, a meghívásnak a szabad akarat tiszteletben tartásának, ahogy a Szabadító tette!”

Mivel a nemzetközi nőnap a nők eredményeinek az elismeréséről, valamint a sokféleség, az egyenjogúság és az elfogadás ünnepléséről szól, a területi szervezeti tanácsadók tapasztalatai jó példák arra, hogyan segíthetnek a nők mindenütt ezek elérésében, és milyen nagy szerepük lehet mások felemelésében és jóra való ösztönzésében.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.