Sajtóközlemény

Női egyházi vezetők kaptak megbízást vezetőségi tanácsokban

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza néhány női általános tisztségviselője megbízást kapott az egyház papsági vezetőségi tanácsaiban az Első Elnökségtől és a Tizenkét Apostol Kvórumától.

Bonnie L. Oscarson nőtestvér egy Facebook-bejegyzésben beszélt a Misszionáriusi Végrehajtó Tanácsban betöltendő új feladatáról.

„Még mindig élénken emlékszem arra, amikor Thomas S. Monson elnök bejelentette, hogy csökkentik a fiatal nők misszionáriusi korhatárát. Ma tanúja lehettem egy másik jelentős pillanatnak – meghívást kaptam, hogy legyek a Misszionáriusi Végrehajtó Tanács tagja. Nagy megtiszteltetés ez a számomra. Ez az egyház három kulcsfontosságú tanácsának az egyike, melyek élén a Tizenkettek tagjai állnak. Linda Burton nőtestvér mostantól a Papsági és Családi Végrehajtó Tanács, Rosemary Wixom nőtestvér pedig a Templomi és Családtörténeti Végrehajtó Tanács tagja lesz.
Mily nagyszerű időszak most nőnek lenni az egyházban, ahol minden eddiginél többre becsülik és nagyobb szükség van a véleményünkre.  Hálás vagyok a lehetőségért, hogy a meglátásaimmal és a tapasztalataimmal elősegíthetem a tanács munkáját, miközben közösen azon munkálkodunk, hogy megosszuk a visszaállított evangélium üzenetét.”

Dallin H. Oaks elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a Facebook-oldalán támogatásáról biztosította a női vezetőket az új feladataik ellátásában.

„Nagy örömmel olvastam Bonnie Oscarson nőtestvér bejegyzését a Facebookon a női tisztségviselők új megbízásairól a három általános papsági tanácsban. Szükségünk van a bölcsességükre és a részvételükre. Észszerű okokból a megbízásaik összhangban állnak a jelenlegi feladataikkal. 
Oscarson nőtestvér abban az időben fog a Misszionáriusi Végrehajtó Tanácsban szolgálni, amikor az egyházban példa nélkül állóan sok misszionárius szolgál, köztük rengeteg fiatal nővel. Wixom nőtestvérnek a Templomi és Családtörténeti Végrehajtó Tanácsba szóló megbízása nagy segítségünkre lesz abban, hogy megtanítsuk a fiataljainknak, hogyan ismerhetik meg az őseiket.
Az is nagy örömmel töltött el, hogy az Első Elnökség jóváhagyta a Papsági Végrehajtó Tanács átnevezését »Papsági és Családi Végrehajtó Tanácsra«. Tudom, hogy Burton nőtestvér értékes meglátásokat fog megosztani az új pozíciójában, miközben az egyház, szerte a világon élő női tagjait fogja képviselni.”

Linda K. Burton nőtestvér, a Segítőegylet általános elnöke; Bonnie L. Oscarson nőtestvér, a Fiatal Nők általános elnöke; valamint Rosemary M. Wixom nőtestvér, az Elemi általános elnöke, olyan tanácsokban kaptak megbízást, amelyek az egyház számára határoznak meg eljárásrendeket.  

„Szívből hálás vagyok, hogy elhívtak szolgálni a Papsági és Családi Végrehajtó Tanácsba. A történelem során az egyház jó férfi és női tagjai azon munkálkodtak közösen, hogy erős alapot építsenek Krisztus visszaállít evangéliumának, hogy az virágozzék és reményt adjon annak a világnak, amely oly sokszor nélkülözi a fényt. Most mindennél fontosabb, hogy összefogva és Mennyei Atyánk tervét követve hazahozzuk a gyermekeit.”

Burton nőtestvér a Papsági és Családi Végrehajtó Tanácsban, Oscarson nőtestvér a Misszionáriusi Végrehajtó Tanácsban, Wixom nőtestvér pedig a Templomi és Családtörténeti Végrehajtó Tanácsban fog szolgálni. A Papsági Végrehajtó Tanács neve Papsági és Családi Végrehajtó Tanácsra változott.

Rosemary M. Wixom
„Az elemis gyermekek éneklik a következőt: Oly gyönyörű a templom. Vannak olyan gyermekek is, akik kutatják a családi neveiket és indexelést is végeznek. Imádják a templomokról és a saját őseikről szóló történeteket. Ezek az összetartozás érzését nyújtják nekik, és megerősítik a szívükben azt a célt, hogy rendíthetetlenek maradjanak az evangéliumban, és hogy egy nap elmenjenek a templomba. Tudom, hogy az igazságok, melyeket a gyermekeinknek tanítunk, felnőttként is a szívükben él majd. Pontosan ezért tekintem különleges kiváltságnak, hogy most a Templomi és Családtörténeti Végrehajtó Tanácsban szolgálhatok.”

„Meggyőződésünk, hogy ezeknek az általános segédszervezeti elnököknek a bölcsessége és véleménye nagyban hozzá fog járulni ahhoz a fontos munkához, melyet ezek a tanácsok látnak el” – írta az általános felhatalmazottaknak és általános segédszervezeti elnököknek szóló levelükben Thomas S. Monson elnök, az egyház elnöke; Henry B. Eyring elnök, az Első Elnökség első tanácsosa; valamint Dieter F. Uchtdorf elnök, az Első Elnökség második tanácsosa.

Az új megbízások azonnal hatályba is léptek.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.