Sajtóközlemény

Oaks elnök római egyetemi hallgatóknak beszélt a vallásszabadság fontosságáról

Elmondása szerint a hívő embereknek olyan összefogást kell képezniük, amely „támogatja és hirdeti a vallásszabadságot szerte a világon, és menedékül szolgál számára".

Dallin H. Oaks elnök, Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza Első Elnökségének a tagja 2021. december 14-én a római La Sapienza Egyetemen mondott beszédet. Ebben kijelentette, hogy a vallásszabadság a világ egészének felbecsülhetetlen, megóvásra érdemes értékei közé tartozik.

President Oaks Rome 01
President Oaks Rome 01
Dallin H. Oaks elnök beszél a római La Sapienza Egyetemen 2021. december 14-én, kedden2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Beszédében elmagyarázta azt is, hogy Jézus Krisztus Egyháza visszaállított (tehát nem protestáns vagy katolikus) felekezet. Dallin H. Oaks, aki az Első Elnökség első tanácsosa, azt mondta, hogy „a keresztény tan teljességének a visszaállítása azt tanítja nekünk, miszerint Isten azért teremtette meg és helyezte a földre a gyermekeit, hogy lelkileg növekedjenek azáltal, hogy helyesen választanak a jó és a gonosz között, összhangban az Ő parancsolataival. A választás szabadságának tehát alapvető szerepe van Isten tervében.”

Oaks elnök a Brigham Young Egyetem professzorának, Cole Durhamnek, valamint saját két apostoltársának az írásaiból idézve a vallásszabadság több kulcsfontosságú hasznáról is beszélt.

Rámutatott, hogy a vallásszabadság védelme „nemcsak más kulcsfontosságú jogok védelmével, hanem egyéb olyan társadalmi előnyökkel is összefügg, mint például a gazdasági szabadság, a háztartásokra vetített magasabb bruttó hazai össztermék (GDP), a nők magasabb jövedelme, a nemek közötti egyenlőség, az írni-olvasni tudók magasabb aránya, a jobb egészség és oktatás, valamint a demokrácia megszilárdulása”.

President Oaks Rome 02
President Oaks Rome 02
Paolo Naso, a politológia és újságírás professzora, valamint DallinH. Oaks elnök az Első Elnökségből, 2021. december 14-én kezet fog a Római La Sapienza Egyetemen2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Mint elmondta, a vallásszabadságból egyéb előnyök is fakadnak: pluralizmus, béke, valamint az egyház és az állam megfelelő különválása. D. Todd Christofferson elder egyik beszédét idézve Oaks elnök kifejtette: „A vallásszabadság története azt mutatja, hogy a tisztelet tiszteletet szül. A vallásszabadságot védelmező kormányzatok kevesebb társadalmi ellentétet és nagyobb mértékű társadalmi összetartó erőt tapasztalnak.”

Oaks elnök hosszan beszélt a vallásszabadság egy további hasznáról is: arról a jótékonysági munkáról, amelyet a hívő emberek végeznek. Idézte Quentin L. Cook eldertől a Notre Dame Egyetemen 2021 júniusában elhangozott beszédének azt a részét, mely szerint „a világi társadalomnak a javára válik a vallási felelősségvállalás”, mert „jó cselekedetek sokaság[ával jár], melyek másokért való megtételére a vallás ösztönzi a hívő embereket”. Oaks elnök több 2021-es példát is megosztott az utolsó napi szentek világából:

  • Jézus Krisztus Egyháza tagjai világszerte mintegy 6 millió órányi szolgálatot végeztek az egyház által támogatott jólléti és emberbaráti projektekben (ebben nincs benne az egyháztagok ettől függetlenül is végzett szolgálata).
  • A JustServe weboldala több mint 655 000 önkéntesnek segít feltérképezni a helyi közösségek szükségleteit, és reagálni azokra.
  • Olaszországban az egyház a katolikus egyházzal és másokkal együttműködve segíti a menekülteket étellel, lakhatással, orvosi ellátással és szakmai képzéssel.
  • A Földközi-tenger térségében az utolsó napi szentek muszlim, zsidó, valamint más keresztény szervezetekkel dolgoznak együtt azon, hogy a konfliktusokra, az éhezésre, a betegségekre és a kényszerű elvándorlásra reagáljanak.
  • Az egyház együttműködik az indiai kormányzattal, hogy jobb hozzáférést biztosítson látásjavító szolgáltatásokhoz, kismama- és újszülöttgondozáshoz, valamint szakmai képzésekhez. Az egyház emellett 4 millió dollárt adományozott oxigénkoncentrátorokra, lélegeztetőeszközökre és egyéb gyógyászati eszközökre.
  • Az egyház több mint 575 egyéb, a Covid19-hez kapcsolódó projektben vesz részt 74 országban.

Hasonlóan ahhoz, amit novemberben a Virginiai Egyetemen elmondott beszédében is megfogalmazott, Oaks elnök kijelentette, miszerint a vallásszabadság virulásához elengedhetetlen az, hogy békében éljünk másokkal – ez az, amit az egyház „mindenki iránti méltányosságnak” nevez.

President Oaks Rome 03
President Oaks Rome 03
Alessandro Saggioro, a Római La Sapienza Egyetem történelem- és teológiaprofesszora beszél a hallgatók és az oktatók előtt 2021. december 14-én2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Dallin H. Oaks elnök a következőket mondta: „Mivel polgártársakként élünk egy többféle elvet valló társadalomban, ezért a valóság az, hogy el kell fogadnunk néhány olyan törvényt, amelyet nem kedvelünk, és meg kell tanulnunk békében élni olyan emberekkel, akiknek az értékei különböznek a sajátjainktól. Nem várhatjuk el a saját álláspontunk kizárólagos uralmát – és nem is törekedhetünk erre –, de a kölcsönös tisztelet gyakorlása során a mindenki iránti méltányosságra kell törekednünk. Ez természetesen megköveteli, hogy törekedjünk mások tapasztalatainak és aggályainak a megértésére.”

Oaks elnök elmondta továbbá, hogy bár jelenleg az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusában van elakadva egy mindenki iránti méltányosságot célzó törvényjavaslat, „az érintett értékek fontossága miatt érdemes erőfeszítéseket tenni a megegyezésre”. Hozzátette, hogy „a kormányok és a vallás vagy a meggyőződés szabadságára törekvők közötti működő kapcsolatok kialakítása olyan téma, melynek terén sokat tanulhatunk egymástól”.

Oaks adatokat is említett arról, hogy napjainkban kevesen becsülik a szervezett vallást és a vallásszabadságot. Miért van ez így? Elmondása szerint talán azért, mert elveszítettük Krisztus azon alapvető tanításának a fonalát, hogy szeressük Istent és a felebarátainkat.

„Az isteni parancsolatok által előírt szeretettel és kölcsönös tisztelettel meg kell találnunk a módját, hogy miként tanuljunk egymástól, és miként erősítsük meg azokat a közös nézőpontokat, amelyek összetartanak bennünket egy kiegyensúlyozott, sokféle elvet valló társadalomban. Ez a módja annak, hogy meg tudjuk előzni azt, hogy a fontos értékekben jelentkező mély különbségek szétzúzzák az egységünket polgárokként.”

Oaks elnök kijelentette, hogy az előre vezető út a felekezetközi szolidaritás. Cook eldert idézve azt mondta, hogy a katolikusoknak, az evangelikáloknak, a zsidóknak, a muszlimoknak, az utolsó napi szenteknek és más felekezeteknek „a felekezetek azon összefogásának a részét kell alkotniuk, amely támogatja és hirdeti a vallásszabadságot szerte a világon, és menedékül szolgál számára”.

„Olyasvalakiként, aki elhívást kapott, hogy tanúságot tegyen Jézus Krisztusról, és előmozdítsa az Őáltala tanított békességet és szeretetet – zárta beszédét Oaks elnök –, bizonyságot teszek ezen elgondolások erejéről, és Isten áldásait kérem mindazokra, akik igyekeznek előmozdítani ezeket.”

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.