Téma

Templomi házasság

Az egyháztagok hite szerint a templomban kötött házasságok „pecsételve” vannak, és abban az áldásban részesülnek, hogy az örökkévalóságon át tartanak. Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza tagjai hitének központi részét alkotja a tudat, hogy a családi egység tudatos, szerető valóságként a síron túl is folytatódhat, és sértetlen marad a házastársak közötti, valamint a szülők és gyermekek közötti kapcsolat.

Ha egy házaspár a templomban köt házasságot és egymáshoz pecsételik őket, akkor születendő gyermekeik automatikusan hozzájuk vannak pecsételve. Ha a gyermekek a házaspár pecsételése előtt születtek, akkor ezek a gyermekek később szüleikkel együtt részt vehetnek a templomi pecsételésben. Az örökbe fogadott gyermekeknek is lehetőségük nyílik arra, hogy örökbe fogadó szüleikhez pecsételjék őket.

Az örökkévaló család fogalma a szentírásokból és mai kinyilatkoztatásokból ered. Az Újszövetségben például Máté 16–19-es versei feljegyzik Jézus Krisztus Péter apostolhoz intézett következő szavait: „És néked adom a mennyek országának kulcsait; és a mit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és a mit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.” Az egyház a „megköt” szót egyenértékűnek tartja azzal, hogy „megpecsétel”.

Egy felmérés szerint, melyet a Los Angeles Times 2000 cikkében közöltek, „válás vonatkozásában a[z utolsó napi szent] templomi házasságok tartósnak ígérkeznek”, mindössze 6% a válások aránya. Egy másik felmérés, amelyet 1993-ban közölt a Demography Magazine, arra a következtetésre jutott, hogy Amerika összlakossága körében Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza azon tagjai között a legvalószínűtlenebb a válás, akik az egyház templomaiban kötnek házasságot.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.