Téma

Vallásszabadság

A vallásszabadság alapvető emberi jog, amely minden ember lelkiismeretét védelmezi. Lehetővé teszi, hogy legbensőbb hitünknek megfelelően gondolkodjunk, azt kifejezésre juttassuk és aszerint cselekedjünk. Világszerte azonban, ahogyan az Egyesült Államokban is, ez a szabadság folyamatosan csorbul. Egyházak, vallási szervezetek és egyének is szembesülnek a korlátozások növekvő számával, amikor a közéletben vesznek részt, hangot adnak hitüknek, vagy éppen szolgálják a társadalmat. Az egyháztagok és a jóakaratú emberek azonban sok jót tehetnek a vallásszabadság megőrzéséért és megerősítéséért.

Mit jelent a vallásszabadság?  

A vallásszabadság alapvető emberi jog, valamint az első helyen áll az Egyesült Államok alkotmánya által biztosított szabadságjogok sorában. Annak a joga ez, hogy kigondoljuk, kifejezésre juttassuk és tetteinkbe ültessük azt, amiben mélyen hiszünk, lelkiismeretünk parancsai szerint.  

Miért szükséges a vallásszabadság?

A vallásszabadság, vagy a lelkiismereti szabadság, alapvető fontosságú a sokszínű társadalom egészségéhez. Lehetővé teszi, hogy a különböző hitek és meggyőződések virulhassanak. A vallásszabadság védelmezi minden csoport és egyén jogát – ideértve a legsebezhetőbb csoportokat és egyéneket is –, legyenek akár vallásosak, akár nem. 

Miért fontos a mormonoknak a vallásszabadság?

Tanításaik és történelmük okán az utolsó napi szentek különösen elkötelezettek a vallásszabadság iránt. A mormon vezetők már mintegy 200 éve tanítanak arról, hogy a vallásszabadság mindenki számára fontos: „Igényt tartunk arra a kiváltságra, hogy saját lelkiismeretünk parancsai szerint hódoljunk a Mindenható Istennek, és minden embernek megadjuk ugyanezt a kiváltságot, hadd hódoljanak úgy, ott és annak, ahogy, ahol és aminek akarnak.”

Miért elengedhetetlenül fontos a vallás a társadalom számára?

A vallásnak elengedhetetlenül fontos helye van a társadalomban. Hogy ki tudja fejteni pozitív befolyását, a vallási szervezeteknek és vallásos egyéneknek fizikai, társadalmi és jogi élettérre van szükségük vallásuk gyakorlásához. Minden törvényes hangnak helye van a közéletben. Sem a vallásos, sem a világi hangokat nem szabad elhallgattatni. A vallás nem csak a személyes hódolatról szól: része a társadalmi és erkölcsi kérdésekben való nyilvános állásfoglalás is.

Mit kíván tőlünk a vallásszabadság?

A vallásszabadság egyaránt jelent kötelességet és jogot is. A vallásszabadság és az előzékenység összefüggnek, olyan kölcsönös kötelezettséget alkotva, mely minden ember veleszületett méltóságában gyökerezik. A vallási szervezetek és vallásos emberek felelősek a nézeteik ésszerű és tiszteletteljes megfogalmazásáért. 

Mit tehetünk?

  • Tudjunk meg többet a vallásszabadságról: mi az, hogyan működik és milyen problémák fenyegetik.
  • Gyakoroljuk a vallásszabadságot: tiszteljük mások vallási meggyőződését, ahogyan a vallástalanok meggyőződését és véleményét is. Legyünk előzékenyek beszélgetéseink és társas érintkezéseink során, személyesen és az interneten egyaránt.
  • Csatlakozzunk másokhoz a vallásszabadság támogatásában: vegyünk részt minden olyan közösségi tevékenységben, amelyet helyénvalónak tartunk. Használjuk az internetet és a közösségi médiát arra, hogy segítsünk másoknak többet megtudni a vallásszabadságról.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.