Sajtóközlemény

Változás az egyház Isten által kinyilatkoztatott nevének magyar fordításában

2018 augusztusában Russell M. Nelson elnök, az egyház prófétája és elnöke mennyei sugalmazást érzett azzal kapcsolatban, hogy az Úr szentjei ismét összhangba kerüljenek Isten akaratával, ami az Ő visszaállított egyháza nevének helyes és pontos használatát illeti.

Jézus Krisztus visszaállított egyházának Isten által elrendelt, angol nyelvű nevét (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) az Úr 1838-ban nyilatkoztatta ki prófétájának, Joseph Smithnek, amint azt a Tan és szövetségek 115:4 feljegyzi.

„Munka vár ránk annak érdekében, hogy összhangba kerüljünk az Ő akaratával. Az elmúlt hetekben a különböző egyházi vezetők és osztályok már elindították az ehhez szükséges lépéseket” – nyilatkozta Nelson elnök 2018. augusztus 17-i közleményében.

Ezen erőfeszítés részeként az egyház szervezett és ihletett módon felhagyott az egyház neve különböző rövidítéseinek, valamint az arra széles körben használt, de nem Isten által kinyilatkoztatott kifejezések használatával. Mostanra az egyház vezetői, osztályai, kapcsolódó szervezetei, központi honlapja, tagjai és sokan mások is az egyház helyes nevét használják.

A 2020. áprilisi általános konferencia szombat esti ülésén Russell M. Nelson elnök kijelentette: „E rendkívüli erőfeszítések azért történtek, mert ha az Úr nevét eltávolítjuk az Ő egyházának nevéből, akkor azzal akaratlanul is Őt távolítjuk el hódolatunk és életünk középpontjából.”

E kiemelt fontosságú törekvés részeként az egyház szorgalmazta a név egyes fordításainak ihletett áttekintését, mérlegelését és szükség szerinti átdolgozását, hogy azok még pontosabban tükrözzék az egyház eredeti (angol) nevét. 

E folyamat eredményeként Jézus Krisztus visszaállított egyházának magyar neve imádságos lélekkel meghozott döntések alapján 2020. április 5-én a következőre módosult: Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza.

Az egyház új jelképében már a módosult név szerepel.

                    

Ahogy azt az Első Elnökség 2019-ben is kérte, amikor az egyház a teljes nevének helyes használatát célzó változtatásokat tett, a világszerte élő egyháztagok most is legyenek türelmesek és megértőek, miközben minden nyelven lezajlanak a név fordításaival és a jelképpel kapcsolatos változtatások.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.