A Sajtószoba Blog

A család nemzetközi napja

Az ENSZ 1994-ben május 15-ét A CSALÁD NEMZETKÖZI NAPJÁ-vá nyilvánította. A felhíváshoz a világ számos országa mellett Magyarország is csatlakozott. A nemzetközi szervezet célja a kezdeményezéssel nem más volt, mint hogy a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb „intézményére” irányítsa.
A mormonok életében a család kulcs fontosságú szerepet tölt be. A világnap alkalmából ezúttal a veszprémi gyülekezetből Zsida Gyuláné Ágnesnek, a Segítőegylet elnökènek gondolatait olvashatják.

Gondolataim a Családról

Az édesanyám azt tanította, hogy a gyermekeket a szeretet és a türelem neveli naggyá. Mi mindannyian Isten nagy családjához tartozunk, az Ő gyermekei vagyunk.

A Bibliában a tízparancsolatból az első két legfőbb parancsolat is a szeretetről szól. Legnagyobb példaképünk Jézus Krisztus is, az élete során számos tanítást adott nekünk  a szeretetről és a türelemről. Legnagyobb bizonyítékaként pedig annak, hogy mennyire szeretet bennünket, ott van számunka az ő végtelen, engesztelő áldozata. De e két tulajdonság nélkül nem működnek az emberi kapcsolatok, tönkremennek a házasságok, szétszakadnak a családok, és ez végső soron komoly veszélyt jelent a társadalom egészére is. Isten tervében a legfontosabb egység, a család. Csak erős, Isten normái szerint élő családok jelenthetnek biztos hátteret, és nyújthatnak segítséget számunkra az élet számos kihívásával szemben.

Azonban ma, amikor ebben a felgyorsult, rohanó világban körülnézünk, azt látjuk, hogy az embereknek emellett az életvitel mellett nincs idejük a szeretetre. Kevésbé figyelünk oda egymásra, nem ápoljuk eléggé a családi kapcsolatainkat. Egy a közelmúltban megélt személyes tragédiám, testvérem elvesztése világított rá arra, hogy pont a leglényegesebb dolgokra nem figyeltem eléggé. Különböző elfoglaltságokra hivatkozva, sok esetben győztem meg magamat arról, hogy éppen miért is nem érek rá, mintegy mentséget keresve és találva az elhalasztott lehetőségekre, amelyet vele tölthettem volna. Azonban rá kellett jönnöm ismét arra, hogy nincs annál fontosabb, mint szeretettel figyelni egymásra, meghallgatni a másikat, együtt munkálkodva egymásért, a családjainkért. Látom, és elszomorít, hogy családi kapcsolatok futnak zátonyra a figyelem, a türelem, a szeretet hiányában. Az emberek sokszor háttérbe szorítják Istent, és így azt sem veszik észre, hogy Ő ettől még ott van, és soha nem hagy el bennünket. Úgy érzem fontos, hogy mindannyian elgondolkodjunk jelenlegi helyzetünkön, és komolyan számot vessünk az életünkkel.

Egyszer régen azt olvastam, hogy a család valójában egy olyan remekmű, amiért érdemes élni, dolgozni. Isten szeretete kell, hogy uralja érzéseinket, cselekedeteinket.

Idén 20 éve annak, hogy Gordon B. Hinckley - az egyházunk akkori elnöke üzenete részeként a Segítőegylet általános gyűlésén, Salt Lake Cityben felolvasta az azóta A család: Kiáltvány a világhoz címmel megismert üzenetét. Megszívlelendő figyelmeztetések, tanítások sorát olvashatjuk, melyek betartása biztosan eredményezi, hogy otthonainkban harmónia, boldogság uralkodhasson. Jó néhány gondolat ebből az írásból számomra felbecsülhetetlen értékkel bír, és gondolkodtat el: "a család központi szerepet játszik a Teremtő gyermekeinek örökkévaló sorsára vonatkozó tervében. ... Boldogság leginkább akkor érhető el a családi életben, ha az Úr Jézus Krisztus tanításaira épül… Az embereket mindenhol arra intjük, hogy erősítsék meg családjaikat ezen időtálló értékek szellemében… A sikeres házasságok és családok a következő alapelveken nyugszanak és működnek: hit, ima, bűnbánat, megbocsátás, tisztelet, szeretet, együttérzés, munka és tartalmas szabadidős tevékenység.” Nagyon szeretem minden egyes szavát ennek a kiáltványnak és boldog lennék, ha minden ember elolvasná és alkalmazná ezeket az Isten által vezérelt szeretetteljes szavakat, tanításokat. Abban is biztos vagyok, hogy a boldog családok egy boldogabb és szebb világot is jelenthetnének! Ahogy Gordon B. Hinckley fogalmazott: „Bármely nemzet ereje otthonai falaiban gyökerezik”.

Nagy örömmel tölti el a szívemet, hogy a sok negatív hatás mellett, amelyek napjainkban a családokat fenyegetik, egyre többen ismerik fel, hogy összefogással tehetnek azok megmentéséért, támogatásáért. Több  szervezet is szívén viseli a családok erősítését, védelmét, ahogy teszi azt az ENSZ is, amely 1994-ben május 15-ét a családok nemzetközi napjává nyilvánította. A kezdeményezés célja, hogy a figyelmet a családokra irányítsa, természetesen nem arra gondolva, hogy azok csak ezen az egy napon fontosak. Soha nem szabadna megfeledkeznünk arról, hogy életünk minden napját Isten tanításaira építsük. Ha a házasságokban minden az Ő rendelése szerint történik, ha a családok követik az útmutatásait, akkor amellett, hogy a családtagok között a szeretet uralkodik, valósággá válhat az  ígéret, miszerint a házasságok, a családi  egységek folytatódnak és örökre fennmaradnak! Erős bizonyságom van erről.

A közelmúltban megtartott tavaszi cövek konferencián Southwick elnök arról tanított bennünket, hogy nem szabad elfelejtenünk, képesek vagyunk mindnyájan a változásra, jobbakká válhatunk, és Isten parancsolatainak betartása boldogságot hoz az életünkbe. Ha optimistán tekintünk előre, ha megbocsátunk, ha dicsérünk, ha  mosolygunk, erősebbekké válunk, és ez által segítünk másokat is azzá válni.  Ragyognunk kell, - mondta - világítanunk, mint Jézus világosságának.

„A szentírások azt tanítják nekünk, hogy Krisztus világossága és Nap fénye az egy és ugyanaz és hogy a Lélek ebből a világosságból ad egy részt mindenkinek, aki a világra jön. Sugározzuk mi ugyanúgy Krisztus fényét, mint ahogy a Nap szórja szét erőteljes sugarait.

Amikor az evangélium szerint élünk és betartjuk a parancsolatokat, akkor hagyjuk, hogy ragyogjon a fényünk. És ha közben mosolygunk, akkor annál világosabb a fényünk.”

Biztos vagyok benne, ha szívünk örvendező tud lenni mindennapi kihívásaink közepette is, meglátva mindig a szépet, a jót körülöttünk, boldogabbak leszünk és boldogabb lesz a családunk is.

Gondolataimat egy kedves gyermekének néhány sorával zárom:  „Nagy  áldás a család, segít azzá válnunk mit Isten elvár. Családunk oly drága, Jó Atyánk ajándéka.”

A Blog böngészése

Névjegy: This blog is managed and written by staff of the Public Affairs Department of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The information here is reliable and accurate but should not necessarily be viewed as official statements from the Church. The purpose of this blog is to provide journalists, bloggers, and the public with additional context and information regarding public issues involving the Church. For official news releases and statements from the Church, visit MormonNewsroom.org.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS: Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.