Sajtóközlemény

A globális és a lokális közt

Ez egy nemzetközi vallásszabadsággal foglalkozó hétrészes sorozat ötödik része

A világ, úgy tűnik, egyre kisebb lesz.

A technika segítségével egyre könnyebben érjük el egymást. A közösségi média felgyorsítja a gondolatáramlást és áthidalja a távolságot. Egyre több ember gondolkodik, dolgozik és él közös információtérben. Az ipar és a kereskedelem kiterjeszti a politikai és gazdasági határokon is túlra az emberi tevékenységet. Különböző vallások és világnézetek találkoznak és ütköznek. Nemzetközi szervezetek igyekeznek népszerűsíteni a jogok, a szabadság és a demokrácia különböző mércéit világszerte.

Ám mindezen irányzatok ellenére a helyi életmód még nem tűnik el. Az emberek még inkább nagyra értékelik saját kultúrájuk egyediségét. Szeretnék megőrizni az őket meghatározó értékeket, hagyományokat és hitelveket. Mexikó és Malajzia például résztvevője ugyan a nemzetközi rendszernek, ám nem szeretnék, ha New York vagy London irányítaná a nemzeti életüket. A kicsi még mindig számít.

Joseph Nye politológus ezt írta: „Ne várjuk – és ne is tartsunk attól –, hogy a globalizmus homogenizációt eredményez majd. Ehelyett inkább egyre gyakrabban és egyre változatosabban hoz majd minket kapcsolatba a körülöttünk lévő mássággal.”[1]

Függetlenül attól, hogy merre utazunk, merre járunk vagy hol telepszünk le, adott helyeken éljük az életünket, mely helyeknek adott személyiségjegyei, szokásai és kultúrái vannak. A szomszédjainkkal és hittársainkkal való érzelmi közösségünk segít jellemünk formálásában. Az ősöktől örökölt feladatok kötelességtudattal itatják át munkavégzésünket. Országunk tájai a földhöz kötnek minket. Népünk történelme értelmet ad a küzdelmeinknek. Minden hely másmilyen.

A helyi lakosság gyakran fenyegetve érzi magát a nemzetközi szervezetek befolyásától. A különféle tanácskozó testületekre, egyezményekre, büntetőintézkedésekre és határozatokra hatalmas, személytelen erőkként tekintenek, melyek a helyi autonómiát csorbítják. Az ilyen testületek a nemzetállamok közti viselkedést szabályozzák, és valamilyen közös célt akarnak elérni. Azonban amit erkölcsi mércének szánnak, gyakran erkölcsi kényszernek tűnik. A kistérségi értékeket, mint például a hit, a család és a közösség, nem lehet úgy felhígítani, hogy az ne koptassa ki a társadalom szövetét. Ezek az apró dolgok elveszhetnek a nemzetközi politika hatalmas színterén.

A feszültség számos módon megjelenik: az istenkáromlást tiltó törvények ütköznek a szólásszabadsággal; a megkülönböztetést gátolni igyekező rendelkezések ellentétbe kerülnek a társulási joggal; a vallási lelkiismeret jogai ellentmondanak az LMBT-jogoknak; a hagyományos nemi szerepek versengenek a nemi egyenlőséggel; a liberális erkölcsösség vitázik a konzervatív erkölcsösséggel; a vallási öltözködési normák kihívást jelentenek a világias érzékenység számára; a személyes szabadságjogok pedig sértik a közösségi érdeket.

A hétköznapi helyeken hétköznapi életet élő hétköznapi emberek igen távol érezhetik magukat a nemzetközi szervezetek magasröptű párbeszédétől. Az emberi jogok fejlődését gyakran a kormányzati rendelkezések tükrében mérik. Ám Michael Ignatieff globális közszereplőnek kétségei vannak afelől, hogy az emberi jogok nyelvezete „részévé vált-e már… a bizalom és türelem, a megbocsátás és megbékülés mindennapi gyakorlatának, melyek az egyéni erkölcsi viselkedés lényege.”[2]

Mindazonáltal ez nem a jó és a rossz története. A nemzetközi szervezetek is elvi és erkölcsi alapon cselekszenek. Értéket jelent számukra az egyenlőség, a méltóság és a béke, valamint jelentős szerepet játszanak a nézeteltérések rendezésében és a konfliktusok kezelésében. Mindkét oldal arra törekszik, amit ő maga helyesnek ítél, és fel kellene ismerniük a másik által képviselt jót is. Az udvarias párbeszéd lehetőséget ad a különböző feleknek az emberi jogok közös előmozdítására, a helyi kultúra függetlenségének tiszteletben tartása mellett.

Jose Casanova szociológus ennek céljából egy „globális civil társadalom” kialakulását képzeli el, és vallja, hogy a világméretű és a helyi közti tartós egyetértésnek „a tágabb normákban kell gyökereznie, melyek visszhangra lelnek a világméretű emberiséget alkotó különféle emberek erkölcsi, kulturális és vallási hagyományaiban.”[3]

A véleménykülönbség és a párbeszéd nem a gyengeség jele. Azt jelzik, hogy az emberek számára fontos a közösségük és a világ érdeke.

A párbeszéd megakadályozza, hogy bezárkózzunk a saját világunkba.


[1] Joseph Nye, “Globalism Versus Globalization,” The Globalist, Apr. 15, 2002.

[2] Michael Ignatieff, “Human Rights, Global Ethics, and the Ordinary Virtues,” Ethics & International Affairs, Mar. 10, 2017.

[3] Jose Casanova, “Globalization, Norms, and Just Governance,” in Religion, Peace, and World Affairs: The Challenges Ahead (2016), 29.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.