Vezető hír

A mormonok 100 éve tartanak családi estet

A jelenleg Utah állambeli Provóban élő Frank Santiago akkor sajátította el részleteiben Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tanait és döntötte el, hogy megkeresztelkedik, mikor még 1957-ben Alaszka környékén állomásozott az Amerikai Egyesült Államok Légierejével. Az egyik ilyen sarkalatos részlet a családra való összpontosítás volt, és Frank elhatározta, leendő családjában alkalmazni kívánja ezt tant.

A seregben való szolgálata leteltével Frank elhagyta szülővárosát, New York Cityt, beiratkozott a Brigham Young Egyetemre a Utah állambeli Provóban, feleségül vette Ella Castagnót a utahi Erda városából, majd öt fiú és később két lány, vagyis összesen hét gyermek édesapja lett. „Nagyon erős érzéseim voltak ezzel a családi felelősségemmel kapcsolatban – mesélte Frank. – Mindig azt akartam, hogy a gyermekeim tudják, az evangélium a legfontosabb dolog az életemben, és bármit megtennék, hogy segítsek nekik az Istenbe vetett személyes hitük kifejlesztésében.”

A Santiago család és több millió más egyháztag hasonlóképpen igyekszik azon, hogy időbeosztásukat és a mindennapi életben felmerülő igényeket hozzáigazítsák az immáron 100 éves tanácshoz, mely szerint rendszeresen tartsunk családi estet. A hetenkénti családi gyűlést – melyhez napjainkban a hétfőt javasolják – a világméretű egyházban mindenütt megtartják, és az egy évszázaddal ezelőtti egyházi vezetők kezdeti tanácsára vezethető vissza.

1915 áprilisában, amikor a társadalom még lassabb ütemben élte az életét, és az Amerikai Egyesült Államok népességének nagy része vidéki környezetben lakott, Joseph F. Smith elnök (1838–1918) bölcsen azt tanácsolta az egyház tagjainak: „Sürgetjük az egyházban a »családi est« bevezetését, mely alkalmakkor az apák és az anyák maguk köré gyűjthetik fiaikat és leányaikat, és taníthatják nekik az Úr igéjét.” 

Az őt követő egyházi vezetők is támogatták a gyakorlatot, de csak 1965-ben, mintegy 50 évvel később – amikorra az egyház tagsága jelentős növekedést mutatott világszerte – történt az, hogy David O. McKay elnök (1873–1970) buzdította a szülőket, hogy következetesen különítsék el a hét egyik estéjét családi estének, és e gyakorlat támogatásához megjelentetett egy tanítói kalauzt is. 1970-ben Joseph Fielding Smith elnök (1876–1972) a hétfő estét jelölte ki a heti családi est számára, és azt az utasítást adta, hogy semmilyen más egyházi program ne ütközzön annak időpontjával.

McKay elnök a családi estre megújult hangsúlyt fektetve megígérte, hogy „nagyszerű áldások” érik azokat, akik eleget tesznek ennek a felelősségnek. A családi est leckéi közelebb hozták egymáshoz az egyháztag családokat, és nagy mértékű béke és harmónia forrását jelentik számos otthonban.
Az egyház jelenlegi elnöke, Thomas S. Monson elnök megerősítette ezt. „Nem engedhetjük meg, hogy elhanyagoljuk ezt a menny által inspirált programot. A család minden tagjának lelki fejlődést hozhat, segítve nekik ellenállni a kísértéseknek, melyek mindenhol körülveszik őket. Az otthon tanult leckék lesznek a legmaradandóbbak.”

Aaron Sherinian és felesége, Emily, a Virginia állambeli Arlingtonból azon egyháztagok táborát gyarapítják, akik követik ezt a prófétai tanácsot.
„A családi est ezekről az őrületes emberekről szól, akikkel megosztjuk az életünket: a családunkról” – mondta Aaron. „A családi est olyan hagyomány, melyben több millió más egyháztaggal osztozunk világszerte – tette hozzá Emily. – A lényeg, hogy szorítunk időt arra, hogy valóban a legfontosabb dolgokat – a hitünket, a családunkat, a szolgálatot és a barátságokat – tegyük az első helyre.”

Stephanie Santiago, aki Frank és Ella menye a utahi Oremből, fontos leckét idéz fel, melyet fiatalkori családi estjei alkalmával tanult.

„Egy idahói 11 gyermekes családban nőttem fel – magyarázza Stephanie. – Édesapám mindig valamilyen vezetői pozícióban szolgált az egyházban, és emlékszem, hogy mindennap az egyházi, inges-nyakkendős uniformisában távozott otthonról, kivéve hétfőnként. Mindannyiunkat biztosított arról, hogy a hétfő a mi különleges időnk, melyet együtt tölthetünk, és velünk lesz, sűrű egyházi és munkahelyi feladatai ellenére is. Most már látom, hogy a férjem, Todd, ugyanúgy becsben tartja a családdal töltött időt, ahogy mindkettőnk édesapja is tette. Ez nagyon sokat számít.”

Az evangélium szerinti közös fejlődés a végső célja a családközpontú tanulással és szórakozással töltött időnek szerte az egyházban. Szó szerint az egyház minden érintett tagja emlékszik valamilyen jelentős tanítási pillanatra a családi estek során, akár gyermekként, akár szülőként, akár nagyszülőként volt benne része. Vannak, akik azt mondják, hogy a hitrendszerük erre a heti szokásra vezethető vissza, mások pedig azt emelik ki, milyen önbizalmat adott nekik a családi estek megtervezése, megszervezése és az azokon való részvétel.

A családi est időrendben
A következő a családi est program jelentősebb dátumait sorolja fel.

1915. április 27.  Az Első Elnökség (Joseph F. Smith, Anthon H. Lund és Charles W. Penrose) felhívása arra, hogy tartsunk „otthoni estet”.

1965. január David O. McKay elnök újra hangsúlyozza a családi estet; kiadásra kerül a Family Home Evening Manual [Kézikönyv a családi est megtartásához]. Útmutatást adnak a családi est levezetésére vonatkozóan az otthonuktól távol élő egyéneknek – például diákoknak vagy egyedülálló felnőtteknek –, akik csoportokban gyűlnek össze családi estre.

1970 
Az egész egyház számára világszerte a hétfő estéket jelölik ki a családi estek megtartására; semmilyen más egyházi gyűlés vagy program nem tehető erre az estére.

1985 
Húsz évvel azután, hogy évenkénti családi est kalauzt publikáltak, bevezették a Family Home Evening Resource Book [Családi est forráskönyv] című kiadványt, mely számos kiadást megért, és a mai napig használatban van.

1987
Elkészül és forgalomba kerül egy 19 rövidfilmet tartalmazó családi est kiegészítő videóanyag.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.