Sajtóközlemény

Az Első Elnökség folytatja az általános konferencia szombat esti üléseinek megtartását

„Ennek az ülésnek a megtartása lehetővé teszi több evangéliumi téma tanítását, és hogy több általános vezető szólaljon fel a konferencián.”

conference centre 01Download Photo

Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza Első Elnöksége a következő levelet küldte el a mai napon (2021. július 30.) az egyház vezetőinek szerte a világon.

Kedves Fivérek és Nővérek!

Jézus Krisztus evangéliumának egyik alapvető tantétele a folyamatos kinyilatkoztatás jelentette áldás, amikor is az Úr kinyilatkoztatja akaratát, „sort sorra, előírást előírásra adva; itt egy kicsit és ott egy kicsit” (Tan és szövetségek 128:21). Például az általános konferencia formája és gyűlésrendje az évek során sokszor változott. Az általános konferencia egyes ülései az egyháztagok vagy vezetők meghatározott csoportjainak szóltak, mint például a jólléti ülés, a női ülés, a papsági ülés, és más olyan ülések, amelyek az egyház bizonyos szervezeteinek megfelelő témákat céloztak meg.

2021 júniusában a soron következő általános konferenciával kapcsolatos változásokat jelentettünk be, amelyek értelmében nem tartottunk volna többé szombat esti ülést. Ezt a döntést a technikában bekövetkezett változásokra alapoztuk, amelyek lehetővé teszik, hogy minden egyháztag és barát megtekinthesse az általános konferencia minden egyes ülését, beleértve a női ülést és a papsági ülést is.

Látjuk, hogy napjainkban az egyháztagok világszerte egyre nagyobb kihívásokkal néznek szembe. Az egyik módja annak, hogy erősebbé váljunk ezekkel a kihívásokkal szemben, Isten igéjének hallgatása (lásd Alma 31:5). Ezért további tanulmányozás és imádság után késztetést éreztünk arra, hogy továbbra is megtartsuk az általános konferencia szombat esti ülését, bár a korábbiaktól eltérő formában.

A 2021. októberi féléves általános konferenciával kezdve folytatjuk a szombat esti ülés megtartását. Az egyház minden tagját és barátját meghívjuk erre az ülésre. Nem lesz konkrét témája, és nem is egy adott demográfiai vagy vezetői csoportnak szól majd. Ennek az ülésnek a megtartása lehetővé teszi több evangéliumi téma tanítását, és hogy több általános vezető szólaljon fel a konferencián.

Hálát adunk az Úrnak az Ő útmutatásáért ebben a kérdésben. Mély szeretetünket és nagyrabecsülésünket fejezzük ki az egyház hithű tagjai iránt szerte a világon, és várakozással tekintünk az általános konferencia elé, amikor az Úr szava kinyilatkoztatásra kerül az Ő szolgáin keresztül.

Őszinte tisztelettel:

Az Első Elnökség

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.