EasterMessageFP2024.jpeg
Sajtóközlemény

Az Első Elnökség húsvéti üzenete

Ebben a húsvéti időszakban arra kérünk benneteket, hogy gondolkodjatok el a Szabadító engesztelő áldozatán és dicsőséges feltámadásán, amelyek mindannyiunkat megáldanak.

Megváltónktól, Jézus Krisztustól a remény ezen üzenetét kaptuk: „E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én [le]győztem a világot” (János 16:33). A Szabadító azt ígéri, hogy ha betartjuk a parancsolatait és a szertartásait, akkor „békességet [kapunk] ebben a világban és örök életet az eljövendő világban” (Tan és szövetségek 59:23).

Tanúsítjuk, hogy Jézus Krisztus él. „Feltámadott!” (Vö. Máté 28:6.) Neki köszönhetően útmutatást és erőt kaphatunk, miközben azokat a terheket viseljük, amelyek a halandóságban várnak ránk. A Szabadító engesztelő áldozatába vetett hitünk által a bűn kötelékei nem tarthatnak a szorításukban, és az életünkben megtapasztalt próbatételeknek nem lesz tartós hatalma felettünk. „A halál fullánkja Krisztusban felemésztődik” (vö. Móziás 16:8).

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Az Első Elnökség

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.