Sajtóközlemény

Az Első Elnökség húsvéti üzenete – 2021

Easter01.JPGDownload Photo

Ezen a húsvéton hálával telve emlékezünk meg Urunk és Szabadítónk, Jézus Krisztus feltámadásáról. Örömmel jelentjük ki és teszünk ünnepélyes bizonyságot arról, hogy Jézus Krisztus miatt mindannyian újra élni fogunk.

Isten örökkévaló tervében központi szerepet foglal el az Ő Fia, Jézus Krisztus küldetése. Ő eljött, hogy megváltsa Isten gyermekeit. A Szabadító engesztelése által a feltámadás és a halhatatlanság valósággá vált mindenki számára, az örök élet lehetősége pedig megadatott mindazoknak, akik jogosulttá válnak rá. Jézus kijelentette:

„Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él; És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.” (János 11:25–26)

Köszönet Istennek Jézus Krisztus engeszteléséért és az Ő ajándékáért, a feltámadásért!

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Első Elnökség

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.