Sajtóközlemény

Az Első Elnökség megosztotta az általános konferencia vezetőségi ülésén elhangzott üzeneteket

Üzenet az Első Elnökségtől

Az általános konferencia e csodás időszakában kiváltság számunkra, hogy a világ minden tájáról összehívhatjuk az egyház rangidős vezetőit, hogy tanítsuk őket, valamint egységesítsük azon erőfeszítésünket, mely által Isten gyermekeit közelebb hozzuk Jézus Krisztus evangéliumához. A tegnap reggeli vezetőségi ülésen az Első Elnökség számos fontos téma kapcsán tartott képzést. Örömünkre szolgál, hogy megoszthatjuk az ülés néhány igen pozitív üzenetét az egyháztagjainkkal és barátainkkal.

Russell M. Nelson elnök visszaemlékezett rá, hogy az elmúlt év során az Úr áldásaként „kinyilatkoztatást kinyilatkoztatásra, ismeretet ismeretre kapt[unk] – azokat, amelyek örömet hoznak, azokat, amelyek örök életet hoznak”. Mindannyian szemtanúi vagyunk, ahogy az Úr a kinyilatkoztatásain keresztül irányítja egyháza ügyeit. Nelson elnök tanított a szolgálattételről és a bűnbánatról; elmondta, hogy ha élünk a bűnbánat ajándékával, akkor ezáltal felemeltetünk és szentebb módon fogunk szolgálatot tenni, valamint otthonunkat is az evangéliumi tanulás központjává tesszük. Izráel a fátyol mindkét oldalán egybegyűjtetik, mi pedig segíteni fogunk felkészíteni a világot Jézus Krisztus második eljövetelére.

Dallin H. Oaks elnök arról tanított, hogy Jézus Krisztus evangéliumának tanítása szerint szeretnünk kell minden embert, valamint kedvesen és udvariasan kell velük bánnunk – még akkor is, ha nem értünk egyet. Isten minden áldást megígért azoknak, akik igyekeznek betartani a parancsolatait, nekünk pedig kötelességünk, hogy „egymást terheit visel[jük], hogy azok könnyűek lehessenek”. Bár az Úr tanán nem változtathatunk, szeretnénk, ha mind az egyháztagjaink, mind pedig az eljárásrendjeink tapintatosak lennének azokkal szemben, akik a halandóság kihívásaival küszködnek. Oaks elnök a beszédében megosztott néhány tudnivalót azokról az új keletű egyházi eljárásrendbeli változásokról, melyek a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű egyháztagokat érintik. (E bejelentés kapcsán további tudnivalók alább találhatóak.)

Henry B. Eyring elnök beszélt az élő és igaz egyházban lévő folyamatos kinyilatkoztatásról – elmondta, hogy az Úr Ádám és Éva korától kezdve napjainkig prófétákon keresztül adott kinyilatkoztatás által vezet, és az Ő szolgáinak adott ilyenfajta kinyilatkoztatások egészen addig folytatódnak majd, míg Ő újra el nem jön. Ennek egyik oka, hogy a változó körülmények közepette szükségünk van az Úr iránymutatására, az egyház történelme során pedig mindig is Ő irányította a gyakorlatokat és eljárásrendeket érintő változásokat.

Azért imádkozunk, hogy ezeket a tanításokat ugyanolyan lelkülettel fogadja majd mindenki, ahogy mi kaptuk őket az Úrtól és osztottuk meg a vezetőinkkel – pozitív és felemelő tanításként, mely számos életre áldást hoz majd. Hálával ismerjük el Isten folyamatos iránymutatását és minden gyermeke iránt érzett szeretetét, és arra kérjük egyháztagjainkat, hogy újítsák meg az az iránti elkötelezettségüket, hogy a Szabadító Jézus Krisztus tanítását követve szeretik Istent és szeretik egymást.

Őszinte tisztelettel:

Az Első Elnökség

Oaks elnök által megosztott tudnivalók – Módosulnak az azonos neműekhez vonzódó személyekre, valamint a nem egyháztag szülők gyermekeire vonatkozó egyes előírások

Az Első Elnökség irányítása alatt Oaks elnök elmondta, hogy a magukat leszbikusként, melegként, biszexuálisként vagy transzneműként azonosító szülők gyermekeit az Első Elnökség jóváhagyása nélkül is meg lehet keresztelni – azonnali hatállyal –, amennyiben a gondviselő szülők engedélyt adnak a keresztelésre, továbbá ha megértik mind a tant, melyet a megkeresztelt gyermek tanulni fog, mind pedig a szövetségeket, melyek megkötését elvárják majd tőle.

A nem egyháztag szülő vagy szülők (ideértve az LMBT-szülőket is), kérhetik, hogy csecsemőjük részesüljön névadó áldásban egy érdemes melkisédekipapság-viselő által. A szülőknek tisztában kell lenniük azzal, miszerint a gyülekezet tagjai időről időre felveszik majd velük a kapcsolatot, és hogy amikor az áldást kapott gyermek eléri a 8 éves kort, az egyház egyik tagja kapcsolatba fog velük lépni, és javasolni fogja, hogy a gyermek keresztelkedjen meg.

A kézikönyvünk korábban az egyháztagok által kötött azonos nemű házasságot hitehagyásként jellemezte. Bár az ilyen házasság továbbra is komoly véteknek minősül, az egyházi fegyelmezés szempontjából nem lesz hitehagyásként kezelve. Ehelyett a heteroszexuális és a homoszexuális kapcsolatokon belüli erkölcstelen viselkedést ugyanúgy fogjuk kezelni.

Ezek az igen pozitív eljárásrendek, melyek ma reggel kerültek bejelentésre, bizonyára segítséget nyújtanak majd az érintett családoknak. Az egyháztagjaink arra irányuló erőfeszítései pedig, hogy megértőbbek, könyörületesebbek és szeretőbbek legyenek, növelhetik a jószándékú emberek közti tiszteletet és megértést. Szeretnénk csökkenteni a napjainkban oly elterjedt gyűlöletet és viszálykodást. Bizakodóak vagyunk, hogy az emberek többsége – bármi legyen is a hitelvük vagy az irányultságuk – fokozottabb megértésre és kevesebb ellenséges megnyilvánulásra vágyik. Mi kifejezetten erre vágyunk, és ennek elérésében igyekszünk segíteni az egyháztagjainkat és másokat is.

Ezeket az új eljárásrendeket világszerte szétküldjük a papsági vezetőknek, továbbá a vezetők által használt egyházi kézikönyv online frissítéseibe is bekerülnek majd. Ezek a változtatások semmiféle változást nem jelentenek az egyház házasságra vonatkozó tanára vagy Istennek a nemi tisztaságra és erkölcsösségre vonatkozó parancsolataira nézve. A szabadítás tervének tana és a nemi erkölcsösség fontossága nem fog változni. Ezek az eljárásrendi változtatások a Tizenkét Apostol Kvórumában lévő fivéreinkkel folytatott hosszas tanácskozás eredményei, továbbá buzgó, egységes imánké, hogy megértsük az Úr ezen témára vonatkozó akaratát.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.