Sajtóközlemény

Az Európa Terület elnöksége politikai részvételre és szavazásra buzdítja az egyház tagjait

Európai választások:

Részvétel a politikában, szavazás, valamint az egyház politikai semlegessége

Kedves fivérek és nővérek!

Állampolgárokként kiváltságunk és kötelességünk tisztségviselőket választani és befolyásolni a közpolitikát. Részvételünk a politikai folyamatokban hatással van a közösségünkre és a nemzetünkre most és a jövőben is. Arra buzdítjuk az EU tagállamaiban élő utolsó napi szenteket, hogy aktív állampolgárokként regisztráljanak és éljenek szavazati jogukkal az Európai Parlament választásai során, valamint vegyenek részt közügyekben.

Arra is buzdítunk benneteket, hogy szánjátok rá a szükséges időt azon ügyek és jelöltek megismerésére, amelyeket és akiket fontolóra fogtok venni. Az interneten, a vitafórumokból és egyéb forrásokból rendelkezésre álló vélemények mellett az egyház időnként megoszt információkat olyan konkrét erkölcsi témák kapcsán, amelyekre vonatkozóan állást foglalt helyi egyházi hírekben és honlapok felületein.

Több különböző politikai pártban is fellelhetőek lehetnek az evangéliummal összeegyeztethető alapelvek, az egyház tagjait pedig az ezen alapelveket megtestesítő jelöltek keresésére buzdítjuk.

Bár az egyház intézményként megőrzi semlegességét a politikai pártok és jelöltek tekintetében, az egyháztagokat a politikai folyamatokban történő részvételre buzdítjuk. Emellett az egyház fenntartja a politikai és társadalmi kérdéseket illető véleménykifejezés jogát is.

Őszinte tisztelettel:

                                                                        Az Európa Terület elnöksége

                                                                        Paul V. Johnson

                                                                        Gary B. Sabin

                                                                        Massimo De Feo

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.