Sajtóközlemény

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza általános konferenciája – lehetőség, hogy egy modern kori próféta szavait halljuk

Milliók gyűlnek össze a következő hétvégén, április 6-án és 7-én, hogy részt vegyenek Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza félévi általános konferenciáján.

Az egyház egyik ismérve az abban való hit, hogy Isten ma is szól modern kori prófétákhoz, hogy irány- és útmutatást adjon az Ő gyermekeinek, csakúgy mint Mózes, Ábrahám vagy más bibliai próféták idejében tette. Az általános konferencia egy olyan, évente kétszer megrendezett alkalom, amikor Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus egyháza tagjai összegyűlnek, hogy hallják az Úr iránymutató hangját az Ő prófétáján, Russell M. Nelson elnökön keresztül.

A konferencia során Nelson elnök mellett számos más egyházi vezető is lehetőséget kap arra, hogy felszólaljon, beleértve a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjait is. A prófétához hasonlóan az apostolok is kapnak iránymutatást és kinyilatkoztatást Istentől, csakúgy, mint az újszövetségbeli Péter, János és Pál tette. Egy apostol elsődleges feladata, hogy tanúságot tegyen Krisztusról, és arra hívjon mindenkit, hogy forduljanak a Szabadító felé és építsék ki a vele való személyes kapcsolatukat.

David A. Bednar elder, a Tizenkét Apostol Kvórumából ezt mondta a múlt évi áprilisi általános konferencián: „Tanúságomat teszem, hogy Jézus Krisztus a feltámadt és élő Megváltónk. Továbbá megígérem, hogy Ő irányít, védelmez és megerősít majd minket, amint Lelkének szelídségében járunk.”

A konferencián felszólalók az egyház női és egyéb rangidős vezetői közül kerülnek ki.

 

Mindenkit meghívunk, hogy vegyen részt a félévi általános konferencián, hallgassa meg annak felemelő üzeneteit, és tudjon meg többet Jézus Krisztusról.

A 2019. évi áprilisi általános konferencia beosztása:

  • Az általános papsági ülés – minden tizenkettedik életévét betöltött férfi számára – április 7-én, szombaton, közép-európai idő szerint (CET) 02:00 órakor kerül megtartásra.
  • Az általános ülések – minden egyháztag számára – április 6-án és 7-én, szombaton és vasárnap, közép-európai idő szerint (CET) 18:00 és 22:00 órakor kerülnek megtartásra.
  • Mindkét szombati ülés, illetve az általános papsági ülés vasárnap napközben felvételről közvetítésre kerül majd – ennek részletei helyileg eltérőek lehetnek.

A konferencia közvetítésre kerül online a ChurchofJesusChrist.org honlapon. A közvetítés több mint 80 nyelven lesz elérhető, köztük magyar nyelven is. Meghívjuk az egyház tagjait és barátaikat, hogy tekintsék meg és legyenek részesei. Kövesd az #ÁltalánosKonferencia hesteget a közösségi médiában, hogy láthasd, miként inspiráltak milliókat a modern kori próféták és apostolok szavai.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza több mint 16 millió tagot számlál világszerte, ebből több mint félmillió egyháztaggal és 1400 gyülekezettel Európában.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.