Téma

Böjti vasárnap

Olyan vasárnap, általában minden hónap első vasárnapja, amikor az utolsó napi szentek két étkezés idején át tartózkodnak az ételtől és az italtól, vagyis böjtölnek. A kihagyott étkezések árát vagy annál nagyobb összeget az egyháznak adományozzák, hogy segítsen a szegényeken és a szűkölködőkön. Ezt a pénzadományt böjti felajánlásnak hívják. A böjti vasárnapon tartott úrvacsorai gyűlést böjti és bizonyságtételi gyűlésnek nevezik, és ilyenkor az egyháztagok önként kifejezésre juttathatják a bizonyságukat.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.